Sykefraværet øker med 11 prosent

Økningen i sykefravær er den høyeste på ti år.

NAV

MER Å GJØRE: Tall fra NAV viser stor økning i antall sykemeldte i Norge.

Foto: Tor Erik H. Mathiesen / Scanpix

– Vi har tidligere sett at sykefraværet vanligvis går noe ned om lag ett år etter at ledigheten begynte å øke. Det har ikke skjedd under denne nedgangskonjunkturen. Nå har vi en situasjon hvor sykefraværet øker kraftigere enn tidligere. Økningen i influensasyke kan forklare en tredjedel av økningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i en pressemelding.

Menn rett til værs

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå øker sykefraværet med 13,2 prosent for menn og 9,1 prosent for kvinner. Størst økning finner vi blant menn i alderen 30-49 år, hvor sykefraværet har økt med 14,4 prosent. Selv om sykefraværet blant menn har økt mest det siste året, har kvinner fremdeles høyest fravær. I tredje kvartal var sykefraværet på 8,4 prosent for kvinner og 5,6 prosent for menn.

Bygg- og anlegg sliter

I tredje kvartal har alle næringer unntatt finansierings- og forsikringsvirksomhet en økning i sykefraværet. Størst økning finner vi i bygg og anlegg, hvor sykefraværet har økt med 20,5 prosent på ett år. Andre næringer med sterk økning i sykefraværet er eiendomsdrift og teknisk tjenesteyting, med 18,5 prosent og overnattings- og serveringsvirksomhet med 17,2 prosent.

Industrien som også går igjennom store omstillinger har en moderat økning i sykefraværet på 6,3 prosent, som er godt under gjennomsnittet.

Disse er sykest

Det er store forskjeller i sykefraværsprosenten mellom landets fylker. Den sykeste delen av befolkningen bor i Finnmark med 8,3 prosent sykefravær, mens Rogaland er friskest med 5,5 prosents sykefravær.

Her er listen:

 1. Finnmark, 8,3 prosent.
 2. Troms, 8,1 prosent.
 3. Østfold, 8,1 prosent.
 4. Oppland, 7,9 prosent.
 5. Nord-Trøndelag, 7,7 prosent.
 6. Hedmark, 7,6 prosent.
 7. Buskerud, 7,4 prosent.
 8. Telemark, 7,4 prosent.
 9. Nordland, 7,3 prosent.
 10. Aust-Agder, 7,2 prosent.
 11. Vest-Agder, 7,2 prosent.
 12. Sør-Trøndelag, 6,9 prosent.
 13. Møre og Romsdal, 6,8 prosent.
 14. Vestfold, 6,8 prosent.
 15. Akershus, 6,7 prosent.
 16. Hordaland, 6,7 prosent.
 17. Oslo, 6,2 prosent.
 18. Sogn og Fjordane, 5,8 prosent.
 19. Rogaland, 5,5 prosent.
 20. Uoppgitt, 0,6 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger