Hopp til innhold

SV vil endre loven for å styrke Obos-medlemmenes rettigheter

SV-politiker Kari Elisabeth Kaski mener Obos later som om boliggiganten har medlemsdemokrati.

Sosialistisk Venstreparti med alternativt budsjett 2021

VIL ENDRE RAMMEVERKET TIL Obos: Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) vil endre loven på flere punkter for å stramme opp medlemsdemokratiet i Obos.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Medlemsdemokratiet i Obos er nærmest ikke-eksisterende, sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV.

Kaski reagerer på at Obos-ledelsen og sentrale tillitsvalgte oppfordret ansatte til å melde seg som representanter for boligsøkere til generalforsamlingen 22. juni.

De ansatte utgjør i år over dobbelt så mange som representantene som møtte i fjor.

Daniel Siraj

DELTAR SOM MEDLEM: Obos-sjef Daniel Siraj er delegert på generalforsamlingen. Han deltar som såkalt boligsøkende.

Foto: Olav Juven / NRK

Vil styrke informasjonsplikten

Nå ligger ansatte an til å til å utgjøre et flertall på generalforsamlingen. For vanligvis møter få representanter ellers for de 500.000 medlemmene i Obos. Kaski mener det handler om at folk ikke vet hvordan de skal delta i maktforsamlingen som avgjør viktige saker for Obos.

– Det er ganske alvorlig at Obos later som de har et medlemsdemokrati når det er så vanskelig for medlemmene å utøve innflytelse innad i Obos, sier Kaski.

– Er det ikke også Obos-medlemmenes ansvar at de ikke har møtt på generalforsamlinger tidligere år?

– Jo, på en måte er det, men vi vet at de har forsøkt i flere år har forsøkt å endre Obos, men det er vanskelig både å komme seg inn på generalforsamlingen, få informasjon om den og hvordan man utøver medlemsdemokratiet, sier Kaski.

Derfor vil SV ha på plass nye regler som forplikter boligbyggelag som Obos til å gi tydeligere informasjon om hvordan medlemmene kan være med å bestemme.

I dag er kravet at medlemmene skal få informasjon i postkassen, som Obos gir gjennom medlemsbladet.

Ber medlemmene rekke opp hånda

De som utøver tilsyn på vegne av medlemmene med ledelsen i Obos, er uenige med Kaski.

– Jeg vil beskrive medlemsdemokratiet som godt fungerende, sier Stein Botilsrud, som er leder i representantskapet med 70 medlemmer.

De er valgt av generalforsamlingen, og følger med på boligprosjekter og velger styret i Obos. Han håper debatten får flere Obos-medlemmer til å engasjere seg.

– Som i alle medlemsdemokrati, så gjelder det at det enkelte medlem selv må ta initiativ. Man må rekke opp hånda, sier Botilsrud.

Stein Botilsrud

UENIG MED KASKI: Stein Botilsrud, leder i representantskapet, mener Obos fungerer etter intensjonen.

Foto: NRK

I dag får Obos-medlemmer informasjon om generalforsamlingen gjennom medlemsbladet og på hjemmesidene. Ledelsen er lydhøre for hvordan Obos kan informere enda bedre, forteller styreleder Roar Engeland.

– Om medlemmene til Obos ønsker andre rutiner for dette, for eksempel utsendelse av en e-post som sier det samme, så er vi åpne for det. Obos vil se videre på dette, skriver han til NRK.

Vil holde ledelsen unna stemmerett

Andre medlemmer i Obos, som Fredrick Mortvedt Tønsvoll, mener at informasjonen er for svak til at demokratiet fungerer. Facebook-gruppen «Et medlemsstyrt Obos» har fått over 600 nye medlemmer den siste uken.

De ønsker å bruke medlemsmakten etter Obos valgte å selge én av blokkene på Ulven til en kommersiell utleieaktør. Familien til boligdirektøren i Obos er en av investorene i utleieselskapet. Salget er under ekstern gransking av KPMG.

Men mange er for sent ute til å melde seg som representanter til årets generalforsamling. Den vil i år ikke bare bestå av uvanlig mange Obos-ansatte, men også et titalls direktører og styremedlemmer i ulike Obos-selskap. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Det er ikke forbudt at direktører og styremedlemmer stemmer på lik linje med medlemmene over viktige forslag, men det frarådes i forarbeidene til bustadbyggjelagslova.

SV mener kartleggingen til NRK viser at det må mer enn en fraråding til. Kaski vil ha på plass en tydeliggjøring i loven om at konsernleder og styremedlemmene ikke kan være valgbare.

– Jeg mener vi må se å hvordan loven kan forhindre at direktører i et så stort selskap som Obos kan delta i generalforsamling med stemmerett, det samme gjelder ansatte. Det har ikke vært intensjonen i loven, det kan ha gode grunner i mindre boligbyggelag, men ikke av størrelse av Obos. Så her må vi skjerpe inn loven for å hindre det som skjer i Obos i dag, sier hun.

Styreleder: – Overraskende

Styreleder Engeland mener utfordringen i Obos ikke er ansatte som stemmer under generalforsamlingen, men å få flere medlemmer til å engasjere seg.

– Det er overraskende at SV som politisk parti vil gå i bresjen for å redusere ansattes muligheter til medbestemmelse i viktige spørsmål som vil ha avgjørende innflytelse på deres arbeidsforhold. Man skulle forvente det motsatte, skriver han til NRK.

T5GGzjA3Yg0

Styreleder Roar Engeland i Obos.

Foto: Erlend Aas / NTB

Engeland viser til at trenden i samfunnet er at aksjeselskaper oppfordrer ansatte til å kjøpe aksjer, nettopp fordi det er et gode at ansatte påvirker hvordan arbeidsplassen drives. Et av forslagene som generalforsamlingen skal behandle i år, er et forslag om å oppløse Obos, som betyr at arbeidsplassene kan forsvinne.

– Å frata medlemmer som også er ansatt i Obos sine demokratiske rettigheter til medbestemmelse fordi de er ansatte i bedriften, høres ikke ut som et normalt inngrep i et samfunn som det norske.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde ikke mulighet til å kommentere saken mandag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger