Tidligere fregattsjef om mulig sikkerhetsbrist på Helge Ingstad: – Dramatiske funn

Havarikommisjonen har gjort et sikkerhetskritisk funn på fregatten Helge Ingstad og tror fire andre fregatter har samme feil. Nå vil Havarikommisjonen at Forsvaret ber om svar fra det spanske verftet som har laget fregattene.

Stor flenge på siden av fregatten Helge Instad

KNM HELGE INGSTAD: Fikk en stor flenge i siden, etter at fregatten kolliderte med tankskipet Sola TS natt til 8. november. På en pressekonferanse torsdag opplyste Havarikommisjonen at mannskapet på fregatten trodde tankskipet var et «stasjonært objekt».

Foto: KV Bergen / Forsvaret

Torsdag la Havarikommisjonen fram en foreløpig rapport etter ulykken med fregatten Helge Ingstad. I rapporten heter det at besetningen på KNM Ingstad trolig trodde tankskipet Sola TS var «et stasjonært objekt».

I den midlertidige rapporten skriver kommisjonen også at det har blitt avdekket sikkerhetskritiske forhold på fregatten som «umiddelbart må ivaretas».

Feilen går ut på at skipets tre vanntette seksjoner ble fylt med vesentlig mer vann enn skadens omfang skulle tilsi.

Det er oppdaget at de hule propellakslingene førte vann fra ett vanntett område av fregatten til girrommet som raskt ble fylt opp. Derfra ble flere andre rom i skroget fylt opp med vann.

Bruun-Hanssen og Stenstønes

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (til h.) og sjef Sjøforsvaret, Nils-Andreas Stensønes fortalte på en pressekonferanse at forsvarsledelsen har gjort flere hastetiltak i etterkant av ulykken.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Kritisk

Forsvaret opplyser på en annen pressekonferanse torsdag at de vil sette i verk midlertidige tiltak for alle fregattene i Nansen-klassen som følge av funnene fra Havarikommisjonen.

– Vi har iverksatt tiltak for at fregattene kan seile, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Tidligere flaggkommandør og fregattsjef Jacob Børresen fulgte fremleggelsen av Havarikommisjonens foreløpige rapport. Han mener opplysningene om den mulige feilen ved fregattens vanntette seksjoner er oppsiktsvekkende.

– Jeg vil karakterisere dette som et dramatisk funn. I et havari eller ved en kollisjon betyr dette at båten kan være mye mer sårbart enn det som var forutsetningen, sier Børresen.

Han forklarer at feilen som beskrives angår de største rommene på fregatten hvor vann kan komme inn.

– Konsekvensen av å få vann inn der er kritisk, sier Børresen.

Ikke vanntett

På en pressekonferanse i ettermiddag svarte Kristian Haugnes i Statens Havarikommisjon for forsvaret bekreftende på direkte spørsmål om feilen innebar at skottene på Helge Ingstad ikke var vanntette

– Ja. Man oppdager at vannet renner gjennom akslingen og inn i et annet rom. De var ikke vanntette, sier Haugnes.

Fyllingen i girrommet førte til beslutningen om at det skulle iverksettes forberedelse til evakuering, skriver Havarikommisjonen i sin rapport.

Her fremgår det at feilen trolig også gjelder flere andre fartøy. På Forsvarets hjemmesider er det oppført fem fregatter av samme type som KNM Ingstad. Alle er levert av det spanske Navantia-verftet

Jacob Børresen

Tidligere fregattsjef Jacob Børresen.

Foto: NRK

– Dette må antas å gjelde de fire øvrige fartøyene i Nansen-klasse fregatt, skriver Havarikommisjonen i et vedlegg til rapporten som ble presentert.

– Bør gi restriksjoner for andre fregatter

Det kan ikke utelukkes at de samme kritiske feilene gjelder for enda flere fartøy som er levert fra det spanske verftet, heter det i rapporten.

Tidligere fregattsjef Børresen mener opplysningene er bekymringsfulle.

– Jeg merker meg at det har gått en melding til Navatia (det spanske rederiet verftet, journ.anm.) om at de må gjennomgå sine konstruksjoner for å se om det samme kan være tilfelle i andre båter. Jeg syns det høres veldig spesielt ut, sier Børresen til NRK.

Han mener det raskt må avdekkes om alle fregattene i Nansen-klassen er berørt av feilen.

– Om andre fregatter har samme feilen, vil jeg anta at det blir restriksjoner på hvilke operasjoner og seilaser de kan gjennomføre før dette blir utbedret, sier Børresen.

KNM Helge INgstad mandag 19.november

KNM HELGE INGSTAD: Kolliderte med tankskipet Sola TS skjedde natt til 8. november.

Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

To varsler

Kollisjonen mellom Helge Ingstad og tankskipet Sola TS skjedde natt til 8. november. Hensikten med den foreløpige rapporten er å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen

Som følge av funnene, utsteder Havarikommisjonen to sikkerhetskritiske varsler.

  • Havarikommisjonen anbefaler Forsvarsmateriell, i samarbeid med Sjøforsvaret og Forsvarets materielltilsyn, å undersøke funnene som denne innledende undersøkelsen har avdekket og iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.
  • Havarikommisjonen anbefaler skipsdesigneren Navantia å undersøke funnene og kartlegge hvorvidt disse funnene også gjelder andre fartøy.
  • Videre, om nødvendig, å varsle relevante skipsbyggeverft, eiere og operatører med råd om nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten.

Børresen mener det fortsatt er flere ubesvarte spørsmål i saken.

– Hva er årsaken til at dette ikke har blitt avdekket, når konstruksjonen av båten har vært så spesifisert? Kan det være at tegningene ikke har blitt fulgt, og at dette ikke har blitt avdekket av inspektørene våre? Eller er det en ren konstruksjonsfeil? Dette må man få brakt på det rene, sier Børresen.

SISTE NYTT

Siste meldinger