SV mener tørke skyldes klimaendringer

Lars Haltbrekken (SV) mener årets tørkekrise i landbruket skyldes klimaendringer som regjeringen er ansvarlig for. – Panikk-populisme fra SV, svarer Venstre.

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, mener tørken er noe vi kan få mer av dersom det ikke gjennomføres større utslippskutt.

Foto: Åsa Maria Mikkelsen

– Regjeringen er ikke bare handlingslammet i klimakampen, men de kommer med flere forslag til nye utslippsøkninger, sier Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant i SV.

Rekordvarmen i Sør-Norge har ført til akutt fôrmangel, og den største krisen i landbruket på flere tiår. Mange bønder ser nå ingen annen utvei enn å slakte dyr.

Kan få mer tørke

Haltbrekken mener tørken er en type ekstremvær som Norge vil få mer av om det ikke gjennomføres større utslippskutt.

– Situasjonen er svært alvorlig, men regjeringen kommer ikke med noen nye tiltak for å avverge katastrofen, sier Lars Haltbrekken.

Lars Haltbrekken (SV)

Lars Haltbrekken (SV) etterlyser tiltak fra regjeringen mot klimautslipp.

Foto: Jo Straube

Videre sier han at årets ekstremsommer er en påminnelse om at kampen mot klimaendringene må forsterkes. Regjeringen må legge fram en melding for Stortinget over hvordan utslippene skal kuttes ytterligere.

– På tross av at Venstre har gått inn i regjering har de ikke kommet med ett eneste nytt klimatiltak for å kutte norske utslipp, sier han.

Haltbrekken bruker utvidelsen av produksjonen på Snorrefeltet i Nordsjøen som eksempel på ferske utslippsøkninger.
I begynnelsen av juli vedtok regjeringen å utvide produksjonen. Dette førte, ifølge Haltbrekkens beregninger, til at utslippene øker med 65.000 CO₂ hvert år og 360.000 tonn totalt.

– Regjeringen burde i det minste sett på muligheten for å kutte disse utslippene gjennom å bruke strøm fra land i stedet for gasskraft som nå skal brukes. Rett før dette godkjente regjeringen, med støtte fra stortingsflertallet, å bygge ut Johan Castberg-feltet i Barentshavet, sier Haltbrekken.

– Vi gjør mer enn EU-avtalen

Ketil Kjenseth fra Venstre, som leder energi- og miljøkomitéen på Stortinget, mener de totale utslippene fra norsk sokkel går ned og vil fortsette nedover.

Han mener Haltbrekken kun viser til enkelttilfeller, og ikke ser hele bildet:

– Dette er panikk-populisme fra SV. Vi har allerede iverksatt flere tiltak for å kutte utslippene, sier han.

Ketil Kjenseth

Stortingsrepresentant for Venstre, Ketil Kjenseth, mener uttalelsen fra SV er panikk-populisme.

Foto: Signe Karin Hotvedt/NRK


– Hvilke tiltak har dere innført?


– Vi har brukt mye penger for å få en grønnere skipsfart, og kutter blant annet utslippene derfra. Vi har også brukt 80 millioner kroner på karbonfangst- og lagring, og det skal vi fortsette med.


Kjenseth sier regjeringen fremover må bruke mer penger på klimatilpasning.

Forrige fredag innførte Landbruks- og matdepartementet en rekke hastetiltak for å hjelpe bønder under tørkekrisen. Et av disse tiltakene er nulltoll for import av høy og halm.

– Men nå må vi fokusere på situasjonen her og nå, som er å skaffe vann og alternativer til de som står i krise, sier Kjenseth.

Les også: Tørken i landbruket: Krever at regjeringen åpner pengesekken

Les også: Privateide værstasjoner skal gi informasjon om fremtidens klima

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger