Deler av terrorberedskapen føler seg unyttige

Terrorberedskapen i Norge lurer på hvorfor de skal trene og eksistere, når de ikke blir brukt i en krisesituasjon.

Bombekrateret utenfor Høyblokka i regjeringskvartalet

Politiet setter i gang en evaluering av hele politietatens arbeid under og etter terrorangrepene.

Foto: Johan Christian Tandberg (Stillbilde fra video)

Til tross for at de er en del av politiets beredskapsplan, ble ikke Politireserven innkalt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya 22. juli.

Selv om flere ble bedt om å gjøre seg klare, ble bare én av Heimvernets innsatsstyrker brukt i etterkant av terrorangrepene.

– Hvis troppen ikke blir brukt til nettopp dette, lurer jeg på hva de skal bli brukt til for å støtte det sivile samfunnet, sier Kjetil Elton, hovedtillitsvalgt ved Heimevernets innsatsstyrke HV-01 i Østfold.

Innsatsstyrken skulle gjerne ha bidratt både i Oslo og på Utøya. De trener inntil 25 dager i året på nettopp på å bistå politiet i nettopp slike krisesituasjoer.

Beredskapen lurer på hvorfor de skal bruke tid og penger på å trene når de ikke blir brukt.

Overrasket over å ikke bli innkalt

Morten Grønli

Morten Grønlie i politireserven er overrasket over at de ikke ble innkalt som forsterkning under terrorangrepene 22. juli.

– Jeg ser på TV at det er en bombeeksplosjon i Oslo, og tenker da at nå kommer vi til å bli kalt ut. Jeg pakker sakene, og gjør meg klar til å kjøre til Oslo så fort som mulig, sier Morten Grønlie i Politireserven.

Politireserven skal gi forsterkning til politiet når det trengs. Utstyrt med våpen deltok de på forrige terrorøvelse før angrepene i Oslo og på Utøya, men heller ikke de ble innkalt når terroren var et faktum.

– Jeg ble veldig overrasket av at de ikke benyttet den styrken de har stående, sier Grønlie.

Innstilt på å møte kritikken

Politiet har satt i gang en evaluering av hele politietatens arbeid under og etter terrorangrepene.

– Vi er veldig innstilt på å møte den kritikken åpent og med et ønske om å lære mest mulig om hva vi har gjort bra, og ikke så bra, sier Otto Stærk, assisterende politidirektør til NRK.

– Hvis de ikke brukes til terroroppdrag synes jeg de skal trekke inn pengene fra Heimvernet og gi dem til politiet og Røde Kors, som blir brukt til denne type oppdrag, sier Elton.

SISTE NYTT

Siste meldinger