NRK Meny
Normal

SV vil ha milliarder i skattelette

SV vil ha store skattelettelser - til dem som tjener minst. Det skal berge "avskaffelse av fattigdommen."

Heikki Holmås

Heikki Holmås

Foto: Cecilie Hirsch

I forbindelse med Soria Moria-erklæringen lovet treparti-regjeringen å avskaffe fattigdommen i Norge. Et ambisiøst mål, som har vist seg svært så vanskelig å nå.

Kun ett statsbudsjett er igjen, før det er valg høsten 2009.

Les: Fattigdom på vent

Opp og ned

Nå foreslår SV skattelettelser på flere tusen kroner i året. Dette skal komme i statsbudsjett for 2009.

Heikki Holmås

Heikki Holmås

Foto: Cecilie Hirsch

SVs finanspolitiske talsmann og leder i Oslo SV, Heikki Holmås mener dette vil bringe tallet på fattige i Norge nedover.

- Vi ønsker å senke skattene til folk som tjener under 200.000 kroner. Målet er at de skal sitte igjen med flere tusen kroner ekstra. Vi går inn for milliardskattelette for denne inntektsgruppen, rett og slett fordi vi mener det vil bidra til bedre fordeling, sier han.

Og der skatten skal nedover, skal satsene for sosialhjelp oppover.

- I 2007 økte vi sosialhjelpen med fem prosent i tillegg til prisstigningen. Vi må få et større beløp neste år, sier Holmås.

Partiet har foreløpig ikke fått gjennomslag for forslagene i regjeringen, medgir Holmås. Men dette skal være partiets innspill i dragkampen om neste års statsbudsjett.

Han mener disse tiltakene vil være viktige i fattigdomsbekjempelsen.

- I tillegg fikk vi til et trygdeoppgjør i år hvor de laveste trygdene ble løftet. Hvis vi i tillegg får til skattelettelsen, for de lave lønns- og trygdeinntektene, økning av sosialhjelpsatsene og finansierer dette med at de på toppen bidrar med mer, så har vi fått til et godt opplegg for bedre fordeling, mener Holmås.

De som tjener mest, bør altså belage seg på noe høyere skatt, hvis SV får det som partiet vil. Men statsminister Jens Stoltenberg avviser senest onsdag at det ligger an til en dramatisk endring av skattesystemet - selv for de rikeste.

Rettferdighet, god fordeling og utjamning er grunnleggende verdier for Regjeringen. Likeverdighet og frihet for alle avhenger av viljen til reell omfordeling.

Regjeringen vil legge fram en helhetlig plan for avskaffelse av fattigdom. Planen skal blant annet inneholde:

 • en målrettet politikk med tiltak for at flest mulig kan leve av arbeidsinntekt.
 • rett til velferdskontrakter. De som inngår kontrakt med målsetting om opplæring, arbeid,
 • behandlingstilbud eller lignende skal ha ytelser opp mot SIFOs satser.
 • økning av sosialhjelpssatsene.
 • heving av barnetilleggene i sosial- og trygdeytelsene.
 • bedring av bostøtten, spesielt for barnefamilier.
 • gjennomgang av egenandeler med sikte på å skjerme spesielle grupper.
 • bedre samordning mellom sosialhjelp og trygdeytelser for mennesker som av ulike årsaker
 • ikke finner plass i arbeidslivet.
 • en gjennomgang av sammenhengen mellom ulike trygde- og sosialytelser for å sikre et godt
 • samla stønadsnivå
Om Fattigdom Soria Moria-erklæringen

Monner lite

Lederen i foreningen Fattignorge, Geir Rønning, tviler på om SV-tiltakene vil monne.

- All skattelette er selvfølgelig viktig. Men de med lavest uføretrygd, minstepensjon og i hvert fall sosialhjelp betaler ikke skatt fordi de kommer under skattebegrensning. Så det vil ikke bety noe, sier Rønning.

Men skal man virkelig ta i, må sosialhjelpsatsene økes langt mer enn påslaget på fem prosent som kom i 2007, mener foreningen.

- Dette er små beløp, så fem prosent utgjør ingenting. Det er ikke mer enn 19 øre dagen, og egentlig ingen reell økning, sier han.

- Det første er at vi må ha nasjonale satser som er like over hele landet. I tillegg må det være en revurdring fra staten med føringer av hva som regnes som inntekt. Nå er det veldig store forskjeller på barnetrygd, barnebidrag og kontantstøtte. Noen får det fullt ut til utnyttelse selv, noen får det inn i livsoppholdet. Det er veldig skjevt, sier Rønning.

Soria Moria-erklæringen

Soria Moria - etter to år

Soria Moria - ett år etter

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger