Hopp til innhold

SU er lut lei alt skolesnakket i SV

I fire valg har SV satset på skole, skole og mer skole for å komme inn på Storting og i kommunestyrer. – Nå må strategien skrotes, sier ungdomspartiet.

Audun Lysbakken

Audun Lysbakken og SV satser nok en gang på miljø og skole som sine hovedsaker i valgkampen.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Andreas C. Halse, leder i Sosialistisk Ungdom

SU-leder Andreas Halse savner at SV-leder Audun Lysbakken følger opp sine valgløfter og satser på arbeidsliv som en hovedsak i valgkampen.

– Vi gikk til valg på skole i stortingsvalget i 2005 og 2009, og i kommune- og fylkestingsvalgene i 2007 og 2011. Resultatet er at vi har mistet oppslutning i hvert eneste valg og at vi stadig mister mer og mer oppslutning på meningsmålingene.

Og nå ser leder i Sosialistisk Ungdom (SU) Andreas Halse at skole seiler opp som en av hovedsakene for moderpartiet SV også foran stortingsvalget i 2013.

Det får SU-lederen til å gå i svart.

– Å kopiere en strategi som ikke har fungert i fire valg allerede er i beste fall defensivt. Nå ønsker vi å gå mer offensivt til verks, og da må vi tørre å ta noen to trinn ned på klassestigen og ta politikken fra middelklassen og kultureliten til røyke- og pauserommene, sier Halse.

Med klar adresse til SVs leder Audun Lysbakken.

Lovet utbreiing

For det er en erkjennelse i SV om at partiet har utviklet seg til et parti for godt den godt utdannede og urbane middelklassen i de store byene.

Den erkjennelsen har også Lysbakken. Bare uker før Lysbakken ble valgt til ny leder i SV sa han følgende til NRK.no:

– Vi har blitt for mye av et byparti og et parti som har blitt litt nisjeparti for de sakene vi har hatt ansvar for i regjeringen. Nå vil jeg at vi skal bli et folkeparti.

Han lanserte tre områder som skulle være viktig for SV i årene som kommer med ham som leder:

  • Klima
  • Rettferdig fordeling
  • Kampen mot utviklingen mot et løsarbeidersamfunn

– Kampen mot høyresiden på arbeidslivsfeltet skal vi prioritere ekstra mye fremover, sa Lysbakken i februar.

Det er den plattformen Halse og SU savner.

Audun Lysbakken og Heikki Holmås

Da Audun Lysbakken og Heikki Holmås knivet om hvem som skulle bli SV-leder, lovte Lysbakken å satse på lavtlønte yrkesgrupper, mens Holmås holdt fast ved tradisjonelle SV-saker som skole og miljø. Lysbakken vant, men miljø og oppvekst er fortsatt førsteprioritet for SV.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Fra kaffé latte-skolen til arbeidsliv

Og det var de som var med å velge frem den nye SV-lederen.

– Vi støttet Audun på det grunnlaget at han skulle breie ut partiet og snakke mer om de sakene som folk flest er opptatt av. Vi støtter forstatt Audun, men vi mener utviklingen fra et rent byparti ikke går fort nok. Vi savner også at plattformen vi var med å velge ham på gjenspeiles i partiets hovedprioriteringer fremover, sier Halse.

Derfor har ungdomspartiet bedt Inga Marte Thorkildsen og resten av programkomiteen hun leder kaste skolepolitikken ut av topp tre-listen over saker partiet skal prioritere i sitt valgprogram.

Heltidsstilling til alle

I ungdomspartiets programforslag heter det blant annet:

«Erstatt «en ny skoledag» som hovedsak med «Et mer anstendig arbeidsliv.»»

De forslår også at SV skal ha følgende hovedprioriteringer i neste stortingsperiode:

  • Arbeidsgivergaranti som blant annet sikrer alle som ønsker heltidsstilling i offentlig sektor, økt grunnbemanning innenfor helsesektoren og en slanking av offentlig byråkrati.
  • Å løfte yrkesfagene.
  • Kamp mot EU-tilpassing av norsk arbeidsliv

Halse er ikke redd for at en endringen i strategien kan skremme velgere bort fra SV gjennom ikke å prioritere en sak partiet har stor troverdighet på.

– For mannen og kvinnens om står opp om morran

– Vi kommer fortsatt til å snakke om skole i valgkampen, men jeg tror det er mer riktig å bygge opp troverdigheten vår på en ny sak. Den saken er arbeidsliv. Det handler ikke bare om å vinne velgere, men å ta tak i de største utfordringene for et sosialistisk parti.

– Dersom dere vrir dere fra skole til arbeidsliv, hvor er velgerpotensialet for SV i et land som har 2,5 prosent arbeidsledighet?

– Det er veldig mange som merker brutaliseringen i arbeidslivet på kroppen. Derfor ligger velgerpotensialet hos mannen og kvinnen i gata som står opp om morran, som gjør et ærlig dags arbeid innenfor bygg og anlegg, renhold, industri og helsevesen. Der er det enrome mengder som enten ikke stemmer ved valg, eller som stemmer FrP eller Arbeiderpartiet. De brude heller stemme oss fordi vi fronter en politikk for mer humant arbeidsliv, sier Halse.

– Kan snu

Torgeir Knag Fylkesnes

Nestleder i SVs programkomité, Torgeir Knag Fylkesnes, forsvarer at bolig, transport og oppvekst er valgt som partiets tre viktigste saker de neste fire årene.

Foto: SV

Nestleder i SVs programkommité, Torgeir Knag Fylkesnes, forsvarer at bolig, transport og oppvekst er valgt som partiets hovedsaker.

– Dette handler ikke bare om skole, men om hele oppvekstløpet. Om man skal gjøre noe med de store klasseforskjellene vi faktisk har i Norge, er oppvekst det viktigste å ta tak i, mener Fylkesnes.

– Men er ikke arbeidsliv tettere på hverdagen til folk, og dessuten noe man reelt bekymrer seg for i fagbevegelsen?

– Arbeidsliv var noe av det vi diskuterte i komiteen helt til slutten. Likelønn, deltid, faste stillinger og sosial dumping er også viktige saker. Jeg mener er ivaretatt i programforslaget, der vi går inn for å trekke arbeidsliv ut av EØS.

Likevel ønsker Fylkesnes debatten velkommen.

– De hovedsakene vi velger vil være definerende for SV de neste fire årene, så alle innspill er velkomne. Jeg kan også la meg overtale i denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ