SV vil kaste private boligspekulanter ut av boligmarkedet

Mer skatt på eiendom, utslipp og privat boligspekulasjon, mindre skatt på inntekt. Det er hovedelementene i SVs nye skattemodell. I dag legger de frem sitt alternative budsjett.

SV-leder Audun Lysbakken og nestleder og finanspolitisk talsperson Snorre Valen

SV-leder Audun Lysbakken vil privat boligspekulasjon til livs.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Et av de mest effektive grepene for å gjøre skattesystemet mer omfordelende, er å senke skatten på arbeid og øke den på formue, arv og eiendom.

SVs alternative statsbudsjett

Slik starter kapittelet om det nye skattesystemet SV lanserer i sitt alternative forslag til statsbudsjett.

For vanlige folk betyr det skattelette på inntekt og skatteøkning på bolig. Målet med budsjettet har, ifølge SV, vært å gi skattekutt til de aller fleste nordmenn.

– Ett av de mest effektive grepene vi gjør i vårt budsjett er å senke skatten på lave og vanlige arbeidsinntekter, og øker på toppen. Vi øker også skatten på formue, vi foreslår en ny arveavgift og flytter skatt fra arbeid til eiendom, sier finanspolitisk talsperson Snorre Valen i SV før han fortsetter:

– Vi innfører en fordelsbeskatning på bolig som utjevner noen av de enorme skattefordelene noen av de som har mest i dette landet har, men det har veldig beskjedne utslag for folk flest. På denne måten introduserer vi et prinsipp i skattesystemet som nær alle økonomer på den vestlige halvkule mener Norge bør ta i bruk for å flytte investeringer fra eiendom til mer produktive næringsinvestering.

Dette er hovedtrekkene i SVs skattesystem

Den nye skattemodellen går blant annet ut på:

  • Å øke lånerammen for Husbanken for å hjelpe de som ikke har tilstrekkelig egenkapital inn på boligmarkedet.
  • Kutte mulighetene for privatpersoner til å spekulere på boligmarkedet gjennom skatteøkning på sekundærboliger.
  • Skatt på fordel av å bo i egen bolig.
  • Omfattende skatteskifte fra inntekt til eiendom og utslipp.
  • Øke og forbedre ordningen med bostøtte til dem som sliter økonomisk med å leie bolig.

– Vi vil den private boligspekulasjonen til livs ettersom denne er med å presse opp prisene i boligmarkedet. Derfor vil vi øke skatten spesielt på sekundærboliger, sier Valen.

Her er SVs beregnede utslag på egen skattemodell

Han peker også på en stor bekymring for gjeldsveksten i norske husholdninger.

– Siv Jensen gambler med boligmarkedet. Hennes innsats er prestisje mens det for folk flest er egen bolig. Tidligere i år sa det Internasjonale pengefondet at boligene i Norge er 40 prosent overpriset. Et krakk i boligmarkedet vil gå utover mange hundre tusen nordmenn, sier Valen.

SV har beregnet at samlet endring i skatt etter inntekt blir slik:

SVs beregnede foredelingsvirkning sammenlignet med regjeringens forslag for 2017

Bruttoinntekt (kroner)

Endring i inntekts- og utbytteskatt (kroner)

Endring i formueskatt (kroner)

Ny skatt på eiendom (kroner)

Sammenlagt endring (kroner)

0 - 150 000

- 400

500

0

100

150 - 200 000

- 2 000

900

100

- 1 000

200 - 250 000

- 3 200

900

300

- 2 000

250 - 300 000

- 3 800

1 000

500

- 2 300

300 - 350 000

- 4 300

1 200

600

- 2 500

350 - 400 000

- 4 200

1 300

600

- 2 300

400 - 450 000

- 4 200

1 300

700

- 2 200

450 - 500 000

- 4 300

1 200

800

- 2 300

500 - 600 000

- 4 000

1 500

900

- 1 600

600 - 750 000

- 300

2 100

1 200

3 000

750 - 1 millioner

5 600

3 700

1 600

10 900

1 mill og over

47 200

17 500

2 500

67 000

Kilde:

SVs alternative Statsbudsjett

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger