Sykehus-slurv koster liv

Slurv med journaler og dårlige rutiner på sykehus fører til at pasienter feilbehandles og dør.

 

Fra Gjøvik sykehus.
Foto: Anders M. Leines / NRK

Det viser tilsynssakene mot sykehus som Statens Helsetilsyn behandlet i fjor.

Mangler ved føring av journaler går igjen i mange av sakene, sier avdelingsdirektør Gorm Are Grammeltvedt.

Oppdager ikke forverring

- Vi ser dessverre at i mange tilfeller er det ikke ført journal i det hele tatt, eller i beste fall er det bare registrert at pasienten har vært hos legen.

- I ytterste konsekvens ser vi at manglende journalføring gjør at man ikke oppdager en forverring i pasientens tilstand. I noen tilfeller har pasienten da dødd.

Helsetilsynet senatralt ga kritikk i 30 av de 32 sakene de gikk gjennom som gjaldt virksomheter i fjor. I tillegg ble det påpekt mangler og lovbrudd i over 400 saker mot sykehus og sykehjem som ble behandlet på fylkesnivå.

- Hver helsearbeider har et ansvar

- Vi vet at det er for dårlige rutiner og for dårlig journalføring. Der skal vi bli bedre, sier avdelingsdirektør i Helse Øst Elisabeth Arntsen.

- Vi har et ansvar på et overordnet nivå, men også hver helsearbeider har et ansvar. Vi innfører nå elektronisk pasientjournal, vi jobber med at pasienter får en kopi av sluttnotat eller epikrise ved utreise, og vi videreutvikler de systemene vi har for å håndtere avvik.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger