Ber arbeidsministeren ta grep i enke-saken

Karin Andersen (SV) har sendt spørsmål til arbeidsministeren om Navs behandling av enker som Jorunn Eide-Fredriksen. Hun tapte 200.000 kroner fordi hun ikke forsto et brev fra Nav.

Karin Andersen

Karin Andersen (SV) mener NAV setter offentlig forvaltning i et dårlig lys ved å opptre for firkantet. Nå håper hun arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil ta tak i enkesaken.

Foto: Stig Weston / SV

Jorunn Eide-Fredriksen

Jorunn Eide-Fredriksen forsto ikke at hun selv måtte søke om gjenlevendepensjon. Dermed gikk hun glipp av 200.000 kroner.

Foto: Privat / NRK
Kjersti Monland

Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, mener at NAV «skriver forholdsvis tydelig», men sier at de fra nå av skal sende ut en påminnelse til de som ikke har søkt om gjenlevendepensjon.

Foto: NAV
Robert Eriksson

Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har tidligere lovet å røske opp i det han har omtalt som byråkrati og systemsvikt i NAV. Han har i dag ikke mulighet til å kommentere denne saken.

Foto: Frank Almås/NRK

– Jeg vet ikke om jeg hadde skjønt dette selv. I alle fall ikke når følgebrevet ikke bruker de samme begrepene som i skjemaet, sier SV-politiker Karin Andersen etter å ha lest brevet Nav sender til alle enker over 67 år.

I dag har NRK fortalt om Jorunn Eide-Fredriksen som har gått glipp av 200.000 kroner i etterlattepensjon fordi hun ikke forsto et slikt brev fra Nav.

Karin Andersen har vært leder og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité de siste åtte årene, og burde dermed vært godt rustet for å forstå et brev fra Nav.

Ber Nav om å snu

Andersen har, til tross for sine mange år i den aktuelle Stortingskomiteen, aldri hørt om at Nav har endret utbetalingen av den såkalte enkepensjonen. Fram til 2011 fikk alle etterlatte denne pensjonen beregnet og utbetalt automatisk.

– Dette tror jeg er noe de har håndtert internt i Nav, og det er vanskelig å få tak i hvorfor de har endret praksis. Jeg mener det er mulig å tenke seg at man går tilbake til å gjøre som før, men at man ber mottakeren om å bekrefte at det Nav har regnet ut er riktig, foreslår Andersen.

Hun har i dag sendt spørsmål til arbeidsminister Robert Eriksson om saken (les hele spørsmålet til statsråden nerderst i saken).

– Bør få tilbake alle pengene

Det gikk to år før Jorunn Eide-Fredriksen oppdaget at hun hadde rett på deler av ektemannens tidligere pensjon. I høst søkte hun om å få etterbetalt pengene.

Nav vil imidlertid bare betale tilbake pensjon for de tre siste månedene; om lag 27.000 kroner.

– Hvis du går glipp av pensjon på grunn av dette brevet, bør det kompenseres fullt ut. Dersom man får penger urettmessig fra Nav, blir alt krevd tilbake.

Dette er regelrytteri, man skal ikke måtte bestå eksamen i byråkrati for å få pensjonen sin.

Karin Andersen

– Setter forvaltningen i et dårlig lys

Ytelsesdirektør Kjersti Monland mener at Nav har gitt god informasjon til Jorunn Eide-Fredriksen og andre i hennes situasjon. Nav skriver også til Eide-Fredriksen at de ikke kan se å ha gjort noe feil.

Det provoserer Karin Andersen.

– Dette er en rett folk har etter loven, og Nav opptrer for firkantet. Slik bidrar Nav til å sette offentlig forvaltning i et veldig dårlig lys. Omdømmeproblemet som Nav har, kommer blant annet av den byråkratiske tilnærmingen. Dette er regelrytteri, man skal ikke måtte bestå eksamen i byråkrati for å få pensjonen sin, sier Andersen.

Hun mener holdningen i Nav i altfor stor grad er at folk skal forstå forvaltningen, ikke motsatt.

Ber Eriksson ta grep

Nå håper Andersen at arbeidsministeren tar opp saken med ledelsen i Nav; både den forvirrende informasjonen, og at de bare betaler tilbake tre måneder av den tapte pensjonen.

– Jeg blir forbauset om Nav ikke lytter, men erfaring tyder på at det kan skje. I så fall blir tilbakebetalingen et politisk spørsmål som Robert Eriksson kan ta til Stortinget. Da skal han få støtte fra oss, sier SV-eren.

Det er også mulig at dette er en forskrift Eriksson kan endre uten godkjennelse fra Stortinget.

Morten Dagre, seniorrådgiver i Arbeidsdepartementet, sier at de har lest saken, men at statsråden ikke har tid til å kommentere saken i dag.

Før jan. 2011 fikk etterlatte over 67 år automatisk omregnet pensjonen så den ble korrekt. Etter rutineendringen omregnes bare grunnpensjonen og den enkelte må selv søke for å se om de har rett på økt tilleggspensjon. Følgebrevet blir ikke forstått av mange og et ukjent antall etterlatte taper i pensjon. Oppdages feilen, får de ikke etterbetalt mer enn tre måneder, melder NRK. Hvis dette er korrekt, hva vil statsråden gjøre for at etterlatt skal få korrekt pensjon og at de som har tapt, får full etterbetaling.

Karin Andersen (SV)

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger