Hopp til innhold

SVs budsjettkrav: Økt støtte, mer skatt

SV-leder Kirsti Bergstø er ikke i tvil: I møte med prisveksten må de som har minst, få mer i støtte fra staten. Regninga skal sendes dem med høye inntekter og formuer.

Partilederne møtes for debatt ved Deichman i Bjørvika

SKAL I FORHANDLINGER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sitter på pengesekken som SV vil bruke annerledes.

Foto: Emilie Holtet / NTB

– Om lag halvparten har måttet stramme kraftig inn. Noen mennesker må sette mat opp mot medisiner. Andre må hoppe over varme måltid. Å sikre kjøpekraft er ett av hovedmålene med budsjettet nå, sier SV-leder Kirsti Bergstø.

– Hvordan skal dere få til det?

– Ved å øke ytelsene for folk som har lite. Det er nødvendig for at flere skal klare seg i dyrtida.

SV-leder Kirsti Bergstø.

YTELSER: SV-leder Kirsti Bergstø mener folk som ikke kan jobbe, må få et løft.

Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

På fredag blir regjeringenes forslag til statsbudsjett lagt fram for Stortinget.

Men Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall alene og må ha støtte fra SV for å få vedtatt budsjettet.

Nå klargjør Bergstø hva som vil bli SVs hovedprioriteringer i budsjettforhandlingene i høst:

  • Sikre kjøpekraft.
  • Holde folk i jobb.
  • Tiltak for grønn omstilling.

Les også Mange går sultne – vil ha gratis skolemat

– 150 000 på laveste nivå

Sist uke kom det nok en alarmerende rapport: Økonomien har bedret seg noe hos enkelte samfunnsgrupper, men to av tre i den mest utsatte dropper måltider på grunn av pengemangel, ifølge rapport.

Dyrtida er ikke over ennå, advarer forsker Christian Poppe ved Statens institutt for forbruksforskning (Sifo).

– Vi er særlig bekymret for de 150.000 husholdningene som befinner seg på det laveste trygghetsnivået, sier han.

Les også 46.400 nordmenn på minstesats: – Dødsflaut at regjeringen ikke tar mer tak 

Line Johnsen Angelsen

Selv vil ikke Bergstø si nøyaktig hvilke ytelser partiet nå vil prioritere i forhandlingene på Stortinget. Men i tidligere runder har partiet fått gjennomslag for økt sosialhjelp, studiestøtte, minstepensjon, bostøtte og ikke minst barnetrygd. I vårens forhandlinger om revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble barnetrygden økt med 2 milliarder kroner.

– Det er grep vi vet at virker. For når prisene øker på det aller meste, så er det aller hardest for de som har lite, sier hun.

Men SV vurderer ikke bare å øke kortsiktige «krisestønader», som bostøtte og sosialhjelp. Det kan også bli fremmet krav om å styrke brede ytelser som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, i tillegg til nye velferdsreformer.

– Velferdsreformer som gratis SFO og billig tannhelse er sånt som virker i folks liv. Men det er flere som har tøffe dager, blant annet uføre på minsteytelser eller arbeidsavklaringspenger, som er syke og sliter med helsa, og som ikke har muligheten til å øke inntekten med arbeid.

Det er bare ett problem med et slikt krav: Prislappen blir fort veldig høy. I inneværende år bruker staten for eksempel omkring 118 milliarder kroner på uføretrygd.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023. Valgvake for SV.

SKATT: SV-leder Kirsti Bergstø mener de som har de dyreste boligene og de største formuene må bidra mer til fellesskapet.

Foto: Hanna Johre / NTB

Økt skatt

Budsjettforhandlingene kan også bli en ny, hard dragkamp om hvordan SVs satsinger skal finansieres.

For etter det siste årets bruduljer om lakseskatt og midlertidig økt arbeidsgiveravgift for inntekter over 750 000 kroner har finansminister Trygve Slagsvold Vedum gått høyt på banen og lovet at det ikke vil komme noen store skattegrep i 2024-budsjettet.

Bundsjettkonferansen 2023

ALVOR: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) før regjeringens budsjettkonferanse i høst.

Foto: Emilie Holtet / NTB

Men for SV er utgangspunktet et annet: De som har mest, må bidra mer.

– Vi ønsker en rettferdig skatt både på formue, bolig og arv. Det er nødvendig for at vi skal få til den omfordelingen som kan gjøre at vi er et samfunn med små forskjeller og sterke fellesskap, der folk faktisk kan klare seg på de ytelsene de får, sier Bergstø.

– Hvordan skal du få gjennomslag for dette når regjeringspartiene sier nei?

– Vi skal sette oss ved forhandlingsbordet når de har lagt fram budsjettet, og vi har gått gjennom det og kommet med vårt alternativ.

– Men ville ikke det ikke vært bedre og bidra til at flere kom ut i jobb og slik kunne forsørge seg selv enn å øke ytelsene?

– Det er ingen motsetning. Budsjettet må ha tre hovedoppgaver, nemlig å sikre kjøpekraften til folk, sikre arbeidsplassene og bidra til grønn og rettferdig omstilling.

Sp advarer

Senterpartiet stiller med ny lagkaptein når budsjettforhandlingene starter senere i høst. Ole André Myhrvold (45) fra Østfold har nemlig overtatt som finanspolitisk talsperson etter Geir Pollestad, som nå er landbruks- og matminister.

Ole André Myhrvold i Senterpartiet

NY MANN: Ole André Myhrvold har overtatt kontoret og arbeidsoppgavene til Geir Pollestad som forhandlingsleder og finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.

Foto: Mats Rønning / NRK

Myhrvold, som tidligere var ordfører i Trøgstad og nå er inne i sin andre periode på Stortinget, er optimist foran forhandlingene med SV.

Jeg gleder meg og tror at vi skal få til konstruktive samtaler. Det har vi vist at vi har fått til med SV de foregående årene, sier han.

Til kravet om økte ytelser viser Myhrvold til at regjeringen allerede har gjort viktige grep for omfordeling. Noen ytelser er økt, samtidig som skatten er kuttet for folk med lave inntekter.

– I tillegg så vi jo for noen uker siden, at regjeringen tar sikte på å kutte barnehageprisene, noe som vil komme barnefamiliene til gode.

Men Myhrvold kommer også med en advarsel til SV: Prisveksten må komme under kontroll, for å unngå nye renteøkninger.

Det er ikke rom for store økninger i budsjettet. Vi kan risikere å få en renteheving til. Det svir i lommeboka til vanlige folk, og er selvsagt noe vi må ta med oss inn i den budsjettrundene, sier han.

Les også Setter av 15 milliarder til grønn omstilling

Arbeiderpartiets landsstyremøte

AKTUELT NÅ