Telenor fikk «godkjentstempel» <br />én dag før det gikk galt

Dagen før hele mobilnettet til Telenor falt sammen, fikk selskapet «godkjentstempel» av Post- og teletilsynet. Tilsynet konkluderte med at sikkerheten var tilfredsstillende.

Rapport ga Telenor «godkjentstempel» rett før mobilproblemene

På mobilene til Telenor-kundene var det lite som fungerte blant annet den 10. juni. Dagen før publiserte tilsynet med ansvar for kontroll av teleselskapene en rapport som ble presentert som et godkjentstempel.

Foto: Heiko Junge/Scanpix | montasje med faksimiler fra Post- og teletilsynet

Fredag for litt over en uke siden sluttet praktisk talt hele mobilnettet til Telenor å fungere for alle kundene som er avhengige av selskapets tjenester.

Mer enn to millioner mobilbrukere var uten mobildekning i 18 timer, og konsernsjef Jon Fredrik Baksaas karakteriserte hendelsen som den mest alvorlige siden GSM-nettet ble opprettet i 1993.

Les også: Telenor stoppet av «signaleringsstorm»

Bare en uke senere ble Telenors mobilnett igjen rammet av problemer, og rundt 300.000 brukere mistet forbindelsen.

Etter problemene har selskapet måttet tåle hard kritikk. Både fra opposisjonen, Post- og teletilsynet, næringsminister Trond Giske, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og justisminister Knut Storberget. Selskapet har blant annet blitt avkrevd en rapport fra Post- og teletilsynet.

Men bare én dag før det gikk galt hadde det samme tilsynet gitt hele den norske telebransjen godkjentstempel.

Da publiserte Post- og teletilsynet rapporten Sikkerhets- og beredskapstilstanden i ekomsektoren.

– Godkjentstempel på norsk ekomsikkerhet

Rapporten var skrevet av tilsynet som har hovedansvaret for å overvåke den norske telekommunikasjonssektoren. De hadde gått gjennom forhold som påvirket beredskapen og sikkerheten knyttet til norske tele- og datanett, ofte kalt ekom-virksomheter av det offentlige regelverket.

Den årlige gjennomgangen var klar dagen før alt falt sammen for Telenor, og overskriften var langt fra noen slakt:

Utsnitt fra Post- og teletilsynets nettsider

På Post- og teletilsynets nettsider kommer gladmeldingen om «godkjentstempel» og meldingen om de store problemene rett etter hverandre.

Foto: utsnitt fra pressemeldingsliste på Post- og teletilsynets nettsider

I rapporten peker tilsynet på noen utfordringer ved eventuelle større strømbrudd, men konklusjonen er at norske mobiloperatører totalt sett har tilfredsstillende beredskap og sikkerhet.

Les rapporten: Post- og teletilsynet gir godkjentstempel

Hvordan kunne dere godkjenne dagen før alt falt ut?

Willy Jensen

Direktør i Post- og teletilsynet Willy Jensen sier rapporten bare så bakover i tid.

Foto: Svein Erik Dahl / Samfoto

– Jeg skjønner at du spør, men det er ikke et spørsmål som er vanskelig å svare på. Rapporten som kom dagen før tok for seg hele 2010, og i fjor var stabiliteten svært høy i de norske nettene. Enda lenger tilbake har stabiliteten i de norske mobilnettene vært oppsiktsvekkende god, og det snakkes om godt over 99 prosent oppetid, sier direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet til NRK.

Tilsynsdirektøren forteller at de ble overrasket over at Telenor hadde flere omfattende feil. Han vil likevel understreke at rapporten som ga «godkjentstempel» bare tok for seg fjoråret.

– I alle de år jeg har holdt på med dette har utfall hørt til sjeldenhetene, og 2010 var et særlig godt år. Det var det vi rapporterte dagen før alt falt ut for Telenor, men datoen for innholdet er altså pr. 31.12 i fjor, sier Willy Jensen.

Post- og teletilsynet har aldri før sett noe som det Telenor i det siste har opplevd. Over lang tid har tilsynet registrert noe de selv karakteriserer som oppsiktsvekkende høy kvalitet og stabilitet på mobilnettene i Norge.

Les også: – Merkelig forklaring fra Telenor

De har etter Telenor-problemene kommet med sterk kritikk, og også undret seg over forklaringen til Telenor.

Er det ikke likevel rart at dere dagen før det smeller publiserer et godkjentstempel?

– Nei, det synes jeg ikke er rart, for vi kan jo ikke forutse hva som skal skje dagen etter. Publiseringsdatoen var helt tilfeldig. Jeg forutsetter at leserne på våre nettsider kan lese datoer og ingresser, og hvis det er store problemer i juni 2011 er det ganske forskjellig fra vår evaluering av 2010, sier direktør Jensen.

Kraftig kritikk i ettertid

Selv om tilsynet var fornøyd med Telenor og de andre mobilnettselskapene i sin rapport har de ikke vært nådige i ettertid. Post- og teletilsynet har kommet med kraftig kritikk av Telenor i en rapport til Samferdselsdepartementet om Telenor-problemene 23. mai og 10. juni.

Tilsynet var i rapporten kritisk til at Telenor ikke synes å ha overbevisende rutiner, blant annet i forbindelse med restarter av datasystemer. Totalt førte flere faktorer til en høy risiko som tilsynet mener Telenor ikke tok tilstrekkelig på alvor.

Hvordan kan dere kritisere så kraftig når dere selv ga godkjentstempel?

– Vi gir ikke noe godkjentstempel. Vi sa at i situasjonen var svært god i 2010. Det betyr at den var svært bra i 2010, det betyr ikke at den nødvendigvis blir svært god i 2013. I vår bransje har vi ikke stempler som varer veldig lenge, svarer tilsynsdirektør Willy Jensen.

Anders Krokan

Anders Krokan i Telenor ønsker ikke å kommentere godkjentstempelet.

Foto: Pressebilde

Jensen mener at både Telenor og Netcom også hadde drevet bra fram til mai i år, men at de siste hendelsene fører til at de sammen med operatørene må gå gjennom flere forhold.

– Det skulle bare mangle at vi var kritiske. Man trenger ikke være i tilsynet for å se at det gikk galt, sier Willy Jensen til NRK.

NRK har vært i kontakt med Telenor om rapporten som «godkjente» beredskapen og sikkerheten, og kritikken som kom i etterkant, men selskapet ønsker selv ikke å gi noen kommentar på nåværende tidspunkt.

– Telenor ønsker først å kommentere til tilsynet. Vi ønsker dermed ikke å uttale oss i dag om saken, skriver informasjonssjef Anders Krokan i Telenor i en e-post til NRK.

Krever nye utredninger

Etter den store turbulensen rundt utfallene av mobilnettet til Telenor har mange politikere vært på banen, og budskapet har hele veien vært at slike omfattende feil som ødelegger for mobildekningen til millioner av nordmenn ikke er akseptabelt.

Flere statsråder har vært involvert, og det ble avholdt krisemøter der mobilsituasjonen var et tema, sammen med flommen som rammet Østlandet i samme tidsrom.

Magnhild Meltveit Kleppa

Magnhild Meltveit Kleppa vil ikke svare på spørsmål rundt rapporten som godkjente teleselskapenes sikkerhet og beredskap, og henviser bare til Post- og teletilsynet.

Foto: NRK

Etter at Telenor leverte sin første rapport om det store utfallet fredag 10. juni har det ikke nødvendigvis roet seg, og da det igjen ble problemer én uke senere kom kravet om nye utredninger på bordet.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) satte da ned en gruppe som skal vurdere sårbarheten i det norske mobilnettet.

Les også: Kleppa vil utrede sårbarhet

– Det som har skjedd de siste dagene, har vist hvor sårbare vi er. Nå iverksettes både strakstiltak, og dette prosjektet skal gi svar innen 1. november på om vi også må vurdere tiltak på lenger sikt, sa Kleppa til NRK.

Ministeren med ansvaret for Post- og teletilsynet, som skrev den forrige rapporten og ga «godkjentstempel», vil nå ha nye utredninger.

NRK har forsøkt å få svar fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa rundt behovet for nye utredninger, og om arbeidet som allerede er gjort ikke var godt nok. Kleppa ønsker imidlertid ikke å svare.

Samferdselsministeren henviser til Post- og teletilsynet, og vil ikke kommentere saken utover det, er budskapet fra Samferdselsdepartementet.

SISTE NYTT

Siste meldinger