Svensk ulv sulten på norsk får

Rovdyrmotstanderne fikk seg et skudd for baugen i dag. Forskning viser nemlig at det ikke er norske ulveflokker, men svenske streifdyr som tar flest sauer i Norge.

Video Norske ulver snillere enn svenske

De svenske ulvene er glupskere når det gjelder norsk får enn sine norske artsfrender.

Striden, både innad i regjeringen og i befolkningen, står om Norge skal ha flere eller færre rovdyr. Og ingen er så uenige om spørsmålet som Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Les også: Opposisjonen presser regjeringen i ulvedebatten
Les også: Rovdyrmotstanderne dominerer i Stortinget
Les også: Kamp om de store rovdyrene
Les også: Ulveflokk skremmer hele bygda

I dag kom forskerbomben som kan endre hele rovdyrdebatten.

Svenskeulv

– Det er ikke slik mange tror at det er de nærmeste ulvene, altså de som yngler på norsk side, som tar sau rett utenfor der de holder til, sier forsker Petter Warbakken ved Høgskolen i Hedmark til NRK.

Han sier ulvene som forsyner seg av flest norsk sau hovedsakelig er streifdyr som kommer fra Sverige. Og ikke nok med det, det er ulvene som bor lengst øst i Sverige som er det største problemet.

Forskningen viser at norske revirhevdende ulveflokker har tatt lite sau, og det er ikke så rart, fordi det er lite sauer i ulvesona øst for Glomma. Sauetapene er størst vest for Glomma og det er altså streifulver som står for tapene.

– Opprinnelsesland ikke viktig

– Det er de svenske ulvene som må reduseres både hvis vi vil ha opp bestanden i Norge, og hvis vi skal begrense skadeomfanget, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

De som mister sau til ulv mener rovdyrets opprinnelsesland er av liten interesse.

– Vi har gått fra en tapsprosent på to til tre prosent for noen år siden til rundt 16 prosent. I enkelte bestander har tapene vært oppe i 50 prosent. Myndighetene må sørge for at forvaltningen driver forvaltningspolitikk i tråd med det som er vedtatt. Vi skal ikke ha ulv eller bjørn her, da må de tas ut. For oss spiller det ingen rolle hvor ulven kommer fra, sier Ingrid Lekve, leder for Løten og Vang beitelag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger