Sykehusene kartlegger beredskap etter terrortrussel

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppgave å koordinere helsetjenestens håndtering av den mulige terrortrusselen.

Oslo universitetssykehus Ullevål

ORIENTERER: Ledelsen ved OUS orienterer seg nå om terrortrusselen mot Norge, og vurderer økt beredskap.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Oslo universitetssykehus sjekker nå hvilke ansatte som kan være på jobb innen kort tid, etter at PST tidligere i dag advarte mot et mulig planlagt angrep på norsk jord.

– Vi har orientert oss om hvem som kan være tilgjengelige, opplyser medievakten ved OUS til NRK.

Utover det har ikke sykehuset satt i gang konkrete tiltak for å øke beredskapen.

Gjennomgår beredskapsplaner

Helsedirektoratet ber landets sykehus og kommunehelsetjenesten om å gjennomgå beredskapsplaner i forbindelse med den mulige terrortrusselen mot Norge.

Direktoratet forsikrer seg nå om at landets sykehus og kommunehelsetjenesten er godt orientert om situasjonen og forberedt på å håndtere mulige hendelser, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier helsetjenesten generelt er godt forberedt på å håndtere ulike hendelser og samarbeider nært med politimyndighetene i situasjonen som foreligger, melder NTB.

Følger situasjonen nøye

NRK har vært i kontakt med de største sykehusene i Norge – St. Olavs Hospital i Trondheim, Haukeland universitetssykehus i Bergen, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) i Tromsø og Stavanger universitetssjukehus.

Samtlige opplyser at de følger situasjonen nøye.

Ingen av dem har så langt gjort som Oslo, altså kartlagt hvilke ansatte som kan komme på jobb innen kort varsel.

Erlend Vandvik, beredskapssjefen ved St. Olavs, sier de har bedt de klinikkene som har behov om å mobilisere raskt, om å verifisere planverket.

– AMK og den kommunale legevakten som holder til her på huset har fått beskjed om å ha økt fokus på masseskadeplanverket, sier han til NRK.

– Følger situasjonen og avventer

St. Olavs hospital

ØKT FOKUS:– AMK og den kommunale legevakten som holder til her på huset har fått beskjed om å ha økt fokus på masseskadeplanverket, sier beredskapssjef Erlend Vandvik ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Foto: Tariq Alisubh

Per-Christian Johansen, informasjonsrådgiver ved UNN, sier de ikke har mottatt anmodning om å heve beredskapen fra Helsedepartementet.

– Inntil videre avventer vi, og følger situasjonen fortløpende, sier han.

Elisabeth Stakkeland, som jobber i kommunikasjonsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus, sier at sykehuset har en beredskapsplan som kan iverksettes ved behov.

– Vi er klar over situasjonen, og har tatt de forholdsreglene vi kan i påvente av mer informasjon, sier hun til NRK.

Også medievakten ved Haukeland universitetssykehus i Bergen opplyser at de ikke har foretatt seg noe konkret foreløpig, men at de følger situasjonen forløpende.

Sykehuset har en beredskapsledelse som er et tastetrykk unna, dersom det skulle blir nødvendig.

Økt politiberedskap over hele landet

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland sa under pressekonferansen tidligere i dag at anser terrortrusselen som troverdig, men uspesifisert.

Personer med tilknytning til en ekstremistisk gruppe i Syria skal etter informasjon PST sitter på planlegge et angrep mot Norge i løpet av kort tid.

Hva som eventuelt er målet, er ikke kjent.

Poltiet i hele landet er derfor økt sin beredskap. Væpnet politi er til stede på alle store flyplasser, togstasjoner og grenseoverganger.

– Det vil være både sivilt og uniformert personell på disse stedene nå fra klokken ti. Utfordringen er at trusselen er så lite spesifikk, så alle politidistrikter er informert, og alle iverksetter tiltak, sa fungerende politidirektør Vidar Refvik under pressekonferansen tidligere i dag.

Fungerende politidirektør Vidar Refvik informerer om økt politinærvær med bevæpnede styrker etter at PST har fått melding om en konkret mulig terrortrussel mot Norge.

SISTE NYTT

Siste meldinger