Hopp til innhold

Rammes av både prisvekst og økte renter: – Må finne på ting som ikke koster penger

Norges Bank hever styringsrenten til 2,5 prosent. Samtidig opplyser Eiendom Norge at boligprisene gjorde et kraftig fall i oktober.

Asbjørn Sortevåg Skodjevåg står i det som skal bli kjøkenet på det nybygde huset sitt. Gestikulerer til kvar høgskapa skal stå når alt er ferdig. Bak han ser vi veggane som er i ferd med å bli sparkla og reiskapar handtverkarane har lagt att. Utanfor det store vindauget ser vi eit stillas.

STORE SUMMER: Asbjørn Sortevik Skodjevåg bygger drømmehuset på Svorta i Ålesund, og det siste årets renteøkninger merkes.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Sentralbanken har besluttet å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i annonseringen.

Der står det at styringsrenten mest sannsynlig skal settes videre opp i desember.

– Mange erfarer nå hvor krevende det kan være med raske og uventede prisøkninger, legger Bache til på pressekonferansen.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter pressekonferansen

Sentralbanken er fremdeles bekymret for prisveksten.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Blir mindre luksus

Økt styringsrente blir vanligvis fulgt opp av bankene som øker renta på boliglån.

Asbjørn Sortevik Skodjevåg holder på å bygge drømmehuset på Svorta i Ålesund. Over nyttår skal familien på fire flytte inn, men renteøkningene merkes.

Det blir mindre luksus, sier Skodjevåg.

I tillegg til renteøkninga har byggekostnadene økt med 700.000 kroner, men for familiefaren kommer ikke renteøkningen som et sjokk.

Det er jo store summer her, men vi har ikke vært naive. Vi har visst at dette kommer. Renten har vært lav i lang tid, så vi har belaget oss på at det normalt blir en høyere rente.

Fremover kommer familien til å planlegge hverdagen bedre, og tenke over hvordan de kan spare penger både på matinnkjøp og aktiviteter.

Vi må finne på ting som ikke koster penger, sier han.

Asbjørn Sortevåg Skodjevåg ser på utsikta frå verandaen på sitt nye hus som snart er ferdig. I refleksjonen i vindauget bak ser vi fjorden og skogen han vil sjå ut på frå kjøkenet sitt når alt er ferdig.

Asbjørn Sortevik Skodjevåg ser utover utsikten sin – den tinget i huset som er gratis.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Boligprisfall

Mens renten fremdeles er på vei oppover, viser tall for oktober et tydelig fall i boligprisene.

Boligprisene sank forrige måned med 1,9 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent.

– Vi har ikke hatt en så sterk prisnedgang i oktober siden oktober 2008, altså finanskrise-året, sier Henning Lauridsen.

Den administrerende direktøren i Eiendom Norge sier prisfallet i hovedsak skyldes at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året.

Administrerende direktør i Eiendom Norge Henning Lauridsen

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Så langt i år har boligprisene steget med 4,7 prosent, ned fra 6,7 i september.

– Vi regner med at vi kommer til å gå ned mot rundt null prosent prisvekst dette året, og det betyr at vi skal noen prosent til ned, sier Lauridsen til NRK.

– Vi regner med at vi får et svakt marked så lenge renteøkningene pågår, og kanskje at den første veksten kommer til høsten eller etterhøsten neste år.

Han er per nå ikke redd for et boligkrakk.

– Jeg er ikke det foreløpig, men hvis vi skulle dra til for mye før vi har sett virkningene av de tidligere renteøkningene, så kan dette dra boligmarkedet unødvendig mye ned.

Les også: Inger og Jon Dagfinn la ut huset sitt for sal i juni: – Det har gått treigt

Jon Dagfinn Larsen og Inger Johanne Larsen fra Mo i Rana opplever tregt boligmarked
Jon Dagfinn Larsen og Inger Johanne Larsen fra Mo i Rana opplever tregt boligmarked

Vil få bukt med prisveksten

September var forrige gang styringsrenten gjorde et hopp, til 2,25 prosent.

Det var sjette gang den ble satt opp på et år.

– Fra september i fjor til september i år steg konsumprisene med nesten 7 prosent. Energiprisene er én viktig forklaring på den høye prisveksten, men prisene stiger raskt på en lang rekke andre varer og tjenester, sier Bache.

Høy prisvekst har ført til at sentralbankene i flere land har hevet styringsrenten videre de siste ukene.

Under koronapandemien, som førte til det største tilbakeslaget i norsk økonomi siden krigen, ble styringsrenten satt helt ned til rekordlave null. Først i september i fjor snudde det.

Etter at Ida Wolden Bache i vår tok over som sentralbanksjef har hun varslet at renten skulle videre opp.

I juni, august og september besluttet sentralbanken dobbel renteheving. Da ble den satt opp med et halvt prosentpoeng per gang.

Målet har vært å dempe prisveksten.

– Den høye prisveksten svekker husholdningenes kjøpekraft, og gjør det vanskelig for både bedrifter og husholdninger å ta økonomiske beslutninger, sier Bache.

Sentralbanksjefen erkjenner at rentehevningene kan være krevende for noen, men sier at de fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere økte utgifter.

Les også: – Flere som før bare trengte hjelp i jula, ber nå om mat hver måned

Ellen Bakke i Hjelpende hender er på vei ut til en alenemor som trenger vinterklær til barna. Nå får hun 10-15 nye henvendelser hver uke.
Ellen Bakke i Hjelpende hender er på vei ut til en alenemor som trenger vinterklær til barna. Nå får hun 10-15 nye henvendelser hver uke.

Kan bli ny heving i desember

I rentebeslutningen torsdag står det at inflasjonen har økt mer enn ventet, og at arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn tidligere lagt til grunn. Det er også tegn til nedkjøling i deler av økonomien.

«Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen», heter det i rentebeslutningen.

– Norges Bank har som oppgave å sikre lav og stabil inflasjon. Samtidig skal vi bidra til at flest mulig er i jobb, og til en stabil, økonomisk utvikling over tid, sier Bache.

Ida Wolden Bache

Det kan komme til at Norges Bank hever styringsrenten ytterligere i desember.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Beslutningen om styringsrenten tas av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet. De vurderer det slik at den mest sannsynlig skal settes videre opp neste måned.

– I diskusjonene har komiteen vært opptatt av å balansere risikoen for å stramme til for mye mot risikoen mot å stramme til for lite. Hvis vi ikke setter renten nok opp er det en fare for at inflasjonen biter seg fast og for at det senere blir behov for å heve renten enda mer for å få prisveksten ned, forteller sentralbanksjefen.

Samtidig opplyses det om større usikkerhet om utsiktene enn normalt. Fremtidige beslutninger vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Les også: Nå er hun snart ferdig

Norges Banks rentebeslutning
Norges Banks rentebeslutning

Lyspunkt

AKTUELT NÅ