Sykepleierforbundet glade for strengere karakterkrav

Norsk Sykepleierforbund tror nye nasjonale karakterkrav vil gi mindre frafall og bedre kvalitet på sykepleierutdanningen. Norsk studentorganisasjon vil heller la lærestedene bestemme.

Sykepleierstudenter ved Nord universitet

STRAMMER INN: Fra 2019 må søkere til sykepleierutdanningene ha karakteren 3 eller høyere i norsk og matte.

Foto: Rita Kleven / NRK

Fredag varslet regjeringen at søkere til sykepleierstudiet fra 2019 må ha karakter 3 eller høyere i norsk og matte fra videregående for å komme inn.

Eli Gunhild By

FORNØYD: Forbundsleder Eli Gunhild By mener nasjonale karakterkrav bidrar til å sikre sykepleierutdanningens omdømme og status.

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Hos Norsk Sykepleierforbund, som lenge har ønsket tydeligere karakterkrav, mottas nyheten med jubel.

– Vi ser at det er en klar sammenheng mellom opptaksnivå, karaktersnitt, gjennomføringsevne og ikke minst frafall fra studiet. Derfor synes vi dette er svært positivt, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Ikke bekymret for rekruttering

Sykepleierforbundet tror i likhet med fungerende kunnskapsminister Henrik Asheim at de nye karakterkravene kan bidra til å heve statusen for sykepleierutdanningen og -yrket.

– Flere vil gjennomføre, det blir en bedre kvalitet på utdanningen, og gjennomføringsevnen blir større, spår By.

Tall fra Samordna opptak viser at én av fem av dagens sykepleierstudenter ikke ville kommet inn på sykepleierstudiet med de nye karakterkravene.

Ved enkelte læresteder ville så mange som førti prosent av sykepleierstudentene ikke kommet gjennom nåløyet.

Men By er ikke veldig bekymret for den fremtidige rekrutteringen til yrket.

– Det kan bli en utfordring, men antall søkere til sykepleierstudiet de siste årene har gått kraftig opp, og det har blitt et mye mer populært studie. I fjor var det altså 17.000 søkere til 4500 studieplasser.

Hun utelukker likevel ikke at det kan bli nødvendig å innføre tiltak som sommerkurs for søkere som trenger å heve karakterene i de aktuelle fagene.

Skeptisk til nasjonal standard

I dag er det ulike karakterkrav for å komme inn på sykepleierutdanningene rundt om i landet, avhengig av hvor populært studiet er. Sykepleierforbundet mener det er en god idé at departementet nå setter en nasjonal standard.

Mats Johansen Beldo

SKEPTISK: Lærestedene bør selv kunne sette inntakskravene, mener Mats Johansen Beldo i Norsk studentorganisasjon (NSO)

Foto: Skjalg Bøhmer Vold / NSO

– Hvis man har varierende inntakskvalitet, er det urovekkende både med tanke på forsvarlighetskravet og på utdanningens omdømme og status. Det er en god del ulikheter, både med tanke på antall studenter som søker og hvem som kommer inn på de ulike utdanningene, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Norsk studentorganisasjon (NSO) er imidlertid skeptisk til at lærestedene ikke selv skal kunne få tilpasse opptakskravene.

– For NSO er det viktig at institusjonen har en god begrunnelse for å innføre karakterkrav. Vi mener det ikke er Kunnskapsdepartementet som skal fastsette nasjonale krav, men at institusjonene selv skal kunne sette kravene, sier NSO-leder Mats Johansen Beldo.

Han mener lærestedene selv er best egnet til å vurdere hvor lista skal legges, og hvordan de kan få flest mulig av studentene sine til å fullføre.

– Hvis slike krav brukes uten god begrunnelse, risikerer institusjonene å ekskludere studenter som likevel kunne fullført studiet på en god måte. Det er i så fall uheldig, sier Beldo.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger