Hopp til innhold

Hareide må svare på myr-spørsmål i Stortinget

Den nye motorveien E39 skal gi klimagevinst, men ingen sjekket nøyaktig hvor mye karbon som er lagret i myrene den kan ødelegge. Nå krever Stortinget svar.

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

– Det er sjokkerende hvor lett regjeringa tar på klimagassutslipp ved utbygginger av store veiprosjekter, sier stortingsrepresentant Arne Nævra til NRK.

I helgen kunne NRK fortelle at Statens vegvesen ikke har regnet ut nøyaktig hvor store klimagassutslipp som vil komme fra ødelagte myrer når Norges dyreste veiprosjekt skal bygges. Det til tross for at Vegvesenet mener ferjefri E39 vil gi en klimagevinst.

– Vi håper Hareide, som tidligere miljøvernminister og som har arvet to Frp-statsråders motorveiplan, tar grep for langt mer edruelighet i motorveiutbygging, sier Nævra.

Bruker enkel modell

Langs dagens traséplaner for E39 ligger det hundrevis av myrer. Hver og en av dem fungerer som naturlige karbonlagre. Ødelegges myrene, slippes CO₂ og andre klimagasser ut.

Vegvesenet viser til en enkel modell for anslag av karbon i myrer, men utregningene er ikke basert på faktiske målinger av myrene.

Myr Klakegg

Ni meter dyp, og litt større enn en fotballbane. Denne myren kan slippe ut like mye som forbruket til 1700 mennesker, hvis den ødelegges.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

En myr NRK besøkte på Klakegg utenfor Førde, var nesten ni meter dyp. Det betyr at den er nesten 9000 år gammel. Blir den ødelagt, kan utslippene tilsvare forbruket til 1700 nordmenn i ett år.

– Ugyldig regnestykke

Økolog Knut Rydgren kalte i helgen Vegvesenets regnestykke for ugyldig. Anne Sverdrup-Thygeson kalte det «høl i huet» å si at veien et klimatiltak uten å sjekke hvor dyp myren er. Hun er professor i bevaringsbiologi på Institutt for Naturforvaltning ved NMBU.

Knut Rydgren.

Økolog Knut Rydgren ber politikerne legge sin elsk på myra. Nå må Knut Arild Hareide svare Stortinget om planene for ferjefri E39.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

«På hvilket faglig grunnlag kan dette sies, og vil statsråden kreve langt grundigere klimaregnskap for fergefri E39 der nedbygging og oppgraving av myr inngår?» spør Nævra i et skriftlig spørsmål til statsråden.

Arne Nævra og Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentantene Arne Nævra og Lars Haltbrekken (SV).

Foto: SV

Partikollega Lars Haltbrekken har også sendt inn spørsmål til statsråden. Han lurer på om veiens klimaregnestykke tar høyde for at mange av dagens dieselferger langs strekningen, kan erstattes med nullutslippsferger.

«Vil statsråden sørge for at det lages nye beregninger av utslippene til å bygge ny E39 og klimaeffekten av å ikke gjøre det»? spør Haltbrekken.

Varslet strengere krav

Knut Arild Hareide har tidligere fortalt NRK at det vil komme strengere krav til klimaregnskap i neste års Nasjonale transportplan. Men loven vil han ikke endre ennå.

– Jeg vil ikke utelukke det, men så langt har vi bedt våre etater om en klimaeffekt på prosjektene de prioriterer. Vi vil nok velge å bygge vei over noen myrområder på noen strekninger, men vi skal være bevisst på kostnaden av det, og se på om det finnes gode alternativ.

Knut Arild Hareide

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

– Skjerper dere nå kravene fordi dere ser at dette ikke har blitt gjort godt nok tidligere?

– Jeg tror det politiske Norge har blitt mye mer bevisst – det å bygge ned myr har en negativ klimaeffekt.

– Stilles det krav til etatene at de skal ta detaljerte målinger av naturen de bygger i?

– Vi stiller et krav om at de skal gi svar på de prosjektene de prioriterer. Vi har ikke gått i detalj ennå på hvilke måter dette skal skje. Det gjør vi i samarbeid med våre underliggende etater.

Samferdselsdepartementet sier at de vil først vil gi et svar til Stortinget før de kommenterer saken i media.

NRK kunne tidligere i år fortelle at samtidig som det brukes millioner på å reparere myrer i Norge, graver vi opp enda flere. Kort tid etter at NRK publiserte denne saken ble det forbudt å grave opp myrer for å lage åker. Forbudet av såkalt nydyrking av myr, ble først varslet i fjor. Årsaken er at det fører til enorme klimagassutslipp.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger