Sykefraværet øker i NAV

Sykefraværet øker og vikarer får ikke skikkelig opplæring, ifølge ledende tillitsvalgte i NAV. Det siste året har antall sykemeldte økt kraftig og ligger langt over gjennomsnittet i staten.

NAV
Foto: Else Jorunn Saga / NRK

- Det er frustrerende for saksbehandlere som ikke klarer å gjøre en like god jobb som før NAV-reformen, sier hovedtillitsvalgt Erling Mathisen.

Erling Mathisen er hovedtillitsvalgt for omtrent halvparten av de totalt 13.000 ansatte i NAV.

Les også: - NAV bryter loven

Økende sykefravær

Egne tall fra NAV viser en klar økning av sykefraværet i bedriften. Og en langt større økning enn ellers i staten.

Sykefraværet i NAV og Offentlig administrasjon
Foto: Grafisk NYDI / NRK

Det har vært et stigende sykefravær siden reformen startet. De ferskeste tallene viser et fravær på over 8 prosent, mens det lå på rundt 6 prosent da reformen trådte i kraft i 2006.

- Vi får mange tilbakemeldinger på at saksbehandlere føler seg overarbeidet, og mange føler at de ikke strekker til, forteller Mathisen.

- Før NAV-reformen var dette fagfelt man trengte 3 års utdanning for å kunne jobbe med, mens nå har vi hentet veldig mange rett fra gata, forteller tillitsvalgt ved NAV Arendal, Jens Jensen.

Opplever frustrasjon

Jens Jensen

Jens Jensen, tillitsvalgt NAV Arendal.

Foto: gaiden

Jensen er selv saksbehandler, og han opplever daglig frustrasjon i møte med brukerne. Han tror det har gått prestisje i å fortsette med NAV-reformen. Og han tror ikke problemene vil bedres innen reformen skal sluttføres i 2010.

- Det er langt fra politikernes varme ord om NAV-reformen til virkeligheten, sier Jensen.

Får ikke skikkelig opplæring

I følge Jens Jensen er blant annet problemene i NAV knyttet til:

• Underbemanning på NAV- kontorene gjør at de midlertidige ansatte ikke får skikkelig opplæring og kursing.

• De nyansatte blir gitt korte opplæringer, noe som igjen gir lengre ventetid og dårligere kvalitet for brukerne.

• Mer enn 10 prosent av de som jobbet i NAV i 2007, sluttet i jobben det året, noe som er mer enn dobbelt så mange som i siste halvår 2006.

Ikke fornøyd

- Vi er ikke fornøyd med den servicen vi har gitt våre brukere til nå, sier arbeids og velferdsdirektør i NAV Tor Saglie.

Han innrømmer at NAV har et høyt sykefravær, og er ikke fornøyd med at den har økt. Han kan fortelle at mange av de NAV-ansatte akkurat nå opplever et stort arbeidspress.

Erling Mathisen sier at det kan være en sammenheng mellom det økte arbeidspresset og det økte sykefraværet.

Ønsker større ressurser

NAV-Direktør, Tor Saglie

NAV-direktør, Tor Saglie.

Foto: NRK

Saglie forklarer at NAV nå gjennomfører store kompetansetiltak for sine ansatte, men innrømmer samtidig at dette er en slitsom periode.

- På enkelte områder har vi ikke klart å ta unna den store saksmengden som har kommet inn, men vi setter nå inn ekstra ressurser på disse områdene for å redusere saksbehandlingstiden, forteller Saglie.

Ifølge Saglie er NAV i en dialog med departementet om økte ressurser.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger