Hopp til innhold

Vil avdekke hva som skjedde her

Stortinget vil ha gransket overvåkingspolitiet sin metodebruk i Treholt-saken. - Påstandene er alvorlige, sier EOS-utvalgets leder Helga Hernes.

Oscars gate 61

Det var i denne leiligheten i Oscars gate 61 bak Slottet at politiet skal ha bedrevet ulovlig overvåkning av Treholt. EOS-utvalget skal nå granske politiets arbeid.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) fortalte i dag at de skal granske politiets arbeid i Treholt-saken .

EOS-utvalgets leder Helga Hernes sier til NRK at dette kommer som en følge av de alvorlige påstandene som har kommet fram i media rundt overvåkningen av Treholt.

Alvorlige påstander


Han og familien skal blant annet ha blitt filmet med et mikrokamera 24 timer i døgnet i leiligheten sin i Oscars gate i Oslo.

Til Aftenposten har en tidligere politispaner i Politiets Overvåkingstjeneste (POT) sagt at de fikk hjelp av CIA til å sørge for at det var mulig å overvåke Treholts bolig på ulovlig vis.

- CIA-folkene holdt på i 10–14 dager. To amerikanere kom ens ærend over Atlanterhavet for å installere det som da var det mest avanserte opptaksutstyret. De boret seg gjennom det tykke gulvet i POTs dekkleilighet ned til Treholts leilighet i 2. etasje, har han sagt til Aftenposten.

Han sier at en videolinse på mindre enn et knappenålshode var alt som var synlig i taket i Treholts hovedstue,og at spanere fulgte så å si alt Treholt-familien gjorde via en svart/hvit TV-skjerm.

Bakgrunn: Tidslinje for Treholt-saken
Bakgrunn: Dette er pengebeviset

Video Helga Hernes

VIDEO: EOS-utvalgets leder Helga Hernes: - Alvorlige påstander.

- Vil være et alvorlig brudd

- Vår oppgave er å påse at det ikke skjer noen urett mot noen. Det har kommet fram alvorlig kritikk og påstander om at politiet tok i bruk metoder de etter all sannsynlighet ikke hadde hjemler til å bruke. Vi synes tiden er inne for å foreta undersøkelser, sier Hernes til NRK.

Hun sier at de vil ta kontakt med PST i morgen for å få utlevert fakta i saken.

- Vi har innsynsrett i deres arkiver og registre, og vil gå inn og se hva vi finner. Deretter vil vi klarlegge hvordan vi vil gå frem i våre undersøkelser, sier hun.

- Hva ønsker dere å oppnå?

- Vi håper å kunne konstatere om de uregelmessighetene som har kommet fram virkelig har skjedd. Det vil være et alvorlig brudd mot enkeltindividets rettigheter, sier Hernes.

Billedgalleri: Pengebeviset mot Treholt
Billedgalleri: Bilder fra Treholt-saken

EOS-utvalget har riktignok ingen sanksjonsmyndighet dersom det har blitt begått lovbrudd.

- Vi er kun et organ som kommer med meldinger. PST og påtalemyndigheten har en annen oppgave. De skal se på pengebeviset, vi skal se på POTs bruk av metode. Vi har ikke noe med dom eller straffesak å gjøre, sier hun.

- Det gjør at vi blir mer skjerpet

Både SV og Frp har i dag reagert positivt på at metodebruken til de hemmelige tjenestene skal undersøkes. PST sier til Aftenposten.no at det er helt naturlig at EOS-utvalget gjør dette.

- De kontrollerer oss på flere måter gjennom hele året, og stiller spørsmål om alt vi gjør. Ikke minst følger de mediebildet veldig tett. Vi ser generelt på dette som positivt, det gjør at vi blir mer skjerpet, sier informasjonssjef Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til Aftenposten.no.

AKTUELT NÅ