Hopp til innhold

Rekord i firehjulsdrift kan true klimamål

Hver tredje bil som ble registrert i Norge i fjor var en firehjulstrekker. Det er flere enn noen gang før. Denne trenden truer det norske klimamålet, sier forskere.

Firehjulstrekker

Bilkjøperne velger større og sterkere biler. I 2013 ble det satt ny rekord i salget av SUV-er.

Bilrekordene falt i 2013. For første gang ble det importert over 200 000 nye motordrevne kjøretøyer. 142 151 nye personbiler ble nummerregistrert – det er 3 prosent flere enn i 2012, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken.

Av tallene kan vi lese hvordan bilkjøpernes preferanser endrer seg. De to siste årene har andelen SUV-er (store personbiler med firehjulsdrift) økt kraftig. Nå er hver tredje nybil levert med drift på alle fire hjul.

Andelen biler med firehjulsdrift gikk opp fra 29,8 prosent til 32,9 prosent ifra 2012 til 2013. For åtte år siden lå den på 21,8 prosent.

I Sverige er nå 4 av 10 biler utstyrt med firehjulsdrift, og der er forskerne bekymret fordi disse bilene har større utslipp i snitt, og dette truer klimamålet om sterk reduksjon i CO2-utslippene.

– I Norge er vi noe heldigere, med en stor elbilpark, men utviklingen peker feil vei, sier Rolf Hagman, forsker på Transportøkonomisk institutt (TØI).

Grafen under viser utviklingen i salget av firehjulsdrevne personbiler siden 2005.

Firehjulsdrevne biler 2005-2013
Foto: Graf: Signe Karin Hotvedt/NRK

Når flere og flere velger store biler med firehjulsdrift framfor små, lette bybiler, tyder det på at folk prioriterer komfort framfor miljø. De vil rett og slett opp bakkene

Rolf Hagman, forsker på Transportøkonomisk institutt
Rolf Hagman

Rolf Hagman er forsker på Transportøkonomisk institutt

Foto: Svein Erik Dahl/TØI
Asbjørn Torvanger

Asbjørn Torvanger, som er forsker på Cicero, Senter for klimaforskning, mener folks valg av store firehjulstrekkere truer klimamålet.

Foto: Cicero

– Tyngre og større biler betyr større utslipp. Firehjulsdrift gir også økt drivstofforbruk, og dermed større utslipp, sier Rolf Hagman.

Han får full støtte av Asbjørn Torvanger som er forsker på Cicero, Senter for klimaforskning.

– Når andelen av større, tyngre personbiler med firehjulsdrift går opp, så er det klart et trekk som drar CO2-utslippene oppover, og dermed blir det vanskeligere å nå klimamålet, sier Torvanger.

Færre velger diesel

Dieselandelen fortsetter å falle. I 2013 ble 52,3 prosent av alle nybiler registrert med dieselmotor. Det er en nedgang på 15 prosent på bare ett år, og 36 prosent de siste to årene.

I Hordaland er nedgangen enda større. Der er nå bensinbilene i flertall blant nye biler. Etter at det ble foreslått kjøreforbud for dieselbiler i flere storbyer og avgiftene ble justert slik at dieselbilene ble dyrere, har interessen for diesel sunket kraftig.

– Det er tydelig at bilførerne har tatt disse signalene, sier Asbjørn Torvanger.

Elbilene redder utslippstall

I tråd med politikernes klimaplaner fortsetter CO2-utslippene fra bilparken å synke. Den er nå på sitt laveste siden målingene begynte. I 2013 ble CO2-utslippet for nyregistrerte personbiler 123 gram per kjørte kilometer, det er 7 gram lavere enn året før.

Men for personbiler med henholdsvis bensin- og dieselmotor var nedgangen på mindre, og dermed er det elbilene som redder gjennomsnittstallene.

CO2-utslipp fra nye personbiler

 

Mål 2012

Fasit 2012

Fasit 2013

Mål 2020

Personbiler totalt

120

130

123

85

- bensindrevne

 

129

124

 

- dieseldrevne

 

137

135

 

Tallene viser utslipp av CO2 i antall gram per kjørte kilometer, for nye biler. Gjennomsnittet for alle personbiler blir lavere enn for bensin-/diesel-tallene fordi elbilenes nullutslipp trekker ned gjennomsnittet.

Det norske klimamålet er at CO2-utslippet skal ned i 85 gram per kjørte kilometer innen 2020. Det er et strengere krav enn EU-målet om 95 gram. Fortsatt er vi langt unna. I 2007 var målet på 120 gram innen 2012. Det ble ikke nådd.

Velger feil

Marius Holm

Marius Holm leder Miljøstiftelsen Zero.

Foto: Zero

Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero er enig i at det er et problem dersom bilkjøperne velger stadig større bensin- og dieseldrevne firehjulstrekkere.

Problemet er ikke at folk velger firehjulsdrift, men at de velger biler med feil drivstoff.

Marius Holm i Miljøstiftelsen Zero om bilkjøpernes valg

– Den det egentlige problemet er ikke at folk velger firehjulsdrift, men at de velger biler med feil drivstoff. Det finnes nå ladbare hybridbiler med firehjulsdrift som har halvparten av CO2-utslippet til mindre tohjulsdrevne biler, sier Holm.

Elbilene redder tallene

I 2013 ble det registrert 7882 nye personbiler med elmotor i Norge, en økning på 99,5 prosent fra 2012. Nissan Leaf var i fjor Norges tredje mest solgte bilmodell.

– Norske politikere har flere virkemidler enn de svenske. Vi har en tøffere CO2-avgift, og særlig den store elbilparken redder de norske utslippstallene, påpeker Rolf Hagman.

Hagman tror klimamålet kan være innen rekkevidde dersom bilkjøpere stimuleres ytterligere til å velge el- og hybridbiler.

– Må ta mer effektive grep

Før jul lovet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen en fullstendig gjennomgang av bilavgiftene i 2014.

Forsker Asbjørn Torvanger mener politikerne må ta tre grep for å klare å nå klimamålet.

  1. Norge må jobbe internasjonalt for å stille krav til bilprodusentene om strenge utslippsstandarder.
  2. Mer utbygging av infrastruktur (f.eks. ladestasjoner) som gjør miljøvennlige bilder mer attraktive.
  3. Avgiftene på kjøp og bruk av biler må justeres slik at folk stimuleres til å kjøpe de mest miljøvennlige bilene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ