Hopp til innhold

SV varsler mistillit mot Hauglie

STORTINGET (NRK): SVs stortingsgruppe stemte i dag for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av hennes håndtering av trygdeskandalen. Dermed har tre partier tatt til orde for at statsråden bør gå av.

Anniken Hauglie

MISTER TILLIT: Ifølge SV burde alarmen gått tidligere i departementet i trygdeskandalen. SV-leder Audun Lysbakken viser til at saken har fått store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker.

– SVs stortingsgruppe har ikke lenger tillit til arbeids- og sosialministeren. Det er blitt helt klart fordi hun ikke kunne gi gode svar i høringa, sier SV-leder Audun Lysbakken til NRK.

Audun Lysbakken

SV-leder Audun Lysbakken sier det også er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd under tidligere regjeringer, også deres egen rødgrønne regjering i forbindelse med trygdeskandalen.

Foto: Terje Pedersen / Scanpix

Den manglende tilliten begrunnes i: Alvoret i saken og konsekvensene for ofrene, og at alarmen kunne og burde gått før.

– Det er nå åpenbart at departementet kunne og burde ha varslet Riksadvokaten tidligere, og om de hadde gjort det, kunne en rekke justismord vært unngått, fortsetter Lysbakken.

– Stinker klassejuss

Hauglie bærer det politiske ansvaret for saken, ettersom Arbeids- og velferdsetaten (Nav) er underlagt Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette er en sak som stinker klassejuss, fordi den aldri ville ha rammet de rikeste menneskene i landet vårt, som har råd til dyre advokater. Den rammer mange mennesker som har det vanskelig fra før. Da kan det ikke være sånn at det får store konsekvenser for vanlige folk, men ansvarsfrihet på toppen, sier Lysbakken.

Samtidig peker partiet på at Hauglies departement ved en rekke tidspunkter hadde opplysninger som kunne og burde ført til at alarmen gikk, og alvoret i saken ble avdekket.

– Det er naturlig at den øverste lederen, statsråden, tar ansvar for denne saken, og derfor skal vi fremme mistillit når denne saken kommer opp i Stortinget.

– Her er det avdekket svikt i veldig mange ledd. Hva hjelper det om Erna Solberg velger ny arbeidsminister?

– Saken har flere sider, men én av dem er sittende regjerings håndtering etter at saken ble kjent for dem. Det høringa i kontroll- og konstitusjonskomiteen veldig tydelig har vist er at regjeringa ikke har gjort jobben sin i den situasjonen.

Lysbakken sier det også er viktig å komme til bunns i hva som har skjedd under tidligere regjeringer, også deres egen rødgrønne regjering.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Hvem har trygdeskandalen rammet og hvilke feil er gjort? NRKs Astrid Randen forklarer.

Ap og Sp i tenkeboksen

Tidligere har bare partiet Rødts ene representant på Stortinget støttet mistillit mot Hauglie.

– Det er flott at SV tenker som oss. Hauglie er medansvarlig for justismord. Det er bra at hun stilles til ansvar for at hun ikke har håndtert saken som man bør forvente av en statsråd, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Mandag bekreftet også Miljøpartiet de Grønne at de kommer til å stemme for mistillit mot arbeidsministeren, melder NTB.

Verken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har foreløpig konkludert om de vil stille mistillitsforslag mot Hauglie.

– Vi og saksordfører ønsker at vi skal kunne diskutere med hele komiteen det videre arbeidet med saken, før vi konkluderer, sier leder i kontrollkomiteen, Dag Terje Andersen (Ap) til NRK.

Partiet sier at de regner med å ha svaret om to-tre uker etter at kontroll- og konstitusjonskomiteen har avsluttet sitt arbeid.

Det er lett å forstå hvorfor SV stiller mistillit mot Hauglie, sier Nils T. Bjørke, som sitter i kontrollkomiteen for Senterpartiet.

– Det er en alvorlig sak, og den ble ikke noe mindre alvorlig etter høringen. Men å stille mistillit er såpass alvorlig at vi ønsker å behandle saken i komiteen først. Vi utelukker ikke noe, sier Bjørke.

Feil praksis av EUs trygdeforordning

Ei oversikt over brev og møter mellom Arbeids- og sosialdepartementet og Nav i forbindelse med trygdeskandalen.

Høyre: – Viktig at hun blir sittende

– Jeg syns nok det er litt underlig at de konkluderer med det nå, sier Høyres representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Svein Harberg.

Han påpeker at SV tidligere stemte ned Rødts mistillitsforslag fordi de ville ha alle fakta på bordet, og at granskingsutvalget ennå ikke har vurdert saken ferdig.

– Det er viktig å vente på den endelige rapporten og behandlinga før vi konkluderer, men jeg registrerer at SV er klar for å gjøre det nå, sier Harberg.

Ifølge Harberg har Hauglie satt i gang tiltak slik at de som er rammet skal få oppreisning.

– Det å ta ansvar er ikke ensbetydende med at en må gå av. Jeg syns hun nå er så offensiv på å rydde opp, at det er viktig at hun sitter.

Sitter foreløpig trygt

Men selv om en samlet opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikke det at Hauglies dager som minister er talte.

De fire regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget. Hauglie sitter dermed trygt med mindre enten Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet vender henne ryggen – eller statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber henne om å trekke seg.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på det.

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøringen fredag.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

AKTUELT NÅ