Hopp til innhold

Tallene fra Samordna opptak klare: Rekordmange vil bli sykepleiere

Flere enn noen gang har søkt på høyere utdanning og fått tilbud om plass. Sykepleierstudiet er blant de mest populære, mens det er en dramatisk nedgang i søkere til petroleumsfagene.

Radiumhospitalet sykepleier

POPULÆRT: Nesten 20 prosent flere enn i fjor hadde sykepleierutdanning som førstevalg, viser tall fra Samordna opptak. 16.500 studenter er tilbudt plass innen helse - og sosialfag. Dermed økes antall plasser med 4 prosent fra i fjor.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

I følge kunnskapsdepartementet har aldri før så mange fått tilbud om studieplass ved universiteter og høgskoler som i år.

Det er registrert totalt 131.000 søkere i år. Av dem får 91.173 studenter tilbud om studieplass, mot 88.384 tilbud i fjor.

– Jeg er glad for å se at så mange er kvalifisert for høyere utdanning og at så mange får oppfylt sitt førstevalg. Kunnskap, utdanning og forskning er nøkkelen for å få til den omstillingen Norge står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Laster Twitter-innhold

Tilbyr studieplasser som ikke finnes

Selv om over 91.000 studenter nå har fått tilbud om studieplass, er det bare planlagt 55.000 studieplasser fra landets studiesteder.

Avdelingsleder Geir Sverre Andersen ved Samordna opptak sier at en overbooking er nødvendig.

– Erfaringsmessig vet vi at det bare er 60 prosent som takker ja og møter frem til studiestart, sier Andersen.

Disse studiene er det vanskeligst å komme inn på i 2016

Skole

Utdanning

Ordinærkvote

Venteliste

UIO

Medisin, høst

68,3

1328

UIO

Medisin, vår

67,2

1152

NTNU

Medisin

67

1205

UIO

Psykologi prof, høst

66

1540

UIB

Medisin

65,8

1306

UIT

Medisin

65,7

1186

UIO

Psykologi prof, vår

65,2

1376

UIO

Odonotologi

64,4

510

NTNU

Ind.øk

64

567

UIB

Psykologi, prof utd.

63,9

2261

NTNU

Psykologi, pro utd.

63,5

1403

NTNU

Nanoteknologi

63

220

UIB

Odonotologi

62,3

407

UIT

Odonotologi

62,1

400

NMBU

Veterinærstudiet

62

379

HIOA

Økonomi og ledelse

61,8

819

HIOA

Økon/ledelse, delt

61,4

532

UIT

Fysioterapi

60,8

424

UIO

Nordisk, årsstudium

60,6

183

UIO

Rettsvit, jus/høst

60,5

2533

Flest kvinner blant søkerne

Det er en klar overvekt av kvinner som søker høyere utdanning. Nesten 60 prosent av de som nå har fått tilbud om høyere utdanning er kvinner.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

– Det er en trend at flest kvinner ønsker høyere utdanning. Samtidig ser vi at kvinner og menn velger tradisjonelt, sier Isaksen.

Mens det er en klar overvekt av kvinner som søker seg til helse - og sosialfag, er det flest menn som søker seg til teknologifag.

Innen realfag og økonomi er det omtrent like mange kvinner og menn som får tilbud om plass.

«Alle» vil bli sykepleier

Blant studiene med flest søkere i år er sykepleierstudiet. Nesten 20 prosent flere enn i fjor hadde sykepleierutdanning som førstevalg. 16 500 får tilbud innen helse - og sosialfag. Dermed økes antall plasser med 4 prosent fra i fjor.

Også lærerstudiet er populært, selv om det er en nedgang fra i fjoråret i antall studieplasser til grunnskoleutdanningen. I alt 11.500 søkere har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg, mens søkere til lektorutdanningen har økt med 6,9 prosent.

– Regjeringen er opptatt av å løfte fram læreryrket som kanskje det viktigste yrket i norsk arbeidsliv. Vi trenger flere godt kvalifiserte søkere som ønsker å bidra til barns og unges læring og utvikling, sier Røe Isaksen.

Plattform og olje

DÅRLIGE TIDER: De dårlige tidene i oljebransjen gjenspeiles i søkertallene til petroleumsrelaterte fag. Nå får nesten alle søkere plass.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Dramatisk fall for petroleumsfag

De dårlige tidene i oljebransjen gjenspeiles også i søkertallene. Ifølge Norsk teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim er det eksempelvis bare 31 søkere til de 39 plassene innen petroleum.

Til realfag- og teknologistudier er det lyst ut om lag 8 600 studieplasser. Samlet sett er det nedgang i søkningen til disse studiene på 3,5 prosent sammenliknet med fjoråret.

– Det er stor nedgang innen teknologiske fag generelt. Vi ser at noen utdanninger har et fall på over 80 prosent i forhold til i fjor, sier avdelingslederen ved Samordna opptak.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ