Hopp til innhold

Kulturministeren fastholder nei til politi-hijab

Hadia Tajik slår fast at hijab ikke blir en del av politiuniformen i overskuelig framtid, slik Tros- og livssynsutvalget foreslår.

Hadia Tajik

Kulturminister Hadia Tajik (Ap) opplyser mandag om at Tros- og livssynsutvalgets konklusjon om å tillate hijab i politiet ikke tas til etterretning.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Mandag leverte Tro- og livssynsutvalget sin rapport til kulturminister Hadia Tajik (Ap). Sammen med et flertall på tolv i utvalget går leder Sturla Stålsett inn for at man skal tillate at dommere og politi kan få bruke religiøse hodeplagg.

Men like etter at statsråden fikk rapporten i hendene, meddeler hun at det ikke kommer på tale å tillate hijab blant politifolk.

– Regjeringen har tatt sitt standpunkt

– Utvalget har fått et ganske bredt mandat og det har de fulgt. Derfor har de reist denne problemstillingen som knytter seg til bruk av religiøse symboler i tilknytning til uniform. Nå er det sånn at regjeringen behandlet denne saken i 2009 og har tatt sitt standpunkt. Det er ikke tillatt med bruk av religiøse symboler i tilknytning til politiuniform.

Det sa statsråden under pressekonferansen i forbindelse med framleggingen av utredningen fra Tros- og livssynsutvalget mandag.

Hun pekte samtidig på at hijab-spørsmålet også er blitt behandlet på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011.

– Der ble dette standpunktet bekreftet og jeg ser ikke for meg at vi kommer til å endre det i overskuelig framtid, sa Tajik på dagens pressekonferanse.

Alle partier er imot

Det har vært stor politisk motstand mot endringer i politiets uniformsregler. Etter forrige debattrunde konkluderte samtlige politiske partier til slutt med at det ikke er ønskelig med religiøse symboler og hodeplagg i politiet og rettsvesenet.

Argumentet er at dette er offentlige instanser som bør framstå som nøytrale.

Stålsett-utvalgets rapport har fått tittelen «Det livssynsåpne samfunn».

– Med det livssynsåpne samfunnet tenker utvalget på et samfunn som ikke frykter eller begrenser borgernes tro og sterke overbevisninger, skriver Stålsett i en Ytring-kronikk på NRK.no mandag.

AKTUELT NÅ