Hopp til innhold

Sykepleierne forkaster resultatet fra lønnsforhandlingene – kan bli streik

Sykepleierne godtar ikke resultatet fra lønnsforhandlingene. Det blir dermed videre mekling og resultatet kan bli streik.

Lill Sverresdatter Larsen

Leder i Norsk Sykepleierforbund, NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen sier medlemmene ønsker seg et bedre resultatet.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Sykepleierne fikk 1,7 prosent lønnsøkning i årets lønnsoppgjør.

En uravstemning viste at medlemmene var svært lite fornøyde med oppgjøret og dermed forkaster de det fremforhandlede resultatet.

– 95 prosent av medlemmene som har stemt, sa nei. Det betyr at vi har forkastet den løsningen som ble fremforhandlet. Vi går dermed videre til mekling for å få til et bedre tilbud som er bedre for å rekruttere, mobilisere og beholde livsnødvendig kompetanse som sykepleiere har, sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

Siden forhandlingsresultatet nå har blitt forkastet, vil Norsk Sykepleierforbund og KS bli kalt inn til ny mekling. Dermed øker faren for streik.

– I verste fall kan det bli streik. Hvor forsvarlig er det under en pandemi?

– Streik er det virkemiddelet som enhver arbeidstakerorganisasjon har. Det gjelder også sykepleiere. Vi forventer at arbeidsgiver er ansvarlig i både tilbud og det som skal til for å redusere risikoen for en streik, så lover vi også å være ansvarlige i en eventuell streik, sier Larsen.

– Kritisk mangel

Larsen påpeker at 3 av 4 ordførere i kommuner over hele landet beskriver sykepleiere som den arbeidsgruppen det er aller vanskeligst å rekruttere.

– Det er kritisk mangel over hele landet. Profilen i dette oppgjøret bidrar ikke til å rekruttere eller beholde livsnødvendig kompetanse, sier hun.

Forbundslederen mener koronapandemien har vist den samfunnskritiske situasjonen vi står i når vi mangler sykepleiere.

– Vi mangler mellom 5 og 6000 sykepleiere. I løpet av neste 15 årene vil vi mangle 30.000 sykepleiere. Vi må har tiltak nå for å skaffe den kompetansen vi trenger, sier Larsen.

Frontlinjen mot korona

Fristen for medlemmene å stemme utløp torsdag, mens Sykepleierforbundets forbundsstyres frist for å svare KS på om de godtar forhandlingsresultatet var i dag. Rundt 40 prosent av medlemmene sykepleierforbundet deltok i uravstemningen.

Lønnsoppgjøret for sykepleierne var et faktum natt til 16. september. Men til tross for enighet var Norsk Sykepleierforbund misfornøyde.

Flere sykepleiere har pekt på at sykepleiere har vært i frontlinjen mot koronaviruset. De har risikert og bli smittet og ta med seg smitten hjem uten risikotillegg.

Forhandlingene i fjor ga et historisk løft for sykepleierne.

Men i mai fryktet de koronakrisen ville gi store konsekvenser for årets lønnsoppgjør, ettersom pandemien har gitt kommunene langt strammere økonomi.

Heller ikke Utdanningsforbundet har godkjent forhandlingsresultatet i lønnsoppgjøret med KS. Dersom de ikke kommer til enighet med KS i meklingen, vil Utdanningsforbundet ta ut medlemmer i KS-området i streik.

Legestreik

Dersom meklingen skulle ende i sykepleierstreik, kommer det på toppen av en allerede varslet streik blant fastlegene.

Fra 26. oktober vil et stort antall fastleger over hele landet tas ut i streik. Nøyaktig hvor mange leger som faktisk blir tatt ut i streik, blir ikke klart før 22. oktober. Legene streiker ikke for høyere lønn, men for å bedre arbeidsforholdene.

Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastlegene blir for stor når legevaktene kommer på toppen av den normale arbeidstiden, og uten at legen kan sette noen grenser for hvor mange vakter man kan pålegges.

KS svarer at hele systemet er bygget på at fastleger skal gå legevakt og at det hadde satt hele legevaktordningen i spill dersom legene selv skal kunne avgjøre hvor mye han eller hun skal gå legevakt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger