Hopp til innhold

Nå er svenskekrona dyrere enn på lenge

Inflasjonen i Sverige overrasker ekspertene og den svenske Riksbanken. Svenskekrona er nå sterkere enn siden 2021.

Svenskehandel

Norske kroner rekker nå kortere i Sverige enn på lenge. I tillegg øker matprisene i Sverige langt mer enn i Norge. Til sammen gjør det svenskehandelen mindre gunstig for nordmenn.

Foto: Annika Byrde / NTB

Kursen på svenske kroner stiger kraftig mot norske kroner onsdag morgen.

Årsaken er at prisveksten i Sverige kom inn langt sterkere enn det både ekspertene og den svenske Riksbanken hadde ventet. Det kan bety at renten må mer opp enn antatt for å kjøle ned økonomien.

Onsdag morgen koster en svensk krone 1,01 norsk krone. I tillegg stiger svenske matpriser kraftig.

– Inflasjonen i Sverige var en stor overraskelse. Det er det som drar opp den svenske krona, sier valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

Magne Østnor, valutastrateg i DNB Markets

Magne Østnor er valutastrateg i DNB Markets.

Foto: Johan B. Sættem

Matprisene stiger mye mer hos svenskene

Det siste året har prisene på dagligvarer i Sverige steget med 21 prosent, ifølge svenskenes svar på Statistisk sentralbyrå. Til sammenligning har norske matpriser økt med i underkant av 9 prosent det siste året.

Dermed bidrar både en svak norsk krone og mye dyrere mat i Sverige til at det er mindre gunstig for nordmenn å handle i Sverige.

Bortsett fra et kort blaff i løpet av desember 2021, må vi tilbake til september samme år for å se en like svak krone.

Veksten i konsumprisene i Sverige er nå nesten dobbelt så sterk som i Norge. Det siste året har konsumprisene hos vår nabo i øst økt med 12 prosent, mens tilsvarende tall for Norge var 6,3 prosent i februar.

Venter nytt dobbelt rentehopp i Sverige

– Den såkalte kjerneinflasjonen kom inn på 9,3 prosent på årsbasis, mens Riksbanken ventet 8,0 prosent. Markedet priser nå inn et nytt dobbelt rentehopp fra den svenske Riksbanken på neste rentemøte, forteller Østnor.

Riksbanken er svenskenes sentralbank, tilsvarende vår egen Norges Bank. Riksbanken styrer også sin rente med utgangspunkt i hvor mye prisene øker.

Når prisene øker mer enn ventet, bidrar det til en forventning om enda høyere rente. Det fører igjen til at svenskekrona styrker seg.

I skrivende stund har den norske krona svekket seg med ca. 7 prosent mot den svenske krona siden nyttår.

Det er fortsatt et bredt basert prispress i Sverige. Både tjenestepriser og varepriser økter raskere enn forventet, skriver Handelsbanken markets i sin morgenrapport.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ