Terrordømte Anders Behring Breivik ønsker å bli prøveløslatt

Terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg løslatt når minstetiden av forvaringsstraffen er ute ti år etter 22. juli-handlingene.

Tyrifjorden og Utvika, etter terroren 22. juli 2011.

77 personer ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Foto: Berit Roald / NTB

Advokaten hans har levert inn en begjæring om prøveløslatelse.

– Han ønsker dette nå. Han har sittet isolert i over åtte år etter at rettssaken var ferdig, sier advokat Øystein Storrvik til VG.

Advokat Storrvik varsler at de planlegger et nytt søksmål mot staten om Breiviks soningsforhold.

Antagelig vil saken behandles i retten om noen uker.

Har rett på å få prøveløslatelse vurdert

Breivik ble dømt til 21 års forvaring for å ha drept 77 mennesker på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.

Tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld forklarer til NRK at minstetiden snart løper ut og da har Breivik krav på å få behandlet en begjæring om prøveløslatelse etter reglene i straffeloven.

I straffeloven paragraf 44 står det at utgangspunktet for vurderingen av prøveløslatelse vil være forvaringsdommen.

Det som i praksis må avklares er om det har skjedd noen endringer i Breiviks atferd og sosiale eller personlige funksjonsevne, som innebærer at retten har en annen vurdering av gjentakelsesfaren enn i forvaringsdommen.

Saksøker staten på nytt

Advokat Storrvik varsler samtidig at han også forbereder et nytt søksmål mot staten for brudd på Breiviks menneskerettigheter.

I 2015 stevnet Breivik staten for brudd på menneskerettighetene. Han fikk først delvis medhold i Oslo tingrett, men Borgarting lagmannsrett avsa våren 2017 en dom som innebar fullstendig nederlag for ham.

Retten konkluderte da med at verken soningsforholdene, isolasjonen eller begrensningene på massedrapsmannens mulighet til å kommunisere ut av fengselet er i strid med menneskerettighetene.

Soningsforholdene er ikke blitt vesentlig forbedret, ifølge Storrvik.

– De såkalte kompenserende tiltakene er ikke tilstrekkelige for å kunne gjøre en så langvarig isolasjon rettslig holdbar, sier han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger