Viktig pasientregister har tatt over ti år å få på plass

Ingen i Norge har samlet oversikt over hvor god behandling alvorlig skadde får på sykehusene. Grunnen er at et register som kan vise det, har tatt lang tid å få i gang.

Olav Røise

REGISTER KOMMER I ÅR: Medisinprofessor Olav Røise har, sammen med flere andre, jobbet med å få på plass et register for traumepasienter. Registeret skal komme i år, sier han.

Foto: Arild Gimse / NRK

Kritisk skadde, for eksempel etter trafikkulykker, skal få behandling på et traumesenter. Men hvis det er lange avstander, må pasienten raskt til et lokalsykehus for å få stanset eksempelvis blødninger.

Et register over alle pasienter som er alvorlig skadd i Norge, såkalte traumepasienter, vil kunne gi bedre behandling.

– Det må være et senter som samler informasjonen om hvordan resultatene er, og som så bruker resultatene til å gjøre endringer der det er behov i traumesystemet, sier Olav Røise, professor ved Det medisinske fakultet i Oslo, til NRK.

Tatt for lang tid

Røise har, sammen med flere andre, jobbet siden 2001 med å få et register over traumepasienter på plass. Det har tatt for lang tid å få på plass en oversikt over hvordan behandlingen er, mener han.

En kartlegging NRK har gjort viser at ikke alle lokalsykehus har den kompetansen på nødkirurgi som de skal ha for å behandle kritisk skadde.

(Saken fortsetter under bildet)

Kurs i Krigskirurgi

RASK BEHANDLING VIKTIG: Et traumeteam øver på nødkirurgi på en gris. Når en pasient blir kritisk skadd i en trafikkulykke er det viktig å komme raskt til behandling.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Man skal ikke sendes til et sykehus som ikke har riktig kompetanse. Da er det bedre å bli sendt til et sykehus som er litt lenger vekk, men som har den rette kompetansen, sier leder ved traumesenteret ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Bent Åge Rolandsen, til NRK.

– Dette kan være forskjellen på om de i denne pasientgruppen dør eller overlever, slår han fast.

På plass i år

I dag har ingen noen samlet oversikt over hvordan behandlingen av disse pasientene er. Å få til en slik registrering har vært en komplisert prosess, blant annet på grunn av pasientopplysninger og personvern.

Selv om prosessen har pågått siden 2001, sier Røise at registeret nå skal være på plass i år.

– Gjennom datafeltene vi registrerer kan vi begynne å si noe om resultatene i betydning av eksempelvis hvor mange som dør i ulike deler av landet. Vi kan koble denne informasjonen, analysere, og blant annet finne ut av dette, forklarer medisinprofessoren.

Han tror det er store forskjeller mellom lokalsykehus.

– Om det er overdødelighet som følge av et traume ett sted i landet kontra et annet sted i landet, kommer det til å være svært vesentlig. Slike forskjeller tror jeg faktisk at det er, sier Røise.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger