Sykepleier: – Fare for både pasienter og ansatte

Språkproblemer blant sykepleiere kan føre til alvorlige feil, ifølge sykepleier Eliane Magalie Døderlein.

Sykepleier Eliane Magalie Døderlein fra Kongo synes det bør stilles høyere krav til språkferdigheter for å kunne jobbe som sykepleier i Norge.

Sykepleieren Eliane Magalie Døderlein fra Kongo mener det legges for lite vekt på norskopplæring av sykepleiere med fremmedspråklig bakgrunn.

– Ofte stiller pasienten spørsmålet rett ut: «Hva mener du?» eller« jeg forstår ikke hva du sier», forteller sykepleier Eliane Magalie Døderlein.

Hun er opprinnelig fra Kongo, men kom til Norge i 2001 og tok sykepleierutdanningen sin her. Hun har lært seg norsk, men opplever store utfordringer med en del fremmedspråklige kolleger. Og språkproblemene går verst ut over de eldre, ifølge sykepleieren.

– De er syke, sårbare, og det skal ikke kreves at de må tolke den informasjonen som blir gitt, sier Døderlein til NRK.

NRK har, i samarbeid med Sykepleierforbundet, gjort en undersøkelse blant 4000 sykepleiere som bekrefter at språkproblemene er store.

Les: Ny undersøkelse: Store språkproblemer blant sykepleiere

Oppfattet ikke smittefare

Døderlein har opplevd at språkproblemene kan føre til farlige situasjoner.

Hun husker spesielt en episode på en tidligere arbeidsplass. Der fikk de inn en pasient med MRSA-bakterie (resistente gule stafylokokker). På grunn av språkproblemer hadde ikke kollegaen fått med seg dette, og heller ikke at det skal settes inn spesielle smittevernstiltak for å unngå smitte.

– Det kunne ha ført til at både pasienter og ansatte ble smittet, forteller Døderlein.

Hun mener språkproblemene fører til en dobbel jobb for andre sykepleiere, fordi de hele tiden må passe på at det ikke skjer feil.

Gir norskopplæring

Helge Jagmann

Direktør i sykehjemsetaten i Oslo, Helge Jagmann, ønsker at det skal stilles språkkrav sammen med autorisasjonskrav til helsepersonell.

Foto: Tormod Strand / NRK

NRK og Sykepleierforbundets undersøkelse viser at språkproblemene er størst på sykehjem og i hjemmetjenesten.

Sykehjemsetaten i Oslo opplyser at de allerede for flere år siden tok grep. Siden 2009 har over 400 ansatte har fått ekstra norskundervisning.

– Det har vært en betydelig forbedring, men problemet er fortsatt vesentlig, sier direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han håper myndighetene innfører språkkrav til helsepersonell.

SISTE NYTT

Siste meldinger