Hopp til innhold

– Ungdommene opplever ikke medvirkning i egen sak

Sviktende evaluering, beslutninger som blir tatt over hodet på ungdommene det gjelder og barnevern som ikke tar kontakt med hverken barn eller foreldre når de skal undersøke om tiltak fungerer.

Illustrasjonsfoto barnvern

Flere rapporter de siste årene har avdekket systemsvikt i barnvernet.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Det fant Helsetilsynets og Riksrevisjonens i sine undersøkelser om norsk barnevern.

NRK har gått gjennom en rekke rapporter og offentlige dokumenter som beskriver situasjonen i norsk barnevern.

To av punktene som går igjen er manglende eller mangel på evaluering av om barnevernstiltak faktisk fungerer, og liten medvirkning av barn og ungdom som har tiltak i barnevernet.

– I så og si alle saker jeg har jobbet med når det gjelder barnevern, er det ungdom som ikke opplever en reell medvirkning i egen sak, sier Cecilia Dinardi til NRK.

Hun er advokatfullmektig ved Advokatfirmaet Elden, og har jobbet mye med barnevernssaker de siste årene.

Dårlig oppfølging og medvirkning

Advokatfullmektig Cecilia Dinardi

Advokatfullmektig Cecilia Dinardi ser ofte saker der avgjørelser blir tredt nedover hodet på ungdom i barnvernet uten at de får sjansen til medvirkning.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

– Helt konkret kan det dreie seg om beslutninger som treffes om for eksempel flytting fra en institusjon til en annen der ungdommen som skal flyttes ikke får vite om tiltaket får på selve flyttedagen, forteller Dinardi.

I noen tilfeller skal de flyttes til den andre siden av landet, i andre tilfeller betyr flyttingen at de blir tatt ut av skolen.

En annen utfordring hun peker på, er dårlig oppfølging og evaluering av barn og unge hos barnevernet.

– Det går blant annet på oppfølgingsansvaret til kommunene, som fremstår veldig varierende. I noen tilfeller har jeg sett barnevernstjenester som har veldig begrenset oppfølging av ungdom som bor på institusjon, sier Dinardi.

Og setter dermed fingeren på en stor bekymring i flere av rapportene NRK har gått gjennom om barnevernet.

I Helsetilsynets oppsummering av landsomfattende tilsyn med barnevernet i 2011 står det blant annet:

Hvem melder inn til Barnevernet 2012
Foto: Tom G Johansen / NRK

«Fylkesmennene fant eksempler på alvorlig svikt og mangler i kommunenes arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning».

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener det som kommer frem er alvorlig.

– Det er viktig at barn blir hørt. Derfor er jeg glad for at vi styrket barnevernsloven på dette punktet i juni slik at barn skal bli hørt og medvirke i egne saker. Det er barna som kjenner på kroppen det som skjer. Da er det viktig at de ansatte lytter til dem og tar dem på alvor.

Hva når dette likevel ikke skjer?

– Da er det for meg å vise til loven, som er klar på at de skal høres og ha medvirkning. Jeg som statsråd må forvente at de ansatte har kompetansen og at de tar hensyn til loven, sier Horne.

I tillegg til dårlig medvirkning ble det avdekket manglende og mangelfulle barnevernfaglige vurderinger av barnets situasjon og foreldres omsorgsevne.

Barn går i tiltak som ingen vet virker

Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren Solveig Horne

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier manglende internkontroll er lovbrudd.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Da Riksrevisjonen hadde sin gjennomgang av kommunalt barnevern og bruk av statlige virkemidler i 2012 avdekket de følgende:

«I nesten annenhver sak som er gjennomgått i denne revisjonen, er hjelpetiltakene ikke evaluert på det tidspunkt som var fastsatt. Det betyr at tiltakene pågår uten at barnverntjenesten vet om de fungerer etter hensikten».

Da hadde helsetilsynsrapporten fra året før slått fast at det fantes eksempler på at barn hadde gått i hjelpetiltak i flere år uten at disse var evaluert.

Deres konklusjon var som følger:

«Manglende eller mangelfull evaluering kan føre til at barn blir gående i tiltak som ikke fungerer etter hensikten. Dette er svært uheldig, særlig for barnet som ikke får nødvendig hjelp».

– Vi må påse at tiltakene fører til endring og virker. Der har vi en vei å gå, og det arbeidet ønsker vi å intensivere i årene som kommer, sier Horne.

AKTUELT NÅ