SV uenige med regjeringspartnerne om kirkesaken

SV går mot sine regjeringskollegaer, og velger å støtte kirkens instilling om at Bispemøtets overhode bør ha sete i Oslo.

Bård Vegar Solhjell og Kristin Halvorsen

SV støtter kirken og vil ha preses til Oslo, her ved partileder Kristin Halvorsen og parlamentarisk nestleder Bård Vegar Solhjell.

Foto: Marit Hommedal / Scanpix

Kirkens organer hadde gjort et klart valg om at de ville ha overhodet for Bispemøtet, den tolvte biskopen, lokalisert til Oslo.

Les: Kirken sier blankt nei til bispesjef i Trondheim

Likevel valgte både Senterpartiet og Arbeiderpartiets stortingsgrupper å gå inn for Trondheim som sete for preses. Mange trodde da at saken var avgjort og at den ville gå rett gjennom regjeringen og vedtas med flertall i Stortinget.

Les: Ap går inn for Trondheim
Les: Stor glede i Trondheim

Nå har SV imidlertid valgt å gå imot sine regjeringspartnere. Det ble klart etter at SVs gruppestyre behandlet saken på et gruppestyremøte.

– SV har alltid ment at enkelte trossamfunn skal få styre seg selv, enten det er Human-Etisk Forbund, muslimske trossamfunn eller Den norske kirke. Og når vi endelig har fått i gang en prosess med å skille stat og kirke, må vi ikke forkludre den. Vi må tvert imot la den gå, og la det være demokrati innad i trossamfunnene, sier parlamentarisk leder i SV, Bård Vegar Solhjell, til NRK.

Støtter kirkens demokrati

Olav Skjevesland

Bispemøteleder Olav Skjevesland reagerte sterkt på at Ap ønsket å overstyre kirken om hvor preses skal ha sete.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Da det ble klart at Arbeiderpartiet gikk imot det som var rådet fra kirkens organer, kom det sterke reaksjoner fra biskopene og Kirkerådet.

– Hvis kirken overkjøres i denne saken vil det skape et svært anstrengt forhold mellom kirken og politiske myndigheter. Å la lobbyvirksomheten som er gjort for Nidaros veie tyngre enn vedtakene Kirkens formelle organer, er en veldig umusikalsk måte å starte demokratiseringsforliket i Kirken på, uttalte bispemøtets preses Olav Skjevesland.

Ønsket om at kirkens økende demokrati skal høres av politikerne er noe Solhjell og SV er enig i. Han understreker at de ikke ønsker at det bare skal være en lokaliseringsdebatt.

– Jeg synes ikke dette skal bli sett på som en lokaliseringssak, men heller som en sak som handler om at vi vil følge den prosessen ved er i gang med, som handler om å skille stat og kirke. Den sier at kirka må få et demokrati slik at de kan styre seg selv mer, derfor bør vi nå tydeliggjøre at vi er innstilt på å følge det, sier Solhjell til NRK.

Ingen reaksjoner

SVs vedtak skaper tvil i en sak som i stor grad ble ansett som avgjort. Siden både Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for Trondheim, er det likevel stor sannsynlighet for at dette blir det endelige resultatet. Det er også Bård Vegard Solhjell fullstendig klar over.

– Vi skal diskutere saken videre, men alle skjønner jo at når Senterpartiet og Arbeiderpartiet går inn for noe, så har de flere stemmer bak seg enn SV. Men argumentene må også være viktige her, og jeg mener vi helt klart har de beste argumentene, ikke minst fordi vi følger kirkens anbefalinger, sier han til NRK.

Han har foreløpig ikke motatt reaksjoner på vedtaket fra sine regjeringskollegaer, og tror debatten framover vil bli ryddig.

– Alle vet at det er ulike syn i alle regjeringspartiene når det gjelder denne saken. Vi har selv en representant fra Sør-Trøndelag som stemte mot SVs vedtak, så dette tror jeg blir en ryddig og fin debatt, sier han.

«Flygende biskop» også mulighet

I dag kom det også fram at Arbeiderpartiets stortingsgruppe åpner for at den tolvte ledende biskopen skal ha mulighet for å bo og jobbe i Oslo, men fly til Trondheim.

Ifølge VG omtaler stortingsgruppa den nye preses som «den flygende biskop».

Avisen skriver at det i vedtaket fra gruppemøtet ligger åpning for at biskopen skal ha kontor i Oslo, og kan bo hvor som helst.

– Han eller hun kan bo på Hamar, Aker, i Moss eller på Stjørdal, så lenge jobben blir gjort, er kommentaren fra kirkekomiteens leder, Marianne Aasen fra Arbeiderpartiet, når VG konfronterer henne med det noe uklare vedtaket.

SISTE NYTT

Siste meldinger