Sykehusstriden: 10 spørsmål Høie må svare på

STORTINGET (NRK) Per Olaf Lundteigen (Sp) er ikke i tvil om at lokaliseringen av det nye fellessykehuset i Nordmøre og Romsdal i realiteten har vært bestemt for lenge siden. Kontrollkomiteen på Stortinget vedtok i dag at helseministeren må svare på 10 spørsmål om sykehusstriden.

Bent Høie

Helseminister Bent Høie (H) må svare på 10 spørsmål fra Kontrollkomiteen om sin utøvelse av eierstyring.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Mange erfarer at de lokale styrenes beslutningsmyndighet over store sykehusinvesteringer i eget område er en bløff. Staten som sykehuseier har bestemt seg for hovedlinjene for lenge siden, mener Per Olaf Lundteigen (Sp).

En enstemmig Kontrollkomité på Stortinget vedtok torsdag å sende 10 spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om sykehusstriden i Nordmøre og Romsdal.

Se hele lista over spørsmål nederst i saken

De sterke påstandene om at eks-direktør Astrid Eidsvik skal ha blitt presset til å velge tomta utenfor Molde, har gjort inntrykk på Stortingspolitikerne.

– Det viser at det er noe som er uryddig. Vi må prøve å komme til bunns i hva som har skjedd i både den formelle og den uformelle eierstyringa som har blitt utøvd, sier Lundteigen.

– Spørsmål ikke det samme som kritikk

Selv om alle partiene stilte seg bak spørsmålene, er det ingen andre som går like langt som Lundteigen i å antyde at Høie har gjort noe galt. Spørsmålet er om helseministeren har brutt paragrafer om eierstyring i Helseforetaksloven.

Per Olaf Lundteigen

Per Olaf Lundteigen, medlem av Kontrollkomiteen (Sp).

Foto: Solum, Stian Lysberg / Scanpix

– Jeg synes det er feil å forhåndskonkludere. Når vi spør Helseministeren er det for å gi ham en skikkelig mulighet for å redegjøre for prosessen, sier SVs Bård Vegar Solhjell som tok saken til Kontrollkomiteen i utgangspunktet.

Komiteens leder, Martin Kolberg (Ap), mener det er viktig å understreke at å stille spørsmål ikke er det samme som å gi kritikk.

– Når vi stiller spørsmål indikerer ikke det noe annet enn nettopp det.

Derfor kan også nestleder i Kontrollkomiteen, Michael Tetzschner fra Høyre, gå god for brevet.

– Når noen setter spørsmålstegn ved prosessen skal ikke vi motsette oss det. Høie kan sikkert redegjøre greit for den kommunikasjonen som har vært, mener Tetzschner.

Mener Ap har gjort det samme

Sp-veteran Lundteigen mener det er historisk at en statsråd må svare for utførelsen av eierstyringen av et helseforetak.

– Dette er en helt ny epoke, men konflikten her er ikke ny, sier Lundteigen.

Han mener Arbeiderpartiet tidligere har operert på samme måte som Høie og Høyre beskyldes for nå; å overstyre det lokale helseforetaket gjennom uformelle kanaler.

– Det er et klassisk spørsmål, men det har aldri tidligere vært tatt opp i komiteen. Spørsmålet er bare hvor elegant eller mindre elegant en statsråd klarer å skjule sporene sine.

Den påstanden er ikke Kolberg enig i.

– Jeg vil ikke slutte meg til den uttalelsen uten videre. Det som er viktig er at vi griper fatt i denne saken, mener han.

De 10 spørsmålene Høie må svare på:

  1. På hvilken måte har Helsedepartementet – formelt eller uformelt – vært involvert i prosessen knyttet til valg av nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal?
  2. Hva slags informasjon – formelt eller uformelt – har statsråden gitt til Helse Midt-Norge og eventuelt Helse Møre og Romsdal, om statsrådens og regjeringens syn på lokalisering av nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal?
  3. Hva slags saksbehandling og utredning foretas/er foretatt fra regjeringen mottar innstilling fra Helse Midt-Norge 18. desember d.å., frem til regjeringen eventuelt stadfester sin beslutning i foretaksmøtet som det er innkalt til 19. desember?
  4. Hvilken informasjon og utredning ligger til grunn for at statsråden kunne innkalle til foretaksmøtet før Helse Midt-Norge hadde fattet sin beslutning?
  5. Hvordan mener statsråden at administrasjonen og styret i Helse Møre og Romsdal kan ha blitt påvirket av at eiers (Helse Midt-Norge) innstilling til styrevedtak var offentlig før styremøtet i Helse Møre og Romsdal fant sted?
  6. Hva var bakgrunnen for at styreleder i Helse Midt-Norge gikk av tidligere i høst, og hvilken kommunikasjon har det vært mellom henne, Helse Midt-Norge og Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med hennes avgang.
  7. På hvilken måte har Helse- og omsorgsdepartementet – formelt eller uformelt – vært involvert i utvelgelsen av nåværende styremedlemmer i Helse Møre og Romsdal?
  8. Direktør Eidsvik i Helse Møre og Romsdal gikk nylig av fra sin stilling. Ved avgangen viste direktøren til det hun mente var inngripen fra Helse Midt-Norge: «Eg opplev no i sluttfasen av arbeidet at Helse Midt-Norge har gripe inn i prosessen lokalt før mi innstilling til styret er klar.» Har det regionale helseforetakets styring vært i tråd med helseforetaksloven § 16, og har statsråden vært kjent med at det har vært slik kontakt?
  9. Det ble fremsatt påstander om lovbrudd under styremøtet i Helse Møre og Romsdal 17. desember 2014, inkludert spørsmål knyttet til press rettet mot direktør Eidsvik. Statsråden bes redegjøre rundt innholdet i disse påstandene.
  10. Har statsråden kjennskap til innblanding – utenfor foretaksmøte – fra Helse Midt-Norge i prosessen i Helse Møre og Romsdal?

SISTE NYTT

Siste meldinger