SV om statsrådens bompengeutspill: – En hån mot miljøet

Samferdselsministeren vil ikke la byene øke bompengesatsen for å finansiere bypakkene. Stikk i strid med ambisjonene i nullvekstmålet, sier SV.

Bompengering på Nygårdsbroen i Bergen fotografert i rushen

SV mener regjeringen burde ha belønnet de byene som oppnår redusert vekst i biltrafikk som en følge av økte bompenger.

Foto: Simon S. Brandseth / NRK

Mandag ettermiddag kom meldingen om at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ønsker å stramme inn på muligheten til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler.

Dersom det oppstår en ubalanse mellom kostnader og inntekter i bompengepakkene, vil byene måtte nedskalere prosjekter eller redusere kostnader knyttet til disse.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, sier Dale.

SV: – Burde belønnet redusert trafikk

Førstekandidat Marthe Hammer i SV kaller beslutningen en hån mot miljøet, og viser til ambisjonene i nullvekstmålet.

Det er et krav fra staten at kommunene kan vise til nullvekst i biltrafikken for å få penger gjennom bymiljøavtalen.

– Når inntekten i bomringene i byene ikke kommer inn, betyr det at man har høy suksess med å redusere trafikken. I stedet for å straffe byene og gjøre det vanskeligere å fortsette denne utviklingen, burde regjeringen belønnet de bymiljøene som har redusert biltrafikk.

Marthe Hammer SV

Førstekandidat Marthe Hammer (SV) er kritisk til at samferdselsministeren nå ønsker å stramme inn muligheten til å øke bompenger i byene.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Hun legger til at bergensområdet har opplevd en betydelig reduksjon i trafikk som en følge av økte bompenger.

Johansen (Ap): – Et Frp på defensiven

«Et sikkert vårtegn fra Frp», sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for Oslo kommune om samferdselsministerens varslede bompengeinnstramminger.

– Dette er et parti som har hatt samferdselsministeren sammenhengende i seks år, og som har økt både bompengeavgifter og antall bomstasjoner. Men nå ønsker de tydeligvis å komme på offensiven.

Raymond Johansen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) for Oslo kommune mener regjeringen burde ha prioritert å redusere bompenger fremfor å gi skattelette til de rikeste.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Oslopakke 3 vil få inn 1,5 til 2 milliarder mindre i bompenger enn forventet i løpet av de neste fire årene. Hva slags konsekvenser vil statsrådens beslutning få for prosjektene i Oslopakke 3?

– Det står i proposisjonen at vi forventet mindre inntekter fordi vi regnet med at færre ville kjøre gjennom bomringen. Det har vi for så vidt tatt høyde for. Så får vi se hva som skjer fremover, men jeg ser først og fremst på dette som et utspill fra et Fremskrittsparti som er på defensiven.

Vil stille krav til statlig finansiering

Nord-Jæren fikk i oktober 2018 nye bomringer som en del av bymiljøpakke Nord-Jæren.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland peker på at pakken inneholder en hårfin balanse mellom kollektivsatsing og veiprosjekter.

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland (KrF)

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF) i Rogaland mener at staten må bidra til finansieringen av bypakkene, dersom muligheten til å øke bompengene forsvinner.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Den balansen er forhandlet frem på Nord-Jæren med staten. Dersom samferdselsministeren mener at dette er et prosjekt vi ikke burde hatt, får han ta det inn i reforhandlingene.

Så du mener at staten må gi mer?

– Staten stiller nasjonale krav til hastighet og andre tiltak. Da er det naturlig å stille krav tilbake til staten om at de må levere med finansiering.

SISTE NYTT

Siste meldinger