Hopp til innhold

Ti saker som splitter Sp før landsmøtet

Kontantstøtte, abort og foreldrepermisjon er blant sakene som skaper intern strid i Senterpartiet før helgens landsmøte. Arbeiderpartiet kaller Sps familiepolitikk bakstreversk.

Mahtab Esfandiari og Asgar Jodi om foreldrepermisjon.

PERM: Mahtab Esfandiari liker forslaget fra Senterpartiet om å la mor få større del av permisjonen, men ser at det også gjør at far Asgar Jodi får være mindre hjemme.

Foto: Trond Stensersen / NRK

Til helgen samles Senterpartiet til landsmøte på Lillehammer.

Sp vil i sitt nye partiprogram trolig slå ring rundt kontantstøtten og dagens abortlov. Samtidig vil partiet gi mer foreldrepermisjon til mor.

Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen varsler allerede kamp om familie- og likestillingspolitikken.

– Det å skulle kutte i pappapermen – frata norske fedre rett til permisjon – og samtidig betale damer for å være hjemme og hindre at unger går i barnehage, det er bakstreversk politikk. Og det er ikke politikk som vanlige folk vil ha heller, sier hun til NRK.

Muntlig spørretime på Stortinget

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum samler troppene til helgen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Valgfrihet

Heller ikke SV-nestleder Kirsti Bergstø er imponert over Sp-forslagene.

– Det virker ikke som om Sp har som mål å styrke likestillingsarbeidet. Det har vi i SV et mål om å gjøre, sier hun til NRK.

Men Senterkvinnenes leder Beate Marie Dahl Eide er ikke enig i at familiepolitikken er bakstreversk.

– Vi må ha ordninger som er tilpasset livet, og at ikke livet må tilpasse seg ordningene, sier hun til NRK.

– Vi lever ulike liv, vi bor på ulike steder i landet, vi har ulike typer arbeid og familier er ulike. Da må vi ha ordninger som er tilpasset det livet som den enkelte familie lever og gir familiene valgfrihet.

Intern splittelse

Både Arbeiderpartiet og SV er fornøyd med dagens ordning for foreldrepermisjon. Den har 15 uker til mor, 15 uker til far og 16 uker til fri fordeling.

Begge partiene vil dessuten skrote kontantstøtten. De vil også liberalisere dagens abortlov, ved å avskaffe systemet med abortnemnder og utvide grensen for selvbestemt abort.

Men også internt i Senterpartiet er meningene delte i disse tre sakene. Det kommer fram i landsmøtepapirene, som ble lagt fram i går.

  • Flertallet i sentralstyret vil «videreføre dagens abortlov med selvbestemt abort frem til uke 12. Gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.» Mindretallet vil erstatte nemndene med rådgivende team og gjøre abort selvbestemt til 18. uke.
  • Flertallet i sentralstyret vil «videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år, og målrette den mot de minste barna.» Men to sentralstyremedlemmer vil skrote ordningen.
  • Flertallet foreslår å opprettholde mødre-/fedrekvote på 15 uker, men øremerke de første seks ukene etter fødsel til mor. Disse ukene tas fra felleskvoten. Flertallets forslag utfordres av parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe. Hun vil ha mødre- /fedrekvote på 11 uker og ha 18 uker til felles fordeling.
Julie Egeland med sønnen Iver i vogna. Hun er fornøyd med dagens ordning for foreldrepermisjon.

Julie Egeland liker at mor og far kan dele foreldrepermen, og mener dagens tredeling fremmer likestilling. Sp mener deres forslag om å endre ordninga bidrar til mer likestilling.

Foto: Trond Stenersen / NRK

Vinter-OL og skolemat

Også en rekke andre saker splitter Senterpartiet før landsmøtet til helgen. Et spørsmål det garantert blir mye snakk om, er om Norge igjen skal søke om å få arrangere vinter-OL.

Både Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum og nestleder Ola Borten Moe ønsker å sende inn OL-søknad.

Men i innstillingen til det nye partiprogrammet fra Senterpartiets sentralstyre har flertallet sagt nei til OL i Norge.

Innføring av skolemåltid er et annet stridstema.

Programkomiteen vil innføre et sunt skolemåltid for elever i grunnskolen og videregående skole, og at det skal kunne kreves egenandel.

Men både Nordland og Østfold Sp ønsker å stryke punktet. Fylkeslaget Hordaland vil stryke at det skal kunne kreves egenandel, mens Sogn og Fjordane vil ha presisert at det ikke skal kreves egenandel.

Senterkvinnenes leder Beate Marie Dahl Eide kjemper for et skolemåltid, med egenandel. Hun sier kommunene selv må stå for utformingen.

– Mette unger lærer bedre. Det er ikke alle unger som har fått i seg frokost eller har med seg en sunn og god matpakke på skolen, sier hun til NRK.

Tidligere anslag har vist at et skolemåltid koster flere milliarder kroner.

... og her er flere stridssaker

Samtidig er det ventet debatt om disse sakene når Sp samles til landsmøte.

  • El-bilfordeler: Flertallet vil at staten bare skal gi momsfritak for kostnader opp til 600.000 per nyinnkjøpt elbil og full moms over dette beløpet. Et mindretall vil imidlertid videreføre dagens kjøpsfordeler for elbiler til de er konkurransedyktige på pris og rekkevidde i alle segmenter.
  • Karbonavgift til fordeling: Et knapt flertall i sentralstyret vil avvise forslaget om å utrede ulike ordninger for kompensasjon av CO₂-avgift til privatpersoner, også kjent som karbonavgift til fordeling.
  • Ruspolitikk: Splitter sentralstyret. Et mindretall foreslår at bruk, besittelse og kjøp av narkotika fortsatt skal være ulovlig, men tas ut av straffeloven.
  • Tannhelse: Ulike forslag fra Hedmark, Nordland, Oslo, Sogn og Fjordane og Senterungdommen om å gjøre tannhelse billigere, avvises av sentralstyret.
  • Skatt og avgift: Et forslag fra Rogaland Sp om å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital er innstilt avvist. Men et forslag fra samme fylkeslag om at Vinmonopolet overtar taxfreesalget av alkohol på Avinor sine flyplasser er innstilt vedtatt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ