Surt hav truer norskekysten

Livet i havet langs norskekysten trues av CO2-utslipp. De fører til kraftig forsuring, noe som kan bli dramatisk for skalldyr og korallrev.

Fant nye korallrev
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet

Forsuringen fører til at skjellene går i oppløsning. Utviklingen skjer raskere i arktiske strøk enn noe annet sted i verden, sier forsker Richard Bellerby ved Bjerknessenteret.

- Kaldt vann trekker til seg mer CO2 enn varmt vann. Derfor blir vannet surere i arktiske områder, sier Richard Bellerby.

På Kystklimakonferansen i Lofoten om et par uker skal Bellerby legge fram resultater han og andre forskere ved Bjerknes senter for klimaforskning har kommet fram til.


Problemer for dyreplankton

Om fem år vil havet være så surt at viktig dyreplankton vil få problemer fordi skjellet vil løse seg opp. Og det vil få konsekvenser blandt annet for torsken, sier Richard Bellerby.

Torsk

Det blir et problem for torsken hvis viktig dyreplankton forsvinner.

Foto: NRK

Havet virker som en svamp som tar opp omlag en firedel av de menneskeskapte CO2-utslippene. Havet blir surere fordi karbondioksid danner karbonsyre i saltvann.

Forskerne på Bjerknessenteret måler jevnlig temperatur og PH-nivå på forskjellige steder i havområdene.

Vannprøver hentes inn

Ved et laboratorium i Bergen har forsker Ingunn Skjelvan fått inn vannprøver som værskipet "Polarfront" har hentet mellom Island og Færøyene.

Forskerne har målt lavere surhetsgrad i Norskehavet og Barentshavet enn noen sinne.

Og selv om vi kutter i CO2-utslipp nå, mener Richard Bellerby at det vil ta titusenvis av år før karbondioksidmengdene i havet blir som de var før industrialiseringen og utslippene startet.

SISTE NYTT

Siste meldinger