Hopp til innhold

Tapte mye på IT-utvikling i India

ASKER/LIER (NRK:) Mange norske selskaper går på en smell når de prøver å outsource virksomhet til India eller andre lavkostland som Ukraina eller Kina. Ulik arbeidskultur og fysisk avstand gjør fallgruvene mange og dyre, mener bedriftene selv.

Tomra

BEST HJEMME: Det er best å beholde kompetansen og nyskapningen i eget hus, mener montør Aina Werket og administrerende direktør Geir Hanevold i Tomra produksjon. Det gjør selskapet mindre sårbart. De er glade for at hovedkontoret har flagget utvikling av IT-systemene hjem til Norge igjen.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Vi mistet fullstendig kontrollen med oppdraget, alt ble forsinket og dyrere enn vi hadde planlagt, sier direktør Ole Aleksander Mortensen i Tomra.

Tomra-direktøren lister opp ting som gikk galt da Tomra satte ut utviklingen av et nytt datasystem til et indisk IT-selskap. I to år holdt det indiske selskapet på med prosjektet, flere titalls ansatte jobbet både i India og Norge.

Prosjektet var viktig. Tomra ville tilby matbutikkene og kundene mer avanserte løsninger for overvåkning og drift av 75.000 pantemaskiner rundt i hele verden.

– Vi trodde skulle få tilgang til unik kompetanse og økt kapasitet. Men vi tok fullstendig feil, sier Mortensen.

Tomra-automat

KVALITET VIKTIGERE ENN PRIS: At det ikke er lett å sette ut store deler av nyskapningen har direktør Ole Aleksander Mortensen i Tomra erfart. Sammen med Steinar Koffeld i Vivende og Vincent Ambo fra Nordcloud og Mohammad Al Monullem tester han hvordan datasystemet til nye panteautomater kommuniserer med Tomra i Norge og med butikker og kunder verden over.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Ulik arbeidskultur

Etter to års samarbeid kansellerte Tomra avtalen.

I stedet flagget de alt hjem igjen.

Et forlik med det indiske selskapet gjør at Tomra ikke kan avsløre hvor mye de tapte på prosjektet, og de kan heller ikke fortelle NRK hvem de samarbeidet med.

Fallgruvene er mange

Tomra vil likevel fortelle historien for å gjøre andre selskaper bevisste hvor store fallgruvene kan være når man setter ut viktig del av virksomheten til utlandet.

Gjorde Tomra selv noen feil da dere inngikk avtalen?

– I ettertid ser vi at vi burde vært enda mer spesifikke i kravene til leverandøren, og vi burde satt oss mer inn i hvor ulik arbeidskulturen er i India i forhold til den norske kulturen, sier Mortensen.

Annen kultur

Tomra opplevde at ting ble forsinket fordi ansatte i det indiske selskapet hadde en annen holdning til å stille kritiske spørsmål til sjefer og kunder. De sa ja til forslag og innspill fra Tomra når de burde ha sagt nei.

– Det ligger kanskje i kulturen deres at de ikke motsier kunder, slik vi er vant til i Norge. Medarbeidere og eksperter lenger ned i systemet argumenterer heller ikke imot sjefen sine slik det er vanlig i Norge, sier Mortensen.

Tomra

TRENGER IT-HODER: Tomra er på jakt etter flere dyktige IT-folk som kan jobbe med Mohammad Al Monullem og Vincent Ambo med å utvikle skyplattformen og leter etter back- og frontendutviklere.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Dermed ble prosjekter og løsninger satt i gang uten at kritiske punkter hadde fått motstand. Det er noe av grunnen til at India-prosjektet til Tomra slo feil, forteller Mortensen.

Tomra-sjefen mener at den geografiske avstanden i tillegg gjorde samarbeidet krevende.

Feilen bedriftene gjør er at de ikke ser ulikheter i arbeidskultur i andre land og hvilke problemer det medfører,

Steinar Koffeld, Vivende

– At Tomra ikke lyktes med IKT-utvikling i utlandet betyr ikke at alle andre vil mislykkes. Norske selskaper har valgt ulike løsninger, og lykkes derfor i ulik grad. Dette er et komplekst bilde, og man kan ikke slå fast hva som sikkert virker og ikke virker, sier digitaliseringsdirektør Christine Korme i Abelia.

Mange bommer ute

En rekke norske virksomheter har hatt dårlige erfaringer med å outsource IT-systemene sine til leverandører i lavkostnadland i blant annet Asia.

Det norske selskapet Vivende gir bedrifter som Tomra krisehjelp.

Vi ser ofte at selskaper tror de skal spare mye penger på å sette ut prosjekter til lavkostnadsland. Feilen bedriftene gjør er at de ikke ser ulikheter i arbeidskultur og hvilke problemer det medfører, sier daglig leder Steinar Koffeld i Vivende.

Vi var ikke komfortable med å fortsette prosessen med inderne. Vi hadde mistet tillit.

Ole Aleksander Mortensen, Tomra

Lært mye

Etter øvelsen med det indiske selskapet har bevisstheten rundt det å utvikle kjernekompetanse i eget hus vokst. Nå er Tomra på jakt etter nye IT-hoder som skal jobbe på hovedkontoret i Asker. Et nytt team med skal være på plass innen høsten og vil jobbe tett på ledelsen med utviklingen av nye IT- og skyløsninger.

– Vi har lyktes med å beholde mesteparten av industriproduksjonen hjemme. Det har vært en bevisst strategi. Nå ønsker vi å være like bevisste på at vi utvikler kompetansen på teknologiløsninger selv, sier Mortensen.

Tomra-fabrikk

KONTROLL PÅ KOMPETANSE: Tomra-direktørene Geir Hanevold og Ole Aleksander Mortensen mener at det er viktig for bedriften å ta vare på den forretningskritiske kompetanse.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Norske selskaper setter årlig ut drift av IT-virksomhet til rundt 30 milliarder kroner til utlandet. Både Tekna og Finanstilsynet advarer mot utviklingen, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet frykter at ondsinnede stater og kriminelle skal utnytte informasjonen som flyter ut av norske bedrifter og ut av landet.

Ikke sikkert

Selskapet Tomra har brukt 40 år på å utvikle sin panteautomatikk. Ved å slippe utenlandske foretak inn i selskapets virksomhet, gjør de seg mer sårbar, mener selskapet.

– Jeg er glad for at Tomra vil utvikle vital kompetanse selv. Outsourcing er uheldig ut fra et sikkerhetsperspektiv. Outsourcing øker risikoen for at andre kopierer vår teknologi og gjør oss også sårbare dersom underleverandører ikke beholder kritisk kompetanse som vi trenger, sier administrerende direktør Geir Hanevold i Tomra Produksjon.

Vi er kommet lengre på fem måneder med et lite team her hjemme enn hva vi gjorde i løpet av to år med det indiske selskapet,

Ole Aleksander Mortensen, Tomra

– Tomra er en god arbeidsplass og jeg er glad for at bedriften satser på oss ansatte her i Norge, sier montør Aina Werket i Tomra.

AKTUELT NÅ