Hopp til innhold

Sykehusansatte mister gratis koronaparkering

Selv om Koronastudien fant flere smittede blant dem som reiser kollektivt, kutter Oslo universitetssykehus nå gratisparkeringen for de ansatte.

Ullevål sykehus

ULLEVÅL SYKEHUS: Fire fagforbund i parkeringsutvalget reagerer på at sykehusledelsen gjeninnfører parkeringsavgift for de ansatte.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Da koronapandemien traff Norge i fjor vår, valgte Oslo universitetssykehus (OUS) å la de ansatte parkere gratis for å unngå smitteutsatte kollektivreiser.

Siden den gang har den nasjonale Koronastudien, som sykehuset selv står bak, slått fast at faren er reell.

Studien viste at flere av dem som reiste kollektivt hadde blitt smittet sammenlignet med dem som ikke reiste kollektivt.

Samtidig går Norge inn i en kritisk fase, med flere tilfeller av det muterte viruset og stigende smittetrend.

Likevel gjeninnfører OUS parkeringsavgift for ansatte.

Jon Gaute Klubben

REAGERER: Jon Gaute Klubben er tillitsvalgt i Delta.

Foto: Privat/Facebook

– Jeg har fått mange reaksjoner fra folk som er fortvilet fordi dette i praksis er en oppfordring om å reise kollektivt. Det blir jo det siden poenget er å frigjøre mer plass, sier tillitsvalgt for ambulansestasjonen på Ullevål, Jon Gaute Klubben i Delta.

Øker prisen

De ansatte må fra mandag betale 570 kr/måned mot 546 kr/måned før pandemien. Eventuelt 56 kroner per dag.

– Feil tidspunkt, og et rart signal å komme med. De kunne i det minste senket prisen, istemmer Kajsa Madelene Liljefors, Deltas representant i parkeringsutvalget.

Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Delta sitter i et parkeringsutvalg, og er samstemte i kritikken av den gjeninnførte avgiften.

Plassmangel

I likhet med Ullevål er det også gjeninnført parkeringsavgift for ansatte på Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet.

Fagdirektør Hilde Myhren ved OUS forklarer hvorfor avgiftsfritaket er fjernet.

– Da det ble besluttet å innføre gratis parkering for ansatte, var situasjonen noe mer uoversiktlig enn i dag. Rutiner for smittevern er i dag innført og følges av dem som kjører kollektivt. Dersom ikke én meter kan opprettholdes, brukes munnbind, sier Myhren.

Hilde Myhren, medisinsk direktør Oslo Universitetssykehus

FORSVARER ØKNINGEN: Fagdirektør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus sier det blir for fullt om de ansatte kan parkere gratis.

Foto: Svein Ommundsen

– I tillegg ble det vanskeligere å finne parkeringsplass utover høsten. Det er derfor blitt vanskeligere for dem som bruke bil. Det er i tillegg avgift for virksomheter i nærheten av oss, og sykehusene i Oslo og omegn har også betaling for ansatte, argumenterer Myhren.

Hun sier formålet er å sikre parkering for dem som trenger det mest.

– Forstår dere at ansatte reagerer siden Koronastudien fra OUS viser at det er flere smittede blant kollektivreisende enn dem som ikke reiser kollektivt?

– Vi erkjenner at kollektivtransport fortsatt er forbundet med økt risiko, men at hensynet til de ansatte som enten har lang transporttid med kollektiv transport eller ikke har kollektivt tilbud bør prioriteres, sier Myhren.

Tillitsvalgt Klubben hevder parkeringsområdet ikke er så sprengt at gratistilbudet må fjernes.

Myhren svarer at dette ikke stemmer.

Vi har cirka 3000 plasser satt av til totalt 25.000 ansatte, hvorav cirka 10.000 jobber hver dag, slik at parkeringskapasiteten er sprengt, spesielt på Radiumhospitalet og Ullevål. Vi har hatt fulle anlegg på Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus over lengre perioder, sier Myhren.

Mener helsepersonell er forsiktige

Hun sier de har økt parkeringskapasitet på sykehuset (150 ekstra plasser på Ullevål og 30 på Aker), men at det ikke har kunnet ta unna behovet.

Myhren mener de ansatte er godt kjent med smittevernrutiner og tar alle de forholdsregler de kan i denne situasjonen.

Generelt er smitten blant ansatte ikke stigende i samme grad som i samfunnet ellers, til tross for risiko for eksponering. Dette tar vi som et tegn på at smittevernrutiner er godt innarbeidet, og at helsepersonell er spesielt forsiktige og følger myndighetenes anbefalinger, sier Myhren.

Lavere pris

St. Olavs hospital i Trondheim opplyser til NRK at de har vesentlig rabatterte parkeringspriser for ansatte så lenge sykehusansatte anbefales å unngå kollektivtransport.

Ordningen har vært gjeldende siden våren i fjor, og den har blitt fornyet hver måned. Akkurat nå gjelder den ut januar, og ansatte kan parkere til ned mot 3 kroner timen i en sone.

Haukeland universitetssjukehus skriver til NRK at de har frigjort plasser.

– Da pandemien kom, fikk sykehuset i et godt samarbeid med kommunen gjort mange hundre gratis parkeringsplasser i nærheten av Haukeland tilgjengelig for våre ansatte. Behovet er ikke så stort nå, men fremdeles har vi flere plasser enn normalt som er beregnet for ansatte som kjører bil til jobb, skriver spesialrådgiver Aleksander Valestrand på Haukeland universitetssjukehus

Han legger til at kollektivtilbudet til Haukeland også er styrket.

AKTUELT NÅ