Sykehusene har leid inn vikarer for 2,7 milliarder på 3,5 år

Hvert år bruker norske sykehus flere hundre millioner kroner på å leie inn leger og sykepleiere fra vikarbyråer. Flere tillitsvalgte frykter det kan ramme pasientsikkerheten.

Sykepleiere på jobb ved Oslo universitetssykehus

VIKARER: 60 prosent av vikarutgiftene ved norske sykehus går til å leie inn sykepleiere.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Tall fra Helseforetakenes innkjøpsservice viser at helseforetakene i treårsperioden 2012–2014 brukte 2.273.045.441 kroner på vikarer:

  • 673,7 millioner i 2012
  • 778,6 millioner i 2013
  • 820,6 millioner i 2014
  • Vikarkostnadene har fortsatt å øke i første halvår i år. Fra 2012 og til i dag er kostnadene til vikarer på 2,7 milliarder
  • Se en oversikt over vikarutgiftene i det enkelte helseforetak nederst i artikkelen.

Mest til sykepleiere

Eli Gunhild By

– ALVORLIG: – Vi synes det er alvorlig å bruke budsjettmidler på vikarer i stedet for å ansette flere sykepleiere, sier Eli Gunhild By i Sykepleierforeningen.

Foto: NRK

60 prosent av vikarutgiftene går til sykepleiere, ifølge Sykepleierforbundet.

– Det må finnes en mer fornuftig måte å bruke pengene på, sier leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet, som ønsker seg flere faste ansatte.

– Vi vet at dersom det ikke er kontinuitet, slik at ansatte vet hvilke oppgaver de skal gjøre, og hvilke diagnoser pasientene har, blir pasientbehandlingen dårligere.

NRK har snakket med tillitsvalgte for både leger og sykepleiere på flere sykehus. Mange er bekymret.

– Kompetansen forsvinner

– Med såpass høy vikarbruk bruker vi mye tid og penger på opplæring og å bygge opp en kompetanse som forsvinner ut av bedriften igjen, sier Anita Solberg, foretakstillitsvalgt for sykepleierne ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

St. Olavs har leid inn vikarer for over 72 millioner kroner de tre siste årene.

Heidi Magnussen, organisasjonsdirektør ved St. Olavs, sier de har økt aktiviteten og hatt stort behov for arbeidskraft.

– Vårt fremste ønske er å ha faste ansatte i fulle stillinger. Vi har nå etablert et eget bemanningssenter, hvor faste ansatte skal jobbe fleksibelt innad på sykehuset, sier hun.

Frykter feil

Aud. H. Riise

ØNSKER FASTE: Foretakstillitsvalgt Aud H. Riise mener vikarbruken sier noe om for lav grunnbemanning, og at man ikke har klart å fylle ledige stillinger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Helse Stavanger har også hatt kraftig økning i vikarkostnadene. Det har kostet helseforetaket totalt 165 millioner i 2012–2014 – hvorav utgifter til sykepleiere står for 90 prosent.

– Vi ønsker oss folk som jobber fast og har tilhørighet til sykehuset. Det er viktig for arbeidsmiljøet og ikke minst den faglige utviklingen, sier Aud H. Riise, foretakstillitsvalgt for sykepleierne.

– Kommer det vikarer som ikke er godt nok kjent med rutiner og avdelingen, og som kanskje ikke får tilstrekkelig opplæring, kan det skje feil.

Maiken Jonassen, personal- og organisasjonsdirektør ved Stavanger universitetssjukehus understreker at de har redusert vikarbruken etter sommeren i år.

– Vi ønsker faste ansatte. Selv om de eksterne vikarene våre er faglig dyktige, gir de ikke den kontinuiteten våre faste ansatte gir, sier Jonassen.

Vil ha ned vikarbruken

– Midlertidighet er ikke ønskelig ut fra pasientsikkerhet- og kvalitetshensyn, sier helseminister Bent Høie.

Helseministeren sier det er en oppgave for ledelsen lokalt å sørge for at grunnbemanningen er så god at det forventede kortsiktige fraværet kan dekkes opp av egne ansatte.

– Og så er det selvfølgelig sånn at i noen tilfeller er det bedre at det er en vikar på jobb enn at arbeidsplassen står tom og at pasienten ikke får hjelp, så vikarer er også viktig for å gi pasientene god hjelp, sier Høie

Kostnader til innleie av vikarer ved helseforetakene i 2012-2014

Helseforetak

Sum leger 2012-2014

Sum sykepleiere 2012-2014

Sum annet helsepersonell 2012-2014

Helse Midt-Norge RHF

Helse Møre og Romsdal HF

40.220.709 kr

29.817.215 kr

167.231 kr

Helse Nord-Trøndelag HF

44.189.671 kr

4.137.207 kr

264.410 kr

St. Olavs Hospital HF

27.804.109 kr

43.181.099 kr

1.079.675 kr

Helse Nord RHF

Finnmarkssykehuset HF

46.002.597 kr

37.813.068 kr

2.200.284 kr

Helgelandssykehuset HF

29.292.333 kr

10.292.262 kr

2.335.856 kr

Nordlandssykehuset HF

105.725.033 kr

22.329.762 kr

4.623.336 kr

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

36.207.445 kr

108.682.268 kr

8.932.826 kr

Helse Sør-Øst RHF

Akershus Universitetssykehus HF

52.405.443 kr

120.009.932 kr

3.628.309 kr

Oslo universitetssykehus HF

12.707.798 kr

480.871.625 kr

49.142.396 kr

Sykehuset i Vestfold HF

8.539.480 kr

19.739.653 kr

11.501.995 kr

Sykehuset Innlandet HF

86.042.090 kr

6.810.493 kr

10.060.230 kr

Sykehuset Telemark HF

22.958.786 kr

15.764.421 kr

3.131.101 kr

Sykehuset Østfold HF

88.862.088 kr

22.519.647 kr

4.579.100 kr

Sørlandet sykehus HF

39.324.701 kr

33.702.748 kr

773.070 kr

Vestre Viken HF

19.219.999 kr

106.113.219 kr

2.325.076 kr

Helse Vest

RHF

Helse Bergen HF

21.516.801 kr

98.313.210 kr

6.960.577 kr

Helse Fonna HF

58.503.152 kr

21.468.332 kr

1.184.702 kr

Helse Førde HF

40.916.480 kr

21.887.235 kr

849.334 kr

Helse Stavanger HF

7.196.182 kr

149.893.474 kr

8.490.463 kr

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger