SV støtter FN framfor Ap

Kristin Halvorsen taler statsministeren midt i mot. SV tar dissens i statsråd når regjeringen skal vedta planen som skal bremse asylstrømmen.

Kristin Halvorsen
Foto: NRK

Regjeringspartiet SV er imot åtte av de 13 punktene i den nye aksjonsplanen for å bremse tallet på asylsøkere som kommer til Norge.

- Det dreier seg om hvordan man behandler barn, og hvordan man forholder seg til FNs høykommissær for flyktninger, sa Kristin Halvorsen på pressekonferansen.

Kristin Halvorsen forklarer SVs holdning

Den bitreste pillen å svelge var det nye kravet om at alle som har fått opphold på humanitært grunnlag, må jobbe eller studere i fire år før de får familiegjenforening - eller kan hente seg ektefelle i hjemlandet.

Nei i statsråd

Dette krever en lovendring, og dermed må alle SVs ministere sitte i statsråd og stemme ned lovforslaget til sin egen regjering.

- Rådene som kommer fra FNs høykommissær om behandling av folk som kommer fra krigs- og konfliktområdet, må følges, mener Kristin Halvorsen.

Hun sier det er SVs ønske om en flyktningpolitikk som i større grad tar hensyn til anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, som har ført til denne uenigheten.

SV fikk i sin tid gjennomslag for et punkt om en human asylpolitikk i Soria Moria-erklæringen. Her loves det å ta større hensyn til høykommissærens råd.

- Norsk asylpolitikk er ikke spesielt liberal. 60 prosent av dem som i dag kommer, får avslag, skriver SV i en pressemelding i dag.

Støtter hurtigbehandling

Men partiet har valgt å støtte punktene om hurtigbehandling av saker der det er stor sannsynlighet for avslag og tiltak for å dokumentere identiteten til de som ikke oppgir den.

De støtter også planen om å forhandle fram avtaler med land som asylsøkere kan returneres til - så lenge det ikke er i strid med UNHCRs anbefalinger.

Men de ønsker ikke at mindreårige skal returneres når de blir myndige.

SVs sentralstyre og stortingsgruppe står bak SVs takling av denne saken, inkludert dissensen i statsråd.

Les SVs pressemelding om dissensen

SISTE NYTT

Siste meldinger