Tett oppfølging av elever har ført til at færre dropper ut

Stovner videregående skole på Oslos østkant tar først og fremst i mot elever som ikke kommer inn ved andre skoler. På tross av dette er det lavere sykefravær og færre som slutter enn ved andre videregående skoler.

Shatana Mathuraseelan og Rachel Abreha er elever ved Stovner videregående

- Stovner videregående skole har et ufortjent dårlig rykte, mener Shatana Mathuraseelan og Rachel Abreha. De går i 2. og 1. klasse ved Stovner videregående skole og vurderer ikke å slutte.

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

– Vi er veldig stolt av at på den siste elevtellingen nå, så er det syv elever som har droppet ut av skolen, sier assisterende rektor Tonje Røseth.

Det tilsvarer om lag en prosent av elevene, langt under det som er vanlig.

Men det jobbes aktivt med mange flere som er i stor fare for å falle i fra. De siste årene har Stovner videregående skole systematisert elevoppfølging for å hindre frafall.

– Lærerne bryr seg veldig

Det merker elevene.

– Her er det bare folk som er flinkere fordi lærerne tar initiativ til å ringe elevene sine og ber de om å komme på skolen. Lærerne bryr seg veldig om elevene sine, sier Rachel Abreha og Shatana Mathuraseelaan.

Tonje Røseth, assisterende rektor ved Stovner videregående skole

- God oppfølging av elevene er utrolig viktig, sier Tonje Røseth, assisterende rektor ved Stovner videregående skole

Foto: Linda Reinholdtsen / NRK

Vi er altså på Oslos østkant. På en av hovedstadens minst populære skoler. I et relativt fattig område av hovedstaden hvor 9 av 10 elever er minoritetsspråklige.

Av de 120 elevene som startet i 1. klasse på studiespesialisering i fjor, var det kun 15 som hadde Stovner som 1. valg.

– Men når de først har kommet hit, vil de bli, sier Røseth som viser til at nesten alle ønsker å fortsette ved samme skole i 2. klasse.

NAV-kontakt på skolen

– Noen sier at det er for mange utlendinger, folk som bruker dop og slår hverandre. Men det er ikke riktig. Stovner er en bra skole, sier Rachel Abreha og Shatana Mathuraseelaan.

– Når vi har disse utfordringene er det utrolig viktig at vi har en god elevoppfølging, sier assisterende rektor Røseth.

Mange sliter med problemer utenfor skolen.

Derfor har de et prøveprosjekt med NAV kontakt tilstede på skolen for å hindre at elever dropper ut.

– Slik at hvis disse NAV-veilederne kommer fort på banen og hjelper dem med praktiske ting, slipper de for eksempel å slutte på skolen for å få et sted å bo, sier hun.

«Forsøk med NAV-veiledere i vgs» er et prosjekt i blant annet Utdanningsdirektoratet sin regi. Det er opprettet piloter ved Stovner og Hellerud videregående skoler i Oslo, som rapporterer om gode effekter.

1 av 3 fullfører ikke

På landsbasis er det 1 av 3 som ikke fullfører og består videregående skole innen 5 år, ifølge gjennomføringsbarometeret som Utdanningsdirektoratet står bak.

Bergen Maritime skole er en yrkesskole som hadde en høy andel av elever som droppet ut.

Men frafallsprosenten har gått markert ned etter at de begynte å følge elevene tettere opp, opplyser Hege Ommedal, som er elevinspektør ved skolen.

På de fleste skolene øker sykefraværet i 2. og 3. klasse. På Stovner er det motsatt.

– Det vil si at elevene blir flinkere og flinkere til å gå på skolen. Det synes vi er veldig morsomt, avslutter Røseth.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger