Krever svar og åpenhet

Akademiker-foreningen Tekna er bekymret over at norske myndigheter ved to tilfeller i høst har nektet utenlandske studenter å fortsette studier i Norge.

Marianne Harg
Foto: NRK

– Det er klart det er fryktelig ubehagelig at Norge nå plutselig viser seg fra en slik side som er nokså uventet for oss alle, sier president i Tekna Marianne Harg.

Etter at det ble kjent at to studenter fra Nord-Korea var blitt nektet å ta doktorgradsutdannelse av Utenriksdepartementet i informasjonsteknologi ved Høyskolen i Stavanger.

For en måned siden fortalte NRK at en iransk student ikke fikk fortsette sine satellitt-studier ved Høyskolen i Narvik fordi PST fryktet at kunnskapen kunne misbrukes i hjemlandet. Etter den saken sendte Teknas studentorganisasjon brev til rektorene ved alle høyskolene og universitetene i Norge med spørsmål om de viste om flere lignende saker.

Shahram Yazdanpanah

Shahram Yazdanpanah ble nektet å studere i Narvik.

Foto: Privat / NRK

Savner en forklaring

– Vi synes det er bekymringsfullt fordi vi ikke får en ordentlig forklaring på hva som egentlig skjer. Vi lurer på om de har noe på disse menneskene eller om det bare er en generell frykt, sier Harg.

Den største Akademiker-foreningen krever nå full åpenhet om hvilke retningslinjer norske myndigheter forholder seg til. Hvilke universiteter, hvilke studier og hvilke studenter som står på listen.

– Det kommer ikke opp i dagen hva som er årsaken til at disse studentene blir luket ut. Jeg er bekymret for om UD har kompetanse til å gå inn i studiene å vurdere dette. I de fleste fag kan man lære noe som kan ble misbrukt.

Forpliktet å hindre kunnskap

I begge sakene har Norges forpliktelser i forhold til FNs sikkerhetsråds resolusjoner om å hindre kunnskapsformidling til disse landene blitt brukt som argument.

– Vi skjønner godt behovet for at dette skal undersøkes. Men vi trenger ordentlige retningslinjer fra UD, som må opp på bordet og bli synlig for alle.

– Dette er helt lovlige studier. Dette er studenter som kommer hit på helt legale premisser. Da kan man ikke bare komme inn å ta dem ut av studiet, sier Harg.

Utlendingsdirektoratet (UDI), som gir oppholdstillatelser, sier de har skriftelige rutiner og fast praksis for hvordan de skal håndtere studiesaker fra enkelte land som det er spesielt fokus på.

Disse sakene blir rutinemessig sendt videre til PST for vurdering. Men UDI nekter å si noe om disse retningslinjene. Svaret er at instruksen om samarbeidet mellom PST og UDI er unntatt offentlighet etter anmodning fra PST. NRK har søkt om innsyn, men fått avslag.

PST etterlyser bedre rutiner

Likevel etterlyser Politiets sikkerhetstjeneste selv bedre kontrollrutiner med kunnskap da de uttalte seg i forbindelse med Narvik-saken for under en måned siden. Dette sa politiinspektør Jørn Presterudstuen som har ansvar for slike saker i PST til Dagsrevyen 27. oktober :

– Vi har ikke i Norge per i dag etablert noe system for kontroll med kunnskap og ergo så er det en noe tilfeldig kontroll med studenter.

Tekna mener de to sakene i høst viser at Norge i praksis har en akademisk boikott mot et ukjent antall land og innenfor deler av akademia. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland har fått flere sjanser til å kommentere disse sakene, men ønsker ikke å si noe.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger