NRK Meny
Normal

Tajik: – Hvorfor var Widvey så sikker på å bli innstilt?

Arbeiderpartiet er glad for at Monica Mæland offentliggør SMS-utvekslingen med Thorhild Widvey, men mener innholdet presser frem nye kritiske spørsmål.

tajik

DÅRLIG SKJØNN: Arbeiderpartiets Hadia Tajik mener Mæland har utvist svært dårlig skjønn i denne saken, og mener det fortsatt er mange spørsmål som må besvares.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Fredag slo Justisdepartementets Lovavdeling fast at næringsminister Monica Mæland er habil i forbindelse med valget av Thorhild Widvey som styreleder i Statkraft.

29. juni i år utnevnte næringsminister Monica Mæland partifelle og venninne, Thorhild Widvey, til ny styreleder i multimilliard-selskapet Statkraft. Det var ikke før etter NRKs avsløringer at Mæland ba om habilitetsvurdering.

Sist lørdag omtalte NRK en SMS-utveksling mellom Mæland og Widvey i forbindelse med Statkraft-vervet. Mæland nektet å vise frem innholdet i SMS-ene, som senere viste seg å aldri bli journalført. Hun innrømmer at SMS-ene burde blitt håndtert bedre.

– Svært dårlig skjønn

Hadia Tajik mener det er bra at statsråden går ganske langt i å ta selvkritikk for prosessen, og at SMS-utvekslingen endelig er offentliggjort.

– Jeg mener disse tingene burde vært gjort med en gang, i stedet for så unødvendig usikkerhet og tvil når det gjelder håndteringen av dette viktige, heleide statlige selskapet.

Tajik mener næringsministeren har utvist svært dårlig skjønn i denne saken og at det var uklokt av Mæland å ikke få habiliteten vurdert før utnevnelsen. Hun mener også at nå som vi har fått innsyn, ser vi det som kan framstå som en uryddig prosess.

Widvey: «når jeg er innstilt»

Mæland nekter å svare på hvor mange andre hun har hatt kontakt med på SMS eller hvor mange andre kandidater som var aktuelle.

Tajik mener at det i SMS-ene som er offentliggjort fremgår en ganske klar forventning fra Widvey om at det er hun som vil bli utnevnt, selv om SMS-en ble sendt to måneder før den formelle utnevnelsen.

Det reiser spørsmål om hvordan denne forventingen har blitt skapt. Spørsmål som jeg vil råde næringsministeren å svare på. Hva lå i kontakten med Widvey som gjorde at hun har en forventing av å bli utnevnt av Monica Mæland? Det er det sentrale spørsmålet, sier Tajik.

I den første SMS-en fra Widvey sendt 21. april viser hun til en tidligere samtale og minner om at hun må gi Karanteutvalget beskjed «når jeg er innstilt» (Se hele SMS-en høyere opp i saken).

Mange ubesvarte spørsmål

Arbeiderpartiets Martin Kolberg, som leder kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget synes det er bra Mæland redegjør for seg, men mener også det er flere spørsmål som gjenstår i saken vedrørende saksbehandlingen.

Martin Kolberg

FLERE SPØRSMÅL: Martin Kolberg mener denne saken er langt fra over og mener det er mange spørsmål som det gjenstår for Mæland å svare på.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Han har i likhet med Tajik reagert på innholdet i SMS-utvekslingen mellom Mæland og Widvey.

– Hvem tok initiativet til dette? Ifølge SMS-ene, slik jeg leser dem, ser det ut som det kan ha vært en underhåndsavtale her mellom Mæland og Widvey, og ikke en så reell prosess jeg mener er nødvendig for at vi skal utnevne de styrelederne som er best kvalifisert, sier han.

– Vurderingsfeil

Han mener næringministeren kunne gjort flere ting annerledes: Hun skulle bedt om habilitetsvurderingen før hun utnevnte Widvey til ny styreleder og hun skulle offentliggjort SMS-utvekslingen tidligere.

– Det er mange eksempler på at det er nødvendig å håndtere dette med stor grad av forsiktighet. Fordi det er en unison enighet i det politiske Norge om at utnevnelser til sentrale styreverv eller andre offentlige styreverv skal foregå på en veldig korrekt måte. Og her ble det vanskeligheter på grunn av dette vennskapet, sier han.

Han mener det kunne blitt satt inn en settestatsråd. Hvorfor det ikke ble gjort, hvorfor de ikke ba om habilitetsvurderingen før og hvorfor de ikke offentligjorde SMS-utvekslingen – det er uttrryk for en vurderingsfeil, mener Kolberg.

– Denne saken er ikke ferdig, for det gjenstår fortsatt en del spørsmål knyttet til selve prosessen. Det vil være kontrollkomiteens eventuelle inngang i saken, sier han.

Næringsminister Monica Mæland velger å offentliggjøre noen av SMS-ene hun har sendt med Thorhild Widvey. Ministeren står fortsatt på sitt og sier SMS-ene ikke skulle være journalført, men arkivert.

Mæland om SMS-utvekslingen

– To måneder før Olav Fjell fikk beskjed om at han kom til å bli byttet ut, har du og Widvey allerede avtalt i SMS-er at hun skal bli ny styreleder? Synes du det er en ryddig prosess?

– Ja, det er jeg som tar beslutningen. Jeg tok kontakt med henne allerede da hun gikk ut av regjering for å høre om hun var aktuell for eventuelle styreverv. I påsken spurte jeg om hun var aktuell for dette styrevervet, sier Mæland til NRK.

Gunnar Gundersen

INGEN GRUNN TIL KRITIKK: Høyres Gunnar Gundersen mener ikke Mæland kunne gjort noe annerledes i denne saken.

Foto: Stortinget

Høyres Gunnar Gundersen, nestleder i næringskomiteen, mener ikke Mæland kunne gjort så mye annerledes. Han mener hun gjorde den vurderingen hun mener er riktig og at nå som Justisdepartementet har kommet fram til den samme vurderingen, er det ikke noe man trenger kritisere.

– Det er opposisjonen som ønsker å fiske i rørt vann. Det er jo åpenbart at en næringsminister har fullmakt til å velge et styre man selv mener er best tilpasset den situasjonen et selskap er oppe i. At det blir politisk bråk over det er ikke noe å undres over, samtidig er det en rett næringsministeren har å plukke de folkene hun har mest tillit til, særlig når de er kompetente, som i tilfellet her, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger