NRK Meny
Normal

Forsvarskutt i strid med NATO-målsetting

Norges Offiserforbund er dypt skeptisk til regjeringens kuttplaner i Forsvaret
–Kuttforslagene er ikke i tråd med NATOs målsetting og vil svekke Norges forsvarsevne, sier nestleder Torbjørn Bongo til NRK.

forsvaret

Norges offisersforbund mener kuttplanene vil svekke Norges forsvarsevne.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Nestleder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund.

Foto: Kristian Espenes / NORSK OFFISERSFORBUND

Dagens Næringsliv presenterte onsdag en del av kuttforslagene til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forslaget vil føre til at Forsvarsbudsjettets andel av Bruttonasjonalproduktet (BNP) vil synke fra 1,5 prosent til 1,2 prosent.

– Det er stikk motsatt av hva NATO-målsettinga tilsier, som forutsetter en økning til 2 prosent. Her er retninga gal, forsvarsbudsjettet faller videre, men det burde økt, sier Nestleder i Norges Offiserforbund, Torbjørn Bongo.

Svekket forsvarsevne

Ifølge Bongo vil kuttplanene svekke Norges forsvarsevne.

  • Forslaget innebærer at en av tre kampbattaljoner i Norge blir fjernet.
  • Hele Kystjegerkommandoen blir fjernet.
  • Sjøheimevernet foreslås fjernet.

– Uavklarte spørsmål

Det er stor usikkerhet om hva som skjer med alliert tren (transport).

– Fortsatt er det heller ingen som vet hva som skjer med helikopterstøtten til Hæren. Vil Heimevernet også bli utsatt for kutt, spør Bongo.

Antallet operative kystvaktbåter i framtida er usikkert. Også framtida til Minevåpenet og Skjoldklassen er usikker, mener Bongo, som også spør om hva som skjer med antallet norske ubåter.

Nord-Norge hardest rammet

– Det ser ut som om Nord-Norge blir hardest rammet av kuttene i Forsvaret, ihvertfall når vi ser på de operative avdelingene. Kutt i Hæren, kutt i Kystjegerkommandoen, kutt i Heimevernet og Sjøheimevernet og kutt på Kystvakta treffer Nord-Norge spesielt, sier Bongo.

Det ligger også inne en del kutt til støttefunksjoner. Disse kuttene treffer hele landet relativt likt, tror Bongo.

Positiv til kamflyplaner

– Såvidt jeg kan oppfatte så viderefører regjeringen ambisjonen om å ha 52 nye kampfly. Det mener Norges Offiserforbund er positivt. Vi erkjenner at jagerflykjøpet er et stort løft. Et kampflyvåpen er en forutsetning for at vi skal ha et balansert, nasjonalt forsvar også i framtida, sier Bongo.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger