Tajik om Anundsen: – Overraskende somlete

Hadia Tajik (Ap) refser justisministeren for at han ikke prioriterer å heve etterforskningsfaget i politiet. Kartleggingen av nødvendige tiltak er forsinket med et halvt år på grunn av sykdom.

Hadia Tajik (Ap) og Anders Anundsen (Frp)

Leder for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) mener at justisminister Anders Anundsen (Frp) må prioritere etterforskning som fag i politiet.

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Torstein Bøe / NTB scanpix / Fotomontasje

– Jeg er overrasket over at justisministeren ikke har fått på plass arbeidsgruppen som han selv har varslet skal jobbe med dette, sier leder av justiskomiteen på Stortinget, Hadia Tajik, til NRK.

En arbeidsgruppe som skal konkretisere tiltak for å løfte etterforskningens status i politiet er et halvt år forsinket på grunn av sykdom.

– Det er en sendrektighet som overrasker. Særlig fordi man jo venter en politireform i løpet av kort tid, og dette betyr i praksis at justisministeren ikke har lagt til rette for at etterforskningsarbeidet skal være en del av innholdet i den politireformen. Det hadde jeg forventet, utdyper Tajik.

– Har misforstått

Justis-og beredskapsminister Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) mener arbeidsgruppen som skal konkretisere tiltak for å heve etterforsking i politiet, ligger hos Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

NRK kunne lørdag fortelle at etterforskning har så lav status at politiet ikke får kvalifiserte personer til viktige stillinger, og at utskiftingen er så stor at det går på rettssikkerheten løs.

Arbeidsgruppen som skulle konkretisere tiltakene ble nedsatt i mai og kom i kjølvannet av en rapport om etterforskning i politiet, der alvoret i situasjonen ble påpekt.

– Her har Hadia Tajik misforstått. Det er ikke jeg som justis- og beredskapsminister som har ansvar for denne gruppen, men snarere Riksadvokaten og Politidirektoratet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Dette er det mest ambisjonsløse svaret jeg har hørt fra en statsråd på lenge, svarer Tajik.

Hun mener det må kunne forventes mer fra justisministeren.

– Toer sine hender

Hadia Tajik

Leder for justiskomiteen, Hadia Tajik (Ap) mener justisministeren toer sine hender.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Her får vi klare advarsler fra både politi- og forsvarshold om at situasjonen ikke er holdbar og kan gå på rettssikkerheten løs. Da velger Anundsen, som er den ansvarlige statsråden, å toe sine hender og legge ansvaret på noen andre. Det er verken god ledelse eller vanlig praksis for statsråder, sier Tajik.

Justisministeren har det overordnede ansvaret for Politidirektoratet, men utover denne ene kommentaren får ikke NRK Anundsen (Frp) i tale om saken.

Heller ikke avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet, Politidirektøren eller Riksadvokaten har prioritert samtaler med NRK om temaet den siste uken.

Anundsens kommunikasjonsrådgiver viser i stedet til et skriftlig svar til Stortinget fra justisministeren, der oppgavene i arbeidsgruppen beskrives. Skrivet ble formulert etter innspill, nettopp fra Politidirektoratet.

– Tiltak for styrking av etterforskningsfagets status og kvalitet vil vies spesiell oppmerksomhet, skriver Anundsen til Stortinget.

Uten en klar definering av nødvendige tiltak, skjer det ingen satsing. Det er derfor arbeidsgruppen spiller en særdeles viktig rolle.

Artikkelen fortsetter under bildet

Politi på åstedet der to personer ble skutt i Lindesnes

Utegående politi har langt høyere status enn etterforskningsfaget.

Foto: Espen Sand / Lindesnes Avis / NTB scanpix

– Råtner på rot

Mens beslutningstakere «toer sine hender» frykter politiforsker Asbjørn Rachlew at etterforskningsfaget skal råtne på rot.

– Det virker som om ingen makter eller tør å ta tak i de grunnleggende problemene, sier Rachlew.

Han understreker at det ikke kun gjelder arbeidsgruppen, der masse fagfolk står klar til å bidra med sin ekspertise, men at beslutningstakerne raskt må ta utfordringene på alvor, før situasjonen blir enda verre.

Asbjørn Rachlew utenfor politihuset - staende

– Det virker som om ingen verken makter eller tør å ta tak i de grunnleggende problemene, sier politiforsker Asbjørn Rachlew.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Politiforskeren mener det er avgjørende å få på plass minimumskrav til utdanning, ferdighetsnivå, metodikk og utstyr for å heve etterforskningen i politiet.

– Dette er svært viktig, og det haster, sier Rachlew.

– Karriere i etterforsking

Rachlew viser til tallrike rapporter og kronikker fra faglig hold som skriker etter handling.

– Selv Politidirektoratet har påpekt problemet med manglende rekruttering og høy gjennomtrekk ved etterforskningsavdelingene, sier politiforskeren.

Les også: Ny rapport om politietterforskning skaper hodebry for Riksadvokaten

Justiskomiteens leder mener det er viktig å legge til rette for å gjøre karriere innen etterforsking.

– Sånn som det er i dag har man ikke standarder å strekke seg etter og man har ikke ulike nivåer av etterforsking å strekke seg etter. Det er noe det jeg mener at justisministeren må ta tak i for at etterforsking skal være et attraktivt politifaglig område å jobbe med, sier Tajik.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger