Telenor dømt til å betale 9,9 millioner

Telenor må betale nærmere ti millioner kroner til to dørselgerselskaper, etter at selskapet sa opp kontraktene med noen dagers varsel. Selskapet har anket dommen.

Telenor

Telenor, som eier det som tidligere var Canal Digital, er dømt til å betale nesten 10 millioner til to tidligere underleverandører. Her ved styreleder Gunn Wærsted og konsernsjef Sigve Brekke.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Telenor, som nå eier det som tidligere var Canal Digital, er dømt til å betale til sammen 9.875.290 kroner til to underleverandører.

De to selskapene, Swaa og Intofiber, som solgte fibernett og TV for Canal Digital fikk nemlig beskjed om at kontraktene deres ville bli avsluttet med noen dagers varsel i september 2017.

Styreleder i Intofiber, Alexander Hvass, sier de er glade for dommen fra tingretten.

– Det var veldig deilig å bli trodd av retten på at vår forståelse av jusen var korrekt, sier han til NRK.

De to selskapene gikk til sak mot Telenor, og ba om erstatning for blant annet tapte oppdrag og manglende utbetaling for provisjon. Asker og Bærum tingrett har nå dømt Telenor til å betale erstatning til begge selskapene, i tillegg til sakskostnader.

Manglet oppsigelsestid

Selv om det sto forskjellige ting om oppsigelsestid i kontraktene, mener retten at selskapene etter agenturloven hadde krav på oppdrag i en oppsigelsestid på tre måneder for Intofiber og seks måneder for Swaa. Det er fordi de hadde hatt kontrakt med Telenor i henholdsvis tre og seks år.

– Vi fikk bekreftet at det fortsatt finnes krav til at man opptrer redelig i bedriftslivet i Norge, og at man ikke bare kan sette til side en oppsigelsestid for å «sminke på resultatet» av børsmessige hensyn, selv om man er en Goliat i bransjen. Dette kostet nesten 90 mennesker jobben på tre dagers varsel, sier Hvass videre.

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor, sier de ikke kjenner seg igjen i måten Hvass presenterer dem på.

– Eksempelvis har Intofiber selv oppgitt i sitt årsregnskap fra 2017 at de hadde 0,5 årsverk. Telenor ASA er et børsnotert selskap med virksomhet i mange land. Enkeltkontrakter i en av våre virksomheter har ingen innvirkning på Telenors børsverdi. Det denne saken dreier seg om er hvorvidt Telenor hadde kjøpsforpliktelser overfor selskapene i oppsigelsestiden, sier Line.

Anket dommen

Telenor har anket dommen, så den er ikke rettskraftig. Det kan også bety en ny runde i lagmannsretten.

– Saken står likt for lagmannsretten som for tingretten, men Telenor anker fordi vi er uenig i tingrettens dom og premissene for den. Derfor ønsker vi å få saken prøvd for lagmannsretten, utdyper Magnus Line.

Alexander Hvass i Intofiber sier det var som forventet at de ville vente til rett før fristen gikk ut, og mener Telenor bevisst vil trekke ut saken i tid:

– Det er klart dette vil ta tid, og vi ble ikke overrasket over at Telenor anker denne saken. De har de økonomiske musklene til å trenere dette og vil nok dra det ut så lenge de kan, men vi er innstilt på å stå løpet ut.

Line i Telenor svarer at de har brukt tiden på å vurdere saken:

– Vi har forholdt oss til at ankefristen er en måned. Lovens frist er satt for at man skal få tid til å vurdere om det er grunnlag for å anke og om man ønsker å gå videre med saken i rettssystemet. Den tiden har vi brukt til nettopp dette.

  • Oppdatert med opplysninger om agenturloven og oppsigelsestid 07.06.2019.

SISTE NYTT

Siste meldinger