Hopp til innhold

FHI: Britisk variant gir 2,6 ganger større risiko for å havne på sykehus

– Det er alvorlig, sier Line Vold ved FHI. De er bekymret for at den britiske virusvarianten nå skal gi enda sterkere smittespredning.

Helse-Norge forbereder seg allerede på neste pandemi

Ved pandemilaboratoriet på Ullevål sykehus analyseres tusenvis av koronaprøver fra store deler av Oslo og østlandsområdet hver eneste dag. Nå viser analysene at den britiske varianten er dominerende. Varianten fører til også til mer alvorlig sykdom og flere innleggelser, ifølge en studie fra FHI.

Foto: Heiko Junge / NTB

Den britiske varianten er nå den dominerende virusvarianten i Norge. I starten av mars var mer enn 70 prosent av alle med korona i Norge smittet med den britiske varianten, ifølge Folkehelseinstituttet.

Nå viser en ny studie ved FHI at den britiske varianten langt oftere fører til alvorlig sykdom.

– Personer smittet med den britiske varianten er assosiert med en 2,6 ganger høyere risiko for å bli innlagt på sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

Avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet.

– Vi finner at den britiske varianten er assosiert med høyere risiko for at koronasmittede blir lagt inn på sykehus. Dette gjelder også for unge voksne, sier Line Vold ved FHI.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

Mer alvorlig for alle aldersgrupper

Økningen i antall innleggelser skjer i alle aldersgrupper.

Studien viser at den britiske varianten også gir alvorlig sykdom hos unge og voksne under 40 år.

Denne aldersgruppen har i stor grad vært skjermet for alvorlig sykdom med tidligere varianter av viruset.

– Risikoen er fortsatt lav i de yngre aldersgruppene, men den er noe økt i alle aldersgrupper fra 20 år og oppover hvor vi har såpass store tall at vi kan feste lit til de tallene, sier Line Vold i FHI.

Oversikt over sykehusinnleggelser der covid-10 er hovedårsak.

Oversikt over sykehusinnleggelser der covid-19 er hovedårsak.

Grafikk: FHI

Andre uke i mars ble 165 personer nye personer lagt inn på sykehus som følge av covid-19. Det er det høyeste antallet innleggelser med korona som hovedårsak i løpet av en uke siden mars 2020.

Med de nye funnene fra studien, kan man se økningen i innleggelser i sammenheng med økt spredning av den britiske varianten.

– Det er alvorlig at denne nye, mer smittsomme varianten, også ser ut til å gi høyere risiko for sykehusinnleggelser. Vi er bekymret for smittespredningen med denne nye varianten, sier Line Vold i FHI.

Ble oppdaget i desember

Den britiske varianten ble først kjent i desember. Den gang sa britenes helseminister Matt Hancock at det ikke var noe som tydet på at den nye varianten førte til mer alvorlig sykdom.

Få dager senere, 20. desember, stanset Norge alle direkteflyvninger fra Storbritannia til Norge med mål om å hindre at den nye varianten kom til Norge.

Nye varianter oppstår gjennom mutasjoner. I Norge er en sørafrikansk variant av viruset også identifisert.

En mutasjon vil si at det skjer en varig forandring i organismenes arvestoff. Målet for viruset er å få så stor spredning som mulig, og da må det tilpasse seg verten (i dette tilfellet mennesker) slik at det får reprodusert seg.

Stemmer overens med internasjonal forskning

Studien ved FHI er basert på alle nye registrerte smittede i perioden 14. desember til 7. mars, og er justert for alder, kjønn, fødeland, risikotilstand og prøvedato.

Forskernes funn samsvarer med studier fra andre land, som viser at den britiske varianten gir større risiko for alvorlig sykdom og død.

– Målet vårt er å holde sykdomsbyrden lav, og sikre at man har kapasitet i helsetjenesten til å håndtere de som trenger hjelp. Med denne nye varianten, så vet vi at det vil være flere som blir lagt inn på sykehus, sier Vold.

Hun forteller at erfaringen fra andre land er at epidemien har krevd sterkere tiltak for å holde den under kontroll når man har denne britiske varianten,

– Så det kan hende at man krever sterkere tiltak for å holde smitten nede, sier hun.

– Kan bidra til at du blir sykere

Espen Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet, sier også at det er en økning i tallet på innleggelser med den britiske varianten.

– Øker det fortsatt like kraftig i ukene framover, så blir det en veldig vanskelig situasjon, sier han.

Han sier at dette er et spesielt virus som er mest smittsomt før du blir ordentlig syk, i motsetning til veldig mange andre virussykdommer hvor du blir mer og mer smittsom jo sykere du blir. Det kan bidra til at dette virusets egenskaper utvikler seg annerledes.

dbQpXFK

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Nakstad, sier at en økning i tallet på innleggelser med britisk variant kan bli en vanskelig situasjon.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

– Vi ser nå at når det blir mer smittsomt, så får du antakelig flere viruspartikler inn i kroppen din på et tidlig tidspunkt. Det kan bidra til at du faktisk blir sykere, i hvert fall i den tidlige sykdomsfasen, enn det du ellers ville blitt, sier han.

Den assisterende helsedirektøren forteller at det å holde god avstand, teste seg når man har symptomer og ikke være for mange sammen, vil ha en betydning framover for å holde smittetallene i sjakk.

AKTUELT NÅ