Terrorforskere om fremmedkrigere: – Mange har mislyktes i livet

Kartleggingen av norske fremmedkrigere viser at mange var sosialt utsatt før de dro, sier terrorforskerer om NRKs undersøkelse av 45 jihadister.

Mosaikk fremmedkrigere

DETTE ER DE NORSKE FREMMEDKRIGERNE: NRK har kartlagt bakgrunnen til 45 jihadistar. Utfyllende informasjon om de ulike personene finner du i grafikken nede i saken.

Foto: NRK

I den mest omfattende kartleggingen av fremmedkrigere som er gjort i Norge, kommer det frem at norske jihadister er en utsatt gruppe.

NRK har undersøkt 45 fremmedkrigere og blant annet funnet ut at 1 av 3 er straffedømte, at få har høyere utdanning og at mange har svært lav inntekt.

Thomas Hegghammer, som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier dataene viser at det er en betydelig høyere andel straffedømte blant fremmedkrigere enn i befolkningen som helhet.

– I denne gruppen er det tre ganger så mange straffedømte enn i befolkningen ellers. Og i den etnisk norske undergruppen så er det 6-7 ganger høyere andel straffedømte. Det er interessant.

Thomas Hegghammer

SOSIALT UTSATT: FFI-forsker Thomas Hegghammer sier undersøkelsen indikerer at de som reiser kan ha andre enn bare ideologiske grunner for å dra.

Foto: NRK

– Hvorfor?

– Fordi det indikerer at de som reiser kan ha andre enn bare ideologiske grunner for å reise. Det kan være sosiale problemer og andre ting som disponerer de til å delta i denne typen aktivitet, sier Hegghammer.

– Få har høyere utdanning

NRKs undersøkelse viser at minst 33 prosent har droppet ut av videregående skole. 31 prosent har fullført videregående skole.

– Mange har ikke fullført videregående skole, til sammenligning har 70 prosent av befolkningen som helhet videregående skole eller mer. Disse har altså ikke gjort det spesielt bra i utdanningsssystemet, sier Hegghammer.

Laster innhold, vennligst vent..

DISSE BLE FREMMEDKRIGERE: Dra peker over rundingene for å lese mer om hver enkelt.

Han påpeker at det er vanskelig å trekke konklusjoner siden er usikkerhet i noen av dataene og ingen sammenligningsgrunnlag i lignende befolkning.

– Men materialet peker i en retning av at dette er en gruppe som ikke presterer godt sosioøkonomisk. Det har vi mistenkt en stund, men det er godt å få litt mer data på det.

– Mer enn sosial utsatthet

Terrorforsker Stig Jarle Hansen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sier det virker som om mange i kartleggingen er sosiale tapere.

Stig Jarle Hansen

HVORFOR DRAR BARE NOEN: – Det er mange utsatte grupper i samfunnet, men bare noen som drar. Å finne ut hvorfor er viktig, sier terrorforsker Stig Jarlsen Hansen.

Foto: NRK

– De er spesielle. Man ser at det er lavinntektsindivider som drar. Det er en del mennesker med problemer her, i forhold til utdanning.

Hansen påpeker samtidig at det er noe mer enn sosial utsatthet som gjør at folk drar til islamistiske grupper i utlandet.

– Det er mange utsatte grupper i samfunnet, men bare noen som drar.

Det er Hegghammer ved FFI enig i, og sier det er viktig å finne ut hvem i risikoguppene som vil dra.

– Vi mangler rett og slett masse data på de som reiser og de som ligner på de som reiser, men som ikke reiser. Inntil vi får det, vanskelig å identifisere hvem som kommer til å reise.

Hansen mener nøkkelen er å finne ut mer om nettverket til fremmedkrigerne.

– Hvilke folk har du kommet i kontakt med gjennom familie eller moske? Har du kommet i kontakt med miljøer der dette er vanlig?

– Det må være en kanal som får disse til å ta valgene sine, noen som leder dem i gal retning, avslutter Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger