Studie: Mer enn en drink om dagen forkorter levealderen

Anbefalte grenser for alkohol er altfor høye i mange land, slår en omfattende studie fast. De fleste nordmenn holder seg innenfor, men Helsedirektoratet er bekymret for de eldres alkoholvaner.

En halvliter pils i sola

RISIKOFAKTOR: Utepils-sesongen står for dør, men en ny studie viser at selv et moderat alkoholforbruk har negative helsemessige konsekvenser.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ifølge forskerne bør man maks drikke én drink om dagen i snitt.

Studien ble publisert i fagtidsskriftet Lancet torsdag. Den baserer seg på tall fra 83 forskningsprosjekter i 19 land, som har fulgt over 600.000 mennesker som drikker alkohol.

Konklusjonen er at folk som drikker mer enn sju alkoholenheter (100 gram) i uken kan forvente å dø tidligere enn de som drikker mindre.

– Forskningen har beveget seg. Seiglivede myter om at en viss mengde alkohol er sunt, skyldes forskning som nå er til dels avkreftet, sier avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.

– Elefanten i helserommet

Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet

ADVARER: Avdelingsdirektør Øyvind Giæver i Helsedirektoratet.

Foto: Svein Olsson / NRK

Selv om forskning har vist positive effekter av alkohol for menn over 50 år når det gjelder hjerte- og karsykdommer, oppveies dette av negative effekter for andre sykdommer, som for eksempel kreft.

Alkohol er den risikofaktoren i Norge som er nest mest skadelig for helsen. Bare tobakk forårsaker mer skade. Da har man ikke medregnet sosiale problemer og andre skader av alkohol.

– Alkohol er elefanten i det norske helserommet, sier Giæver.

Gjennomsnittsforbruket i Norge ligger på 6 liter ren alkohol i året per person over 15 år, altså i snitt drøyt 115 gram per uke. Men vi vet samtidig at tidelen som drikker mest står for halvparten av totalkonsumet.

Det betyr at de fleste nordmenn ligger godt under grensen (100 gram per uke) som omtales i undersøkelsen.

Ingen grenser

I Norge har myndighetene ingen offisielle anbefalte grenser for alkoholinntak, men Helsedirektoratet slår fast at man «ikke bør drikke alkohol for helsens skyld». De advarer både om langsiktig og kortsiktig helserisiko.

– Vi har ikke noe godt belegg for en grense. All alkohol er helseskadelig. Grunnen til at undersøkelsen tar for seg grenser, er at mange land bruker anbefalte grenser. I Norge har vi vært skeptiske til å gi slike råd. Hvis vi hadde gitt slike råd, er vi redd folk hadde sett på det som en anbefaling, sier Giæver.

I USA anbefaler myndighetene kvinner til å ikke drikke mer enn sju drinker i uken, mens grensen er på 14 drinker for menn. Canada og Sverige har lignende grenser. Andre land, som Spania og Romania, har satt den øvre grensen for menn ved 20 drinker i uken.

Forskerne fant høy risiko for slag, hjertefeil og andre problemer i gruppen som ble klassifisert som tunge drankere. Dette kan trolig knyttes til at alkohol kan øke blodtrykket og kolesterolnivået, ifølge forskerne.

Nordmenns alkoholvaner

NORDMENNS ALKOHOLVANER: Statistikken viser at gruppen med middelaldrende (45–66) drikker oftest.

Foto: Helsedirektoratet

Bekymret for eldre nordmenn

Mens nordmenn generelt drikker lite, er Helsedirektoratet bekymret for gruppen med middelaldrende.

– Tidligere drakk de eldre veldig lite. Nå kommer det en generasjon med sterkere kjøpekraft og en annen livsstil. Det er personer mellom 45 og 66 år som i dag har det hyppigste alkoholkonsumet. Hvis de ikke endrer seg, får vi en eldrebefolkning med et høyt alkoholkonsum som vi ikke har sett før, og vi er usikre på hva det vil ha å si, sier Giæver.

Selv om unge kan drikke mer når de først drikker, mener Giæver at et jevnere og langt hyppigere forbruk blant eldre summerer seg opp til mer totalt.

– Vi frykter kombinasjonen med medisinbruk, fallskader og tredjepartsskader, som for eksempel når barnevakten drikker en del.

Giæver sier Helsedirektoratet ikke anbefaler totalavhold fordi alkohol i små mengder kan være positivt sosialt og kulturelt. Men helsemessig har han bare ett råd:

– Det er synd å være festbrems. Men ut fra helsemessige betraktninger er rådet å begrense alkoholinntaket uansett hvor du ligger.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger