Svekket tiltro til psykiatri etter 22. juli

Over halvparten av de spurte mener at psykiaterne har deltatt for mye i tilregnelighetsdebatten rundt terrortiltalte Anders Behring Breivik.

Video Direkte fra debattmøte om pyskiatri og rettsvesen

Tallene viser at et flertall av dem - inkludert psykiatere - mener tiltroen til norsk psykiatri er svekket etter 22.juli-rettsaken. Arkivbilde.

Foto: Nyhetsspiller

En undersøkelse gjort av Oslo Legeforenings fagblad, Journalen, viser at psykiaterne er kritisk til sin egen rolle under rettsaken og at tiltroen til psykiatrien er svekket.

– Selvoppnevnte eksperters fjerndiagnostisering av Anders Behring Breivik kan være noe av årsaken, mener redaktør og lege Per Helge Måseide.

Leder i Norsk psykiatrisk forening, Tone Skjerven, ønsket ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Tombola-diagnostisering

– Det har vært en slags fjerndiagnostisering, eller kanskje man kan kalle det en slags tombola-diagnostiserig om Breivik. Det tror jeg har etterlatt et veldig useriøst inntrykk, og kanskje med det rette, sier Måseide.

Det er fagbladet Journalen som står bak undersøkelsen der over 1400 leger har svart.

Tallene viser at et flertall av dem - inkludert psykiatere - mener tiltroen til norsk psykiatri er svekket etter 22.juli-rettsaken.

– Psykiatere har for stor innflytelse

Over halvparten av de spurte mener at psykiaterne har deltatt for mye i debatten rundt spørsmålet om tilregnelighet.

De mener også at psykiatere har for stor innflytelse og makt i rettsaker der dette står sentralt.

Psykolog Pål Grøndahl kommenterte selv til media under rettsaken. Han er blant dem som er sterkt kritisk til flere av sine kollegers oppførsel under rettsperioden.

– Jeg tror at noe av det problematiske er at det har vært for mange som forstår seg på det. De har kastet inn sine alternative diagnoser ved å sitte et par dager i retten og studere en person - uten å snakke med ham, sier Grøndahl.

– Det kan nok svekke tilliten til psykiatri generelt. Fordi man får en oppfatning av: Er det slik psykiatere og pskologer jobber. Nemlig at de sitter og ser på en person, og så lager de sin private teori om hva slags diagnose det er. Dette er selvfølgelig ikke bra, sier han.

- Kan ha fått et riktigere inntrykk også

Per Helge Måseide mener at resultatene av undersøkelsen også kan fortelle at man har fått et mer virkelighetsnært bilde av hvordan psykiatrien fungerer.

– Kanskje at man har fått et riktigere inntrykk av at både medisin - og kanskje spesielt psykiatrien - er fag hvor det ikke nødvendigvis er noen fasit med to streker under, sier Måseide.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger