Sult-tiltalte frifunnet – undercoveragenter kan ha framprovosert narkokjøp

Flere av de tiltalte i den omfattende Sult-saken er frifunnet for narkotikakriminalitet. Retten mener at politiets undercoveragenter har utført ulovlig provokasjon.

Befaring ved garasjen

BEFARING: Da saken gikk i Oslo tingrett, var retten på befaring ved et garasjeanlegg på Østensjø. Garasjene skal ha blitt brukt til å oppbevare hasj en kort stund.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

Den mye omtalte Sult-saken dreier seg om innførsel av i alt 50 kilo hasj og marihuana, samt 20 kilo MDMA fra Nederland til Norge i 2015.

Til sammen ti personer satt på tiltalebenken i den omfattende saken. Fire av dem er nå frifunnet for narkotikakriminalitet, kommer det frem i en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett.

Saken startet med at politiet brukte danske undercoveragenter til å infiltrere omgangskretsen til Metkel Betew, som hadde forsøkt å smugle hasj til Norge uten å lykkes.

Under etterforskningen infiltrerte de tre danske politifolkene miljøet, og i løpet av et snaut år opparbeidet danskene tillit nok til å bli en del av den kriminelle operasjonen – i en slik grad at det var sentralt for retten om politiet gikk for langt i å framprovosere straffbare handlinger.

I den ferske dommen fra Borgarting lagmannsrett, er tre personer dømt for medvirkning til forsøk på innførsel av hasj/marihuana med bobil, mens fire tiltalte er dømt for sin deltakelse i selve innførselen av 50 kilo hasj/marihuana.

Dommene er på mellom fire og syv år.

Politiprovokasjon

To personer som var tiltalt for å ha medvirket til å ta imot hasjpartiet, ble imidlertid frifunnet på grunn av ulovlig politiprovokasjon.

Det samme gjaldt to personer som var tiltalt for innførsel av 20 kilo MDMA.

Om den ene som var tiltalt for å ha tatt imot hasjpartiet, skriver retten følgende i den ferske dommen:

– Det kan ikke ses bort fra at tiltalte ikke ville ha begått denne straffbare handlingen hvis det ikke var for politiets provokasjonshandling og at den dermed har ført til at han har begått en straffbar handling han ellers ikke ville ha begått. Etter lagmannsrettens syn skal han da frifinnes.

Da saken gikk i Oslo tingrett i fjor, mente dommeren at politiet brukte ulovlig provokasjon da MDMA-en ble innført til Norge.

– Etter rettens syn er det knyttet rimelig tvil til om MDMA-partiet i det hele tatt ville blitt anskaffet, formidlet og innført, hadde det ikke vært for politiets handlinger, uttalte tingrettsdommer Nini Ring i mars 2018.

Omfattende sak

I tillegg til innførsel av narkotika, omfatter Sult-saken planer om et spektakulært ran på Oslo lufthavn og drapsforsøk på Imran Saber.

Den antatte hovedmannen i sakskomplekset, Nokas-dømte Metkel Betew, var ikke blant de tiltalte i denne runden.

Han er rettskraftig dømt for hasj-forholdet, og endelig frikjent for tiltalepunktet om innførsel av MDMA fordi Riksadvokaten ikke ville anke tingrettens frifinnelse.

Betew fikk fem år og fire måneders fengsel da lagmannsretten utmålte straff for hasjforholdet i ankebehandlingen i fjor vinter, da han og Bandidos-topp Lars Harnes ble frifunnet for å ha gått sammen om å planlegge og forsøke å drepe Imran Saber.

Flere kjente kriminelle er pågrepet i en omfattende aksjon på Østlandet. Politiet har beslaglagt store mengder narkotika og penger.

Flere kjente kriminelle er pågrepet i en omfattende aksjon på Østlandet. Politiet har beslaglagt store mengder narkotika og penger.

SISTE NYTT

Siste meldinger