Hopp til innhold

Sykepleiere frykter eldrebølgen

Eldrebølgen kan bli en dramatisk utfordring for helsemyndighetene. Flertallet av de ansatte i eldreomsorgen tror ikke Norge er godt nok rustet.

Karina Lande

Sykepleier Karina Lande tror politikerne vil få en utfordring med å møte eldrebølgen.

Foto: NRK

Samtlige politiske partier har strødd om seg med lovnader til eldreomsorgen i valgkampen.

Arbeiderpartiet vil etablere en verdighetsgaranti, mens Fremskrittspartiet i sitt 100-dagersprogram går inn for å lovfeste sykehjemsplass til dem som trenger det.

Mangler 50.000 hender

Men skal partiene klare å gjennomføre løftene trengs det flere hender og hoder i helsesektoren.

Video nsps_upload_2009_9_3_10_17_5_597.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NETT-TV: - Ikke rustet for eldrebølgen

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen mener det vil bli en utfordring å skaffe nok sykepleiere og helsefagarbeidere i årene framover.

– Med dagens utdanningstakt kommer vi til å mangle i overkant av 50.000 sykepleiere og helsefagarbeidere om 20 år, sier Larsen til NRK.

Mange vurderer å slutte

Marthe Lundby

Marthe Lundby

Foto: NRK

I en undersøkelse NRK har gjennomført blant i underkant av 1300 personer som arbeider innenfor eldreomsorgen, kommer det fram at så mye som 89 prosent tror at helsevesenet ikke er godt nok rustet til å møte eldrebølgen.

Samtidig som rekrutteringssituasjonen er dramatisk, kan forholdene i eldreomsorgen føre til at mange velger å finne seg en ny jobb.

58 prosent sier de ikke vil eller ikke vet om de kommer til å jobbe i eldreomsorgen i hele sin yrkeskarriere.

Marthe Lundby jobber som hjemmesykepleier i en bydel i Oslo og er selv usikker på om hun klarer å holde ut i den krevende arbeidssituasjonen:

– I dette tempoet blir man eldre og mer sliten. Så jeg tror ikke det. I alle fall ikke som utøvende sykepleier. Det gjør noe med en når man aldri får utøvd det man egentlig vil, sier Lundby som står midt i en effektiviseringsprosess hvor man skal hente inn igjen en budsjettsprekk på 23 millioner kroner.

– Ufullstendig jobb

Hun forteller om halvvering av nattevakttjenesten og at støttefunksjonene rundt pleierne er redusert. Administrative arbeidsoppgaver blir dyttet over på hjemmesykepleierne ute i felten, som igjen hever arbeidspresset ytterligere.

– Det er en effektivisering som går på helsa løs. De eldre er takknemlige for den hjelpen de får, men samtidig ser man en tomhet i øynene deres når man går. De ønsker at man skal ta seg bedre tid, og jeg føler at jeg ikke strekker godt nok til, forteller Lundby.

Video nsps_upload_2009_9_3_10_17_34_599.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

NETT-TV: - Må gå utradisjonelle veier.

Også Karina Lande som jobber som sykepleier ved et sykehjem i Trondheim føler at hun ikke alltid klarer å gi de eldre en verdig nok omsorg:

– Man løper som oftest rundt og sier «vent litt» hele tida. Når det er hektisk går det på bekostning av ting som tannpuss og den ekstra praten før de legger seg om kvelden. Enkelte vakter er så hektiske at du går hjem fra en ufullstendig jobb, sier Lande som håper hun holder ut til hun blir pensjonist.

– Slik det er nå, er jeg veldig stolt av å være sykepleier. Men det er et tøft yrke i forhold til fysikken, så jeg håper helsa holder til jeg er 67. Jeg tror det er mange som kommer til å slite med å holde ut så lenge, sier hun.

– Ikke godt nok rustet

Sammen med flertallet av sine sykepleierkolleger har Lande vansker med å tro på at helsevesenet er godt rustet til å møte den forventede eldrebølgen:

– Vi er allerede på kanten i forhold til bemanning på sykehjem. Hvis det skal komme dobbelt så mange eldre, tror jeg det blir vanskelig. Jeg har veldig lyst til å håpe, men lurer på hvor politikerne skal finne de varme hendene, sier Lande.

Åpner for ufaglærte

Helsedirektør Bjørn Inge Larsen mener man allerede nå må begynne å handle:

– Behovet øker allerede i dag og tiltar kraftig om cirka 10 år, så vi må nokså raskt øke utdanningskapasiteten for å ha den der når behovet øker, sier Larsen som også innser at de må ty til flere ufaglærte:

Bjørn Inge Larsen

Bjørn Inge Larsen

Foto: NRK

– Målet vårt er at så mange som mulig skal være faglærte, men vi vil også ta i mot de ufaglærte med åpne hender. Mange av dem tar i mot tilbud om utdanning når de har kommet inn i sektoren. Det er en veldig god rekrutteringskilde for oss, sier Larsen.

Han ser med bekymring på NRKs undersøkelse som viser at over halvparten av de spurte er usikre på om de vil holde ut i yrket ut arbeidskarrieren:

– Jeg håper det ikke betyr at omsorgssektoren ikke ansees som en attraktiv plass å være. Jeg tror man ved å styrke den faglige ledelsen, forskningen og fagutdanningen vil gjøre det enda mer interessant for helsepersonell å jobbe, tror Larsen.

AKTUELT NÅ